Onderscheidingen

De laatste werkdag voor Koningsdag reiken alle burgemeesters koninklijke onderscheidingen ('lintjes') uit aan personen die zich op een bijzondere manier voor de maatschappij hebben ingezet. Bijvoorbeeld als zij langdurig als vrijwilliger hebben gewerkt. Of andere werkzaamheden hebben gedaan die voor de maatschappij waardevol zijn. Deze algemene gelegenheid heet ook wel de lintjesregen.

Onderscheiding aanvragen

Kent u iemand die volgens u voor een lintje in aanmerking komt, dan kunt u een voorstel indienen vóór 1 juni, in het jaar vóór de lintjesregen.

Ook is het mogelijk dat een koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid. In dat geval kan van de algemene gelegenheid worden afgeweken. Hier geldt de standaardregel: een half jaar van tevoren aanvragen.

Iemand voordragen

U moet het formulier volledig invullen en ondertekenen. Misschien benaderen wij u nog voor aanvullende informatie. Twijfelt u of wilt u eerst overleg over de aanvraag of de uitreikingsdatum? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat.

Iedere benoeming valt binnen een zogenaamde Orde. De meest voorkomende is de Orde van Oranje Nassau, ingesteld op 4 april 1892. Het is ook mogelijk dat een Nederlander wordt benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze Orde is ingesteld op 29 september 1815.

Een Orde is verdeeld in rangen. De meest gebruikelijke zijn die van Ridder of Officier in de Orde van Oranje Nassau. Nieuw is de ridderlijke graad van Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De eremedailles in brons, zilver of goud, worden in het nieuwe decoratiestelsel niet meer uitgereikt. Maar ze behouden natuurlijk wel hun waarde.

Wie gedecoreerd wordt, ontvangt niet alleen de officiële versierselen in metaal. Maar soms ook een zogenaamde draagspeld. En een bijbehorende oorkonde van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Een koninklijke onderscheiding is zeer persoonlijk. Om die reden moet de medaille bij overlijden van de onderscheidene teruggestuurd worden naar de Kanselarij der Nederlandse Orden, Nassaulaan 18, 2514 JF Den Haag.

De familie mag de draagspeld behouden.

De commissaris van de Koning zendt het voorstel met zijn advies en dat van de burgemeester aan het Kapittel voor de civiele orden. Op zijn beurt voorziet het Kapittel het voorstel van advies en stuurt voorstel en advies naar de minister die gaat over het voorstel. Deze minister doet uiteindelijk de voordracht voor het koninklijk besluit tot verlening van de onderscheiding.

De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding moet worden gedaan bij de gemeente. Een aanvraag moet altijd zijn voor iemand anders. U kunt dus geen aanvraag indienen voor uzelf. Neemt u voor het aanvragen van een koninklijke onderscheiding contact op met ons bestuurssecretariaat.