Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Kiesrecht

U mag stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023
  • op 30 januari 2023 in Zeist bent ingeschreven
  • Nederlander bent
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezingen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023
  • op 30 januari 2023 in Zeist bent ingeschreven
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Provinciale Statenverkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de 4 jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In de gemeente Zeist worden voor 2 waterschappen (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en waterschap Vallei en Veluwe) verkiezingen georganiseerd.