Jongerenraad Zeist

Zeist is ook van jou! In de jongerenraad zit jij aan tafel. Met genoeg pizza en humor komen we tot serieuze adviezen voor de gemeente Zeist. Is er bijvoorbeeld wel genoeg te doen in Zeist? En hoe gaan we met vuurwerk om?

De jongerenraad is er om jouw stem te laten horen en jouw ideeën te laten tellen. De onderwerpen die ter sprake komen zijn divers. Soms wordt er door de gemeente een vraag gesteld, maar je kunt zelf ook een onderwerp aandragen. De jongerenraad heeft geen politieke agenda.

Je hoeft geen politieke achtergrond te hebben. Wat je wel nodig hebt, is een interesse in maatschappelijke vraagstukken. En je moet willen meedenken! We komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Kijk ook eens op Instagram. Kom je een keer meekijken?

Ik meld me aan!

De Jongerenraad heeft nu 20 leden, tussen de 15 en 18 jaar. Zij komen van:

De docenten van deze scholen zijn belangrijk om leerlingen te wijzen op de Jongerenraad. Ook maken de jongeren zelf weer anderen enthousiast.

In Zeist werken we vaak met inwoners in interactieve processen. We merken dat de inbreng van jongeren waarbij zij hun mening of suggesties kunnen geven, beperkt is in deze processen ook al wordt getracht hen te benaderen.

We vinden het belangrijk om de inbreng van jongeren ruimte te geven bij verschillende onderwerpen. Veel van onze projecten hebben uiteindelijk ook effect op de jongeren in Zeist en gaan dus ook hun aan. Denk aan het meedenken over maatregelen voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.

De Jongerenraad en de Kinderburgemeester van Zeist hebben 12 april 2023 gesproken over wat zij een prettige jaarwisseling zouden vinden. Bij deze bijeenkomst waren ongeveer 25 kinderen en jongeren aanwezig. Lees hieronder hun advies (pdf, 374 KB) aan het Burgerberaad hierover.

De Jongerenraad en Kinderburgemeester zien een jaarwisseling voor zich met deze drie elementen.

Festival

Het eerste element is een festival op een centrale plek waar jongeren op een andere manier oud en nieuw kunnen vieren dan met vuurwerk. Met bijvoorbeeld dj’s, foodtrucks, oliebollen en een sporttoernooi voor jongeren en eventueel een vuurwerkshow. Er zou een festival specifiek voor jongeren kunnen zijn en een festival meer gericht op families.

Vuurwerkvrije zones en vuurwerkzones

Het tweede element zijn centrale, gecontroleerde plekken waar mensen zelf vuurwerk af kunnen steken. Het idee is dat deze aangewezen plekken op bijvoorbeeld open velden en terreinen plaatsvinden uit de buurt van auto’s, dieren en ouderen zodat het vuurwerk afsteken geen of minimale overlast oplevert. Het idee is dat hier dan ook toezicht op plaatsvindt zodat het veilig blijft voor politieagenten, ambulances en boa’s. Hier kunnen eventueel ook veiligheidslonten en veiligheidsbrillen worden uitgedeeld en er kan voorlichting gegeven worden. De vuurwerkzones hangen samen met vuurwerkvrije zones in de gebieden buiten de centrale aangewezen plekken voor het afsteken van vuurwerk.

Voorlichting

Rondom de jaarwisseling moet gedegen voorlichting gegeven worden over alcoholgebruik, veilig gebruik van vuurwerk en leeftijdsgrenzen. Misschien moet dit al in een vroeg stadium omdat vuurwerk soms al vroeg begint.