Dwangsom

Als wij te laat beslissen over uw aanvraag of bezwaar, kunt u ons in gebreke stellen. Wij moeten dan binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u per dag recht op een vergoeding (dwangsom).

Inloggen met DigiD Ingebrekestelling indienen

U stuurt een digitaal document of ingescande ingebrekestelling mee.

Schriftelijk indienen

Stuur uw ingebrekestelling naar: Gemeente Zeist, Contactcentrum, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Ingebrekestelling indienen (pdf, 134 KB)