Stempas

U mag alleen stemmen met een stempas. Waar u mag stemmen hangt af van de gemeente waar u staat ingeschreven op 30 januari 2023. De stempas krijgt u op dit adres thuisgestuurd.

Bent u na 30 januari verhuisd? Dan staat u als kiezer geregistreerd in uw oude woongemeente. Het is dan niet mogelijk om te stemmen in Zeist of een vervangende stempas aan te vragen in Zeist.

Voorwaarden stemmen Provinciale Staten

U mag stemmen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten als u:

  • op 15 maart 2023 18 jaar of ou­der bent
  • de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit heeft
  • op 30 januari 2023 staat in­ge­schre­ven in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP)
  • niet uit­ge­slo­ten bent van het kies­recht

Voorwaarden stemmen Waterschappen

U mag stemmen bij de verkiezingen Waterschappen als u:

  • op 15 maart 2023 18 jaar of ou­der bent
  • op 30 januari 2023 de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit of een andere Europese nationaliteit heeft of een geldige verblijfstitel heeft
  • op 30 januari 2023 staat in­ge­schre­ven in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP)
  • niet uit­ge­slo­ten bent van het kies­recht

Bezorgdatum

U ontvangt uw stempas uiterlijk 1 maart 2023 op uw huisadres.

Stempas kwijt of niet ontvangen

U kunt als u kiesgerechtigd bent een vervangende stempas aanvragen als u:

  • na 1 maart 2023 nog geen stempas heeft ontvangen
  • uw stempas bent kwijtgeraakt

Na 1 maart kunt u op deze pagina (online) een vervangende stempas aanvragen.

Bij verhuizing na 30 januari 2023

De gemeente waar u op 30 januari 2023 bent ingeschreven, stuurt u de stempas op dat adres. U moet dan stemmen in uw oude gemeente. Wilt u dit niet, dan kunt u iemand anders machtigen om namens u te stemmen, stemmen bij volmacht.