Uitslagen vorige verkiezingen

Hieronder vindt u verkiezingsuitslagen van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in de gemeente Zeist.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 in de gemeente Zeist is als volgt:

Zeister uitslag Tweede Kamerverkiezingen

Partij Uitgebrachte stemmen 2023 Uitgebrachte stemmen 2021
VVD 7.542 9.305
D66 4.239 8.242
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 8.751 GroenLinks: 2.959, Partij van de Arbeid (PvdA): 1.964
PVV (Partij voor de Vrijheid) 5.954 2.885
CDA 1.224 2.968
SP (Socialistische Partij) 958 1.518
Forum voor Democratie 713 1.311
Partij voor de Dieren 1.345 2.078
ChristenUnie 911 1.502
Volt 1.164 1.413
JA21 236 755
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 557 612
DENK 1.084 1.124
50PLUS 131 298
BBB 619 61
BIJ1 155 257
Piratenpartij - De Groenen 39 83
BVNL / Groep van Haga 124 niet van toepassing
Nieuw Sociaal Contract 3.874 niet van toepassing
Splinter 67 124
LB (Libertaire Partij) 13 17
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 22 niet van toepassing
Samen voor Nederland 8 niet van toepassing
Nederland met een PLAN 10 niet van toepassing
PartijvdSport 17 niet van toepassing
Politieke Partij voor Basisinkomen 9 niet van toepassing

De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Utrecht van 15 maart 2023 in de gemeente Zeist is als volgt:

Zeister uitslag Provinciale Statenverkiezing

Partij Uitgebrachte stemmen 2023 Uitgebrachte stemmen 2019
GROENLINKS 4.700 4.958
VVD 4.640 5.645
Forum voor Democratie 679 3.175
CDA 2.371 2.409
D66 3.881 2.882
PvdA 1.904 2.096
ChristenUnie 1.536 1.754
PVV 1.181 1.365
Partij voor de Dieren 2.079 1.597
SP 805 1.007
SGP 611 578
50PLUS 465 768
DENK 295 587
Zwarte Piet is Zwart 29 niet van toepassing
BoerBurgerBeweging (BBB) 2.650 niet van toepassing
JA21 1.301 niet van toepassing
VOLT 1.515 niet van toepassing
Belang van Nederland (BVNL) 215 niet van toepassing
U26GEMEENTEN 571 548

De uitslag van de verkiezingen de waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Vallei en Veluwe van 15 maart 2023 in de gemeente Zeist is als volgt:

Zeister uitslag Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Partij Uitgebrachte stemmen 2023 Uitgebrachte stemmen 2019
Water Natuurlijk 5.978 7.195
VVD 4.466 4.893
Partij voor de Dieren 3.921 3.263
CDA 2.472 2.745
PvdA 2.957 2.879
AWP voor Water, Klimaat en Natuur 2.381 1.958
ChristenUnie 1.467 1.900
Waterschap@inwonersbelangen 377 1.091
50PLUS 749 1.399
Ondernemend water 495 niet van toepassing
De Groenen 635 niet van toepassing
Belang van Nederland (BVNL) 620 niet van toepassing
SGP 682 780
BoerBurgerBeweging (BBB) 3.496 niet van toepassing

Zeister uitslag Waterschap Vallei en Veluwe

Partij Uitgebrachte stemmen 2023 Uitgebrachte stemmen 2019
VVD 38 42
ChristenUnie 8 9
CDA 11 14
Water Natuurlijk 32 43
PvdA 18 21
SGP 4 4
Lokaal Waterbeheer 9 11
AWP voor Water, Klimaat en Natuur 17 22
50PLUS 4 15
Ondernemend water 2 niet van toepassing
Partij voor de Dieren 34 niet van toepassing
BoerBurgerBeweging (BBB) 30 niet van toepassing
Belang van Nederland (BVNL) 7 niet van toepassing

De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 in de gemeente Zeist is als volgt:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partij % in stemmen in 2022 Zetels 2022 % in stemmen in 2018 Zetels 2018
VVD 17,5% 6 21,5% 8
GROENLINKS 20,7% 7 19,7% 7
D66 15,9% 6 11,7% 4
NieuwDemocratischZeist 8,3% 3 11,1% 4
Seyst.nu 8,1% 3 10,6% 3
CDA 8,6% 3 8,2% 3
ChristenUnie - SGP 6,6% 2 7% 2
SP 3,8% 1 5% 1
PvdA 5,3% 1 5% 1
ZeisterBelang 3,1% 1 - -
50PLUS 2,3% - - -

De uitslag van de verkiezing Europees Parlement in de gemeente Zeist van donderdag 23 mei 2019 is als volgt:

Zeister uitslag verkiezingen Europees Parlement

Politieke partij Uitgebrachte stemmen 2019 % stemmen 2019 Uitgebrachte stemmen 2014 % stemmen 2014
Democraten 66 (D66) 2.468 10,1% 4.222 20,1%
CDA - Europese Volkspartij 2.048 8,4% 2.397 11,4%
PVV (Partij voor de Vrijheid) 563 2,3% 2.154 10,3%
VVD 4.614 18,9% 3.342 15,9%
SP (Socialistische Partij) 534 2,2% 1.396 6,7%
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 4.204 17,2% 1.767 8,4%
ChristenUnie-SGP 1.524 6,2% 1.643 7,8%
GROENLINKS 3.608 14,8% 2.076 9,9%
Partij voor de Dieren 1.221 5% 990 4,7%
50PLUS 653 2,7% 499 2,4%
JEZUS LEEFT 19 0,1% 21 0,1%
DENK 182 0,7% n.v.t. -
De Groenen 52 0,2% 71 0,3%
Forum voor Democratie 2.129 8,7% n.v.t. -
vandeRegio & Piratenpartij 43 0,2% 165 0,8%
Volt Nederland 606 2,5% n.v.t. -