Wethouder Laura Hoogstraten

Wethouder Laura Hoogstraten

Laura Hoogstraten is sinds 2018 wethouder van Zeist voor GroenLinks.

Wijkwethouder Noord.

Even voorstellen

Ik ben getrouwd en moeder van 3 - inmiddels best grote - kinderen. In 2018 maakte ik de stap van raadslid naar wethouder. Mijn hart ligt bij het sociaal domein: het bieden van steun en perspectief aan mensen die dat nodig hebben. Soms zijn er grote zorgen, bijvoorbeeld door schulden, psychische gezondheid of angst om uit huis te worden gezet. Dan lukt het niet om je concentreren op werk, school of soms zelfs op de gewone dagelijkse dingen. Kortom, meedoen is dan heel moeilijk.

Mijn visie is dat de basis (gezondheid, inkomen, woning) op orde moet zijn om mee te kunnen doen. De gemeente biedt ondersteuning door een vangnet of springplank te zijn. Zodat mensen rust en ruimte ervaren en weer mee kunnen doen. Daarvoor zet ik mij ook de komende 4 jaar weer graag in!

 • Werk en inkomen
 • Bestaanszekerheid
 • WMO
 • Ouderen en Welzijn
 • Asiel en integratie
 • Taal
 • Wonen
 • Kunst en Cultuur

 • Vollenhove Vooruit en regiodeal Vitale Wijken

Bestuurlijk vertegenwoordiger van Zeist in:

 • AB RDWI (Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug)
 • BIGA B.V. (werkvoorziening/social enterprise voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
 • Thema‚Äôs U10: Woondeal, Huisvestingswet, Betaalbaarheid en duurzaamheid (wonen) en Huisvesting aandachtsgroepen

Grote gesubsidieerde instellingen

 • Stichting Kunstenhuis/Idea
 • Stichting Meander Omnium

Nevenfuncties uit hoofde van functie:

 • Voorzitter M50 Pijler Sociaal
 • Bestuurlijk trekker Zuidoost Utrecht Verbonden
 • Bestuurlijk trekker regio ZO Utrecht verantwoordelijk voor WMO
 • Thema U10: Trekker Huisvesting aandachtsgroepen
 • Lid Bestuurstafel U10: Gezonde woon- en leefomgeving  
 • Lid van de Provinciale Regietafel Asiel en Huisvesting

Andere nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Incluvisie (onbezoldigd)
 • Ambassadeur van Stichting (Kinder) Wensambulance Utrecht (onbezoldigd)

U kunt mij ook volgen op: