Verzoek om handhaving

U kunt een handhavingsverzoek of een melding indienen wanneer u denkt dat de wet en regels niet worden nageleefd. Het gaat hierbij om situaties waarin er bijvoorbeeld sprake is van illegaal bouwen, illegaal gebruik of overlast.

Handhavingsverzoek

Als u een handhavingsverzoek indient, moeten wij aan de overtreder doorgeven van wie het verzoek komt. U kunt een verzoek alleen schriftelijk indienen en wij behandelen geen anonieme handhavingsverzoeken. In uw verzoek moet staan:

  • uw naam, adresgegevens en handtekening
  • uw e-mail adres en telefoonnummer
  • een omschrijving van de overtreding en wat u van ons verwacht

Het verzoek om handhaving stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

De inspecteur voert dan een controle uit naar aanleiding van het verzoek. Op basis hiervan wordt beoordeeld of er sprake is van een overtreding waartegen wij handhavend kunnen optreden. Wij nemen over uw verzoek een officieel besluit. Daartegen kunt u bezwaar maken of in beroep gaan.

Indienen melding

Als u geen belanghebbende bent, kunt u wel een melding maken van een overtreding. Meldingen kunt u wel anoniem indienen.

Meldingen pakken wij op aan de hand van ons handhavingsprogramma. In het handhavingsprogramma staat in welke volgorde we overtredingen aanpakken. Het kan daarom gebeuren dat we een illegaal bouwwerk al hebben gezien, maar dat we hiertegen nog niet handhavend optreden.