Wethouder Walter van Dijk

Portretfoto Walter van Dijk

Walter van Dijk is sinds 2022 wethouder van Zeist voor de VVD.

Wijkwethouder Centrum, Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin.

Even voorstellen

54 jaar geleden ben ik geboren in Friesland en woon alweer ruim 20 jaar in Zeist. Ik ben getrouwd, heb een dochter die momenteel in Zweden studeert en ben bijna dertig jaar werkzaam geweest in de ICT-sector.

Mijn grootste opdracht als wethouder Financiën is het in balans brengen van inkomsten en uitgaven van de jeugd- en ouderenzorg. 

Zeist heeft inwoners die zeer betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving en zich daar op allerlei manieren voor inzetten. Dat zorgt voor veel bruisende verenigingen en een rijk cultureel aanbod. Dit maakt Zeist bijzonder en dat koester ik.

 • Financiën (inclusief leges)
 • Economische zaken
 • Horeca
 • Toezicht, handhaving, APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
 • Recreatie en toerisme
 • Cultureel erfgoed en monumenten
 • Oude begraafplaats
 • Grondzaken en vastgoed
 • Zakelijke relatie ’t Slot, Theater Figi, Beauforthuis
 • Coördinerend portefeuillehouder Sociaal in Balans
 • ICT

 • Herontwikkeling WA-Hoeve Den Dolder
 • Nieuwe verbindingen Den Dolder
 • Gebiedsvisie Emmaplein, Voorheuvel, Markt en Omgeving
 • Beeldkwaliteitsplan en nieuw bestemmingsplan Centrum
 • Erfgoeddeal
 • Slagkracht vooruit Sociaal Domein
 • Gebiedsvisie Dijnselburg
 • Woningbouw Huis ter Heide (West en Zuid)

Bestuurlijk vertegenwoordiger van Zeist in:

 • RDWI (Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug)
 • BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht)
 • Ava Vitens
 • Ava BNG
 • Zakelijke relatie Zwembad Dijnselburg en Klimbos SRO

Nevenfuncties uit hoofde van functie:

 • Health Hub Utrecht
 • Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
 • Bestuurstafel U10: Economische positionering
 • Bestuurlijk overleg Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei
 • Stichting Utrecht Science Park

U kunt mij ook volgen op: