Taken gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Zeist en is het hoogste orgaan van de gemeente. De Raad bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert de uitvoering daarvan.

De burgemeester is onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraadsvergadering.

De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad en zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. 

Wethouders en burgemeester vormen samen het College