Wethouder Walter van Dijk

Walter van Dijk

Walter van Dijk is sinds 2022 wethouder van Zeist voor de VVD.

Wijkwethouder Centrum, Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin.

Even voorstellen

Geboren in Friesland, woon ik alweer ruim 20 jaar in Zeist. Ik ben getrouwd met Nicolette, heb een dochter en ben bijna dertig jaar werkzaam geweest in de ICT-sector.

Mijn grootste opdracht als wethouder Financiën is het in balans houden van inkomsten en uitgaven. Daarnaast zet ik me in voor onze ondernemers en voor een bruisend centrum waarbij vooral het gebied rond de Markt de komende tijd aandacht krijgt.

Zeist heeft inwoners die zeer betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving en zich daar op allerlei manieren voor inzetten. Dit maakt Zeist bijzonder en dat koester ik.

 • Financiën (inclusief leges)
 • Economische zaken
 • Horeca
 • Toezicht, handhaving, APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
 • Recreatie en toerisme
 • Cultureel erfgoed en monumenten
 • Oude begraafplaats
 • Grondzaken en vastgoed
 • Zakelijke relatie ’t Slot, Theater Figi, Beauforthuis
 • Coördinerend portefeuillehouder Sociaal in Balans
 • ICT

 • Herontwikkeling WA-Hoeve Den Dolder
 • Nieuwe verbindingen Den Dolder
 • Gebiedsvisie Emmaplein, Voorheuvel, Markt en Omgeving
 • Beeldkwaliteitsplan en nieuw bestemmingsplan Centrum
 • Erfgoeddeal
 • Slagkracht vooruit Sociaal Domein
 • Gebiedsvisie Dijnselburg
 • Woningbouw Huis ter Heide (West en Zuid)

Bestuurlijk vertegenwoordiger van Zeist in:

 • Ava Vitens
 • Ava BNG
 • Zakelijke relatie Zwembad Dijnselburg en Klimbos SRO

Nevenfuncties uit hoofde van functie:

 • Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen (RSD)
 • Lid bestuur Belastingsamenwerking Utrecht (BghU)
 • Lid Bestuurstafel Zuidoost Utrecht (ZOU)
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
 • Lid Bestuurstafel U10: Economische positionering
 • Lid Bestuurlijk Overleg Utrecht Science Park
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale ICT Dienst (RID, namens RDWI)
 • Lid Bestuurlijk overleg Routebureau Utrecht
 • Lid Commissie Informatiesamenleving van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Bestuurlijk ambassadeur Dutch Societal Innovation Hub (namens VNG)
 • Bestuurlijk ambassadeur Economic Board Utrecht (namens U10)

Overige nevenfuncties:

 • Lid van Raad van Toezicht Hogeschool Iselinge te Doetinchem (bezoldigd)

U kunt mij ook volgen op: