Jongerenraad Zeist

Sinds maart 2016 heeft Zeist een Jongerenraad en het aantal deelnemers aan de Jongerenraad groeit nog steeds!

De Jongerenraad geeft advies en suggesties over allerlei onderwerpen. Dit kunnen onderwerpen zijn die ambtenaren aan hen voorleggen. Maar de jongeren kunnen ook zelf een onderwerp inbrengen. Op deze wijze horen ambtenaren, de burgemeester en de gemeenteraad waar volgens de Jongerenraad het accent op moet liggen.  De Jongerenraad heeft geen politieke insteek, de jongeren hoeven geen politieke binding of ideeën te hebben, wel de maatschappelijke belangstelling om over verschillende vraagstukken na te denken.