Jongerenraad Zeist

Zeist is ook van jou! In de jongerenraad zit jij aan tafel. Met genoeg pizza en humor komen we tot serieuze adviezen voor de gemeente Zeist. Is er bijvoorbeeld wel genoeg te doen in Zeist? En hoe gaan we met vuurwerk om?

De jongerenraad is er om jouw stem te laten horen en jouw ideeën te laten tellen. De onderwerpen die ter sprake komen zijn divers. Soms wordt er door de gemeente een vraag gesteld, maar je kunt zelf ook een onderwerp aandragen. De jongerenraad heeft geen politieke agenda.

Je hoeft geen politieke achtergrond te hebben. Wat je wel nodig hebt, is een interesse in maatschappelijke vraagstukken. En je moet willen meedenken! We komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Kijk ook eens op Instagram. Kom je een keer meekijken?

Ik meld me aan!

De Jongerenraad heeft nu 31 leden, tussen de 14 en 20 jaar. Zij komen van:

De docenten van deze scholen zijn belangrijk om leerlingen te wijzen op de Jongerenraad. Ook maken de jongeren zelf weer anderen enthousiast.

Wil je meer weten of heb je als jongere goede ideeën voor de jongerenraad? Neem dan contact met ons op. 

In Zeist werken we vaak met inwoners in interactieve processen. We merken dat de inbreng van jongeren waarbij zij hun mening of suggesties kunnen geven, beperkt is in deze processen ook al wordt getracht hen te benaderen.

We vinden het belangrijk om de inbreng van jongeren ruimte te geven bij verschillende onderwerpen. Veel van onze projecten hebben uiteindelijk ook effect op de jongeren in Zeist en gaan dus ook hun aan. Denk aan het meedenken over maatregelen voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.