Kinderlintje

Het kinderlintje is een blijk van waardering voor kinderen die een bijzondere daad hebben verricht. De burgemeester reikt het kinderlintje ieder jaar uit op 20 november, op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Wanneer bijzondere omstandigheden ervoor zorgen dat de uitreiking niet op die datum kan plaatsvinden, kiezen we voor een andere datum. Dit jaar is de uitreiking van het Kinderlintje op maandag 21 november.

Voor wie

Voor kinderen die maatschappelijk betrokken zijn en het goede voorbeeld geven. Zij zijn tussen de 4 en 18 jaar en wonen in de gemeente Zeist of verrichten hier belangeloos goede daden.

Criteria

Hieronder staan een aantal categorieën, die maken dat een kind in aanmerking komt voor een kinderlintje. Het kind:

  • is langdurig, onbaatzuchtig hulpvaardig
  • heeft een prestatie geleverd die van waarde is voor de samenleving
  • vervult een voorbeeldfunctie voor andere kinderen
  • heeft een bijzondere culturele prestatie geleverd
  • heeft een heldendaad verricht

Sportprestaties zijn uitgesloten voor nominatie, omdat winnaars van een sportprestatie erkenning krijgen met een huldiging.

Voordragen

Het kinderlintje uitreiken lukt niet zonder de ogen en oren van de samenleving. We hebben uw hulp nodig om deze kinderen te vinden.

Meld een kind aan vóór 4 november. Vertel het kind niet dat hij of zij genomineerd is, zodat het een verrassing blijft. Een onafhankelijke jury bepaalt of het kind een lintje krijgt. Als er geen geschikte kandidaten zijn, reiken we geen kinderlintjes uit.

Inloggen met DigiD Kinderlintje aanvragen