Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris René Grotens

René Grotens is gemeentesecretaris. Hij is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur van de gemeente Zeist.

Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie met het bestuur en de maatschappelijke opgaven. Hij werkt daarom voor en met de bestuurders, de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en samenwerkingspartners in en buiten Zeist.

Voorheen was René Grotens directeur bedrijfsvoering en hoofd personeel in de gemeente Zeist. Daarvoor was hij beleidsmedewerker bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Defensie, en business-consultant. Hij is in 2015 gepromoveerd op het onderwerp Leiderschap van gemeentesecretarissen. Hij is daarnaast verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) als docent/onderzoeker.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Werkgeverscommissie U10
  • Plaatsvervangend voorzitter directienetwerk U10 
  • Lid dagelijks bestuur VGS (Vereniging Gemeentesecretarissen) 
  • Voorzitter Kring van gemeentesecretarissen provincie Utrecht
  • Docent/Onderzoeker aan de VU Amsterdam/Zijlstra Center (onbezoldigd)
  • Voorzitter Tuchtcommissie Raad van Beheer Kynologie Nederland (onbezoldigd)
  • Voorzitter Geschillencommissie Nederlandse Labrador Vereniging (onbezoldigd)