Raadslid zijn en worden

De gemeenteraad heeft 33 zetels. Iedere 4 jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners de leden.

Raadslid worden

Om verkiesbaar te zijn als raadslid moet u:

  • in de gemeente Zeist wonen
  • 18 jaar zijn of ouder
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht

U kunt zelf een politieke partij oprichten, maar u kunt zich natuurlijk ook als lid aanmelden bij een bestaande politieke partij. Iedere politieke partij heeft een eigen werkwijze en voorwaarden. Het bestuur van de partij beslist uiteindelijk wie er in welke volgorde op de kieslijst komt te staan. Als u een plek op de lijst krijgt, is het vervolgens afwachten of uw partij voldoende stemmen krijgt.

Naast raadsleden kennen de fracties ook ondersteuning door buitengewoon raadsleden. Zij vergaderen mee met de fractie en mogen deelnemen aan de Ronde Tafel en het Debat. Dit kan een opstap zijn naar het raadslidmaatschap.

Hoeveel tijd kost het?

Het raadswerk is geen voltijdbaan, maar kost uiteraard wel de nodige tijd: ongeveer 16 uur per week, zo blijkt uit onderzoek.

Een raadslid is volksvertegenwoordiger, dus het onderhouden van contacten met de inwoners en ondernemers is een kerntaak. Een raadslid legt daarom bijvoorbeeld werkbezoeken af, gaat in gesprek met (groepen) mensen en is in het algemeen bereikbaar voor de inwoners.

Naast het contact met de samenleving, vragen ook vergaderingen de aandacht.

Onderwerpen waar de gemeenteraad over moet besluiten komen eerst in een vergadering waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd door belanghebbenden (de zogeheten Ronde Tafel), daarna een vergadering waarin de raad erover debatteert (het Debat), en tot slot de vergadering waarin de raad besluit. Daarnaast kennen de fracties hun eigen overleg en zijn er regelmatig informele bijeenkomsten waarin raadsleden worden bijgepraat over een bepaald onderwerp.

De vergaderingen zijn bijna altijd ‘s avonds.

Wat levert het op?

Naast de voldoening om een bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente ontvangen raadsleden ook vergoeding voor hun tijd en onkosten. In Zeist is dit ongeveer € 1.800,- bruto per maand. Daarnaast zijn er voor raadsleden en buitengewoon raadsleden ook faciliteiten zoals het gebruik van een tablet of computer en opleidingsmogelijkheden.

Integriteit en nevenactiviteiten

Raadsleden geven inzicht in hun betaalde en onbetaalde werkzaamheden om verborgen belangenverstrengeling te voorkomen. Op Zeist Raadsinformatie staat bij ieder raadslid de opgegeven (neven)activiteiten vermeld.

Soms komt in de gemeenteraad een onderwerp aan de orde waar een raadslid direct belang bij heeft of zou kunnen hebben. In die gevallen kan een raadslid ervoor kiezen om niet actief deel te nemen aan de Ronde Tafel en het Debat en zich te onthouden van stemming (niet meestemmen).

Alle raadsleden hebben getekend voor de integriteitscode.