Wethouder Wouter Catsburg

Wethouder Wouter Catsburg

Wouter Catsburg is sinds 2018 wethouder van Zeist voor ChristenUnie-SGP.

Wijkwethouder West.

Even voorstellen

Fietsen en wandelen zijn mijn grote hobby’s en ik kan genieten van hoe mooi Nederland is. En toch is Zeist al ruim 52 jaar mijn thuisbasis, waarvan nu bijna 30 jaar in Zeist-West.

"Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is jullie bloei" is een opdracht uit de Bijbel die me inspireert. Het laat me zoeken naar het gezamenlijk belang dat uiteindelijk goed is voor het individuele belang. Niet andersom. Zo wil ik mijn wethouderschap uitvoeren. Daar heb je elkaar voor nodig: u als inwoners, ambtenaren en de raad. En wellicht een cliché, maar dat is het mooie van wethouder zijn: samen zoeken naar de bloei van onze dorpen.

 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Openbare ruimte
 • Mobiliteit inclusief parkeren
 • Natuur en biodiversiteit
 • Dienstverlening (inclusief Wet open overheid (Woo))
 • Dierenwelzijn
 • Circulaire samenleving
 • Begraafplaats

 • Nieuwe gemeentewerf Johannes Postlaan
 • Herontwikkeling Van Renesselaan
 • Gebiedsontwikkeling van Amersfoort (A) tot Zeist (Z)

Bestuurlijk vertegenwoordiger van Zeist in:

 • ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) - vicevoorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de ODRU
 • AVU (Afvalverwijdering Utrecht)
 • RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
 • Coöperatie ParkeerService

Nevenfuncties uit hoofde van functie:

 • Lid Stuurgroep Kromme Rijnlandschap
 • Lid Bestuurstafel U10: Duurzame bereikbaarheid
  • Trekker Regionaal Mobiliteitsplan 
 • Lid Bestuurstafel U10: Klimaatneutrale regio
 • Lid Bestuurstafel U10: Groen en Landschap
 • Thema’s U10: Lid van RES-Van zoekgebied naar vergunning, RES-Zon op dak, RES-Warmte,  U-Thuis, Alliantie Cirkelregio en Openbaar vervoer

U kunt mij ook volgen op: