Jongerenraad Zeist

Sinds maart 2016 heeft Zeist een Jongerenraad en het aantal deelnemers aan de Jongerenraad groeit nog steeds!

De Jongerenraad geeft advies en doet suggesties over allerlei onderwerpen. Dit kunnen onderwerpen zijn die ambtenaren aan hen voorleggen. Maar de jongeren kunnen ook zelf een onderwerp inbrengen. Op deze wijze horen ambtenaren, de burgemeester en de gemeenteraad waar volgens de Jongerenraad het accent op moet liggen.

De Jongerenraad heeft geen politieke insteek, de jongeren hoeven geen politieke binding of ideeën te hebben, wel de maatschappelijke belangstelling om over verschillende vraagstukken na te denken.

Op dit moment kent de Jongerenraad 24 deelnemers. Zij komen van de volgende scholen:

  • De Breul
  • Jordan Montessori Lyceum Utrecht
  • Christelijk Lyceum Zeist
  • Stichtse Vrije School

Hun leeftijd ligt tussen de 15 en 18 jaar. De docenten van deze scholen zijn cruciaal in het attenderen van leerlingen op de jongerenraad,en de jongeren enthousiasmeren zelf ook weer anderen.

In Zeist werken we veelvuldig met inwoners in interactieve processen. We merken dat de inbreng van jongeren waarbij zij hun mening of suggesties kunnen geven, beperkt is in deze processen ook al wordt getracht hen te benaderen.

We vinden het belangrijk om de inbreng van jongeren ruimte te geven bij verschillende onderwerpen. Veel van onze projecten hebben uiteindelijk ook effect op de jongeren in Zeist en gaan dus ook hen aan. Denk aan het meedenken over maatregelen voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een minimuminkomen.

We houden meestal 6 officiële bijeenkomsten per jaar. Soms wordt er tussendoor ook nog een onderwerp ingediend, dan  bespreken we dat ad hoc met een klein groepje.

Wil je eens meedoen met de jongerenraad, dat kan. Meld je dan aan via jongerenraadzeist@zeist.nl. Ook voor overige vragen kun je hier terecht. Wil je meer weten over de jongerenraad van Zeist? Check dan ons account op Instagram.