Wethouder Laura Hoogstraten

Portretfoto Laura Hoogstraten

Laura Hoogstraten is sinds 2018 wethouder van Zeist voor GroenLinks.

Wijkwethouder Noord.

Even voorstellen

Ik ben getrouwd en moeder van drie - inmiddels best grote - kinderen. Zestien jaar geleden rolde ik de lokale politiek in. Eerst als raadslid en later maakte ik de stap naar wethouder. Mijn hart ligt bij het sociaal domein. Soms zijn er grote zorgen rondom de sociale basis, over bijvoorbeeld schulden, psychische gezondheid of angst om uit huis te worden gezet. Dan lukt het niet om je concentreren op werk, school of soms zelfs op de gewone dagelijkse dingen. Het is dan heel moeilijk om mee te doen.

Mijn visie is dat de sociale basis (gezondheid, inkomen, woning) op orde moet zijn om mee te kunnen doen. De gemeente kan ondersteuning bieden om dit voor elkaar te krijgen en te behouden.
Daarvoor zet ik mij onder meer ook de komende vier jaar weer graag in, voor alle mensen in Zeist.

 • Werk en inkomen
 • Bestaanszekerheid
 • WMO, Ouderen en Welzijn
 • Asiel en integratie
 • Taal
 • Wonen
 • Kunst en Cultuur

 • Vollenhove Vooruit en regiodeal Vitale Wijken

Bestuurlijk vertegenwoordiger van Zeist in:

 • AB RDWI (Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug)
 • BIGA B.V. (werkvoorziening/social enterprise voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
 • Bestuurstafel U10: Gezonde woon- en leefomgeving
 • Thema‚Äôs U10: Woondeal, Huisvestingswet, Betaalbaarheid en duurzaamheid (wonen) en  Huisvesting aandachtsgroepen

Grote gesubsidieerde instellingen

 • Stichting Kunstenhuis/Idea
 • Stichting Meander Omnium