Samenstelling rekenkamer

De Rekenkamer Zeist bestaat uit 5 leden en een ambtelijk secretaris:

  • 3 leden die geen binding hebben met de gemeentelijke organisatie. Zij brengen ieder hun eigen vakkennis in
  • 2 raadsleden die voor de duur van de raadsperiode zitting hebben in de rekenkamer
  • een ambtelijk secretaris

De griffier is als adviseur verbonden aan de rekenkamer. Uniek in Zeist is de mogelijkheid voor burgers om bij speciale onderzoeken als wisselspeler (pdf, 101 KB) voor een bepaalde periode lid te zijn van de commissie. Ook raadsleden kunnen wisselspeler zijn. Bent u inwoner van Zeist en heeft u interesse in een rol als wisselspeler? Dan horen we graag van u via rekenkamer@zeist.nl.

Leden rekenkamercommissie

Contact

Heeft u een vraag of een voorstel voor een onderzoeksonderwerp? Dan hoort de Rekenkamer Zeist graag van u! De Rekenkamer Zeist is per mail te bereiken op rekenkamer@zeist.nl. Volg de Rekenkamer ook op Twitter!

U kunt ook bellen met de ambtelijk secretaris via telefoon 14 030.