Onderzoeken rekenkamer

Iedereen - inwoners van Zeist, raadsleden, ambtenaren, het college of zelfs collega-rekenkamers - kan onderwerpen voor een onderzoek aandragen. De Rekenkamer Zeist bepaalt uiteindelijk zelf waarover zij onderzoek doet en hoe zij dat onderzoek gaat uitvoeren.

Centraal in alle onderwerpen staat de vraag naar het effect van het onderzoek en het maatschappelijk of financieel belang van het onderwerp.

Neem contact op met de rekenkamer als u een onderwerp wilt aandragen via rekenkamer@zeist.nl.

Actuele onderzoeken

Burgerparticipatie Zeist

Burgerparticipatie kan duidelijker. Dat is de conclusie van de Rekenkamer Zeist na een onderzoek naar digitale burgerparticipatie in de gemeente Zeist. De Rekenkamer concludeert dat er veel goed gaat. 

Bekijk het Rekenkamerrapport naar burgerparticipatie

Fietstunnel Den Dolder: de baas ontbreekt?

Hoe kan het zijn dat de aanleg van een relatief eenvoudige langzaam verkeerstunnel zo lang duurt? Deze verwondering was de aanleiding te starten met een onderzoek naar de feiten rondom de aanleg van de tunnel en te spreken met relevante spelers. 

Bekijk het Rekenkamerrapport naar de fietstunnel Den Dolder 

Leren van Ervaringen

Leren van ervaringen en leren van elkaar maakt een belangrijk deel uit van de Zeister cultuur en sluit nauw aan bij onze kernwaarden: kracht, nabijheid en vertrouwen. Door te durven leren, blijven we ons verbeteren. In het rekenkamerrapport Leren van Ervaringen heeft de Rekenkamer onderzocht hoe het lerend vermogen in de gemeente Zeist geborgd is en welke verbetermogelijkheden er zijn.

Bekijk het Rekenkamerrapport Leren van Ervaringen

Bekijk eerder uitgevoerde onderzoeken

Werkwijze onderzoek

Per onderzoek benoemt de rekenkamer een kleine commissie die het onderzoek leidt. Een extern bureau doet meestal het feitenonderzoek en spreekt met betrokken personen. Hierbij is het uitgangspunt hoor en wederhoor. Op basis van de verkregen informatie formuleert de rekenkamer haar bevindingen: de conclusies en aanbevelingen.