Stempas

U mag alleen stemmen met een stempas. Waar u mag stemmen hangt af van de gemeente waar u staat ingeschreven op 1 februari 2021. De stempas krijgt u op dit adres thuisgestuurd.

Bent u na 1 februari verhuisd? Dan is uw stempas naar uw oude adres gestuurd. Het is niet mogelijk om een stempas te ontvangen op uw nieuwe adres.

U krijgt een stempas als u:

  • op 17 maart 2021 18 jaar of ou­der bent.
  • op 1 fe­bru­a­ri 2021 de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit heeft.
  • staat in­ge­schre­ven in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP). De peil­da­tum hier­voor is 1 februari 2021.
  • niet uit­ge­slo­ten bent van het kies­recht.

Bezorgdatum

U ontvangt uw stempas uiterlijk 5 maart 2021 op uw huisadres.

Stempas kwijt of niet ontvangen

U kunt als u kieserechtigd bent een vervangende stempas aanvragen als u:

  • na 1 maart 2021 nog geen stempas heeft ontvangen.
  • uw stempas bent kwijtgeraakt.

U vraagt de vervangende stempas aan in de gemeente waar u op 1 februari 2021 ingeschreven stond.

De geldigheid van uw oude stempas komt met de aanvraag van een vervangende stempas te vervallen. U kunt met uw oude stempas dus niet meer stemmen. De vervangende stempas kan éénmalig verstrekt worden. 

Vervangende stempas aanvragen

Persoonlijk aan de balie aanvragen

U kunt ook aan de balie bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Deze kunt u persoonlijk afhalen tot vrijdag 12 maart 17.00 uur. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

U kunt hiervoor ook bellen via telefoonnummer 14 030.

Bij verhuizing na 1 februari 2021

De gemeente waar u op 1 februari 2021 bent ingeschreven, stuurt u de stempas op dat adres. U moet dan stemmen in uw oude gemeente. Wilt u dit niet, dan heeft u 2 mogelijkheden:

  1. Stemmen in uw nieuwe woongemeente. Laat uw stempas dan omzetten in een kiezerspas in de gemeente waar u op 1 februari 2021 stond ingeschreven.
  2. Iemand anders machtigen om namens u te stemmen, stemmen bij volmacht.