Afvalinzameling

Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval binnen de gemeente Zeist. Vul uw postcode en huisnummer in en u ziet direct op welke dag RMN uw container ophaalt. De container moet altijd voor 7.30 uur aan de weg staan.

Afvalkalender

U kunt de gratis afvalkalender-app van RMN ook downloaden via de app store op uw telefoon.

Toelichting op de maatregelen rondom het coronavirus

Medewerkers van RMN blijven de container(s) legen volgens het reguliere inzamelschema. RMN vraagt wel aan u om ruime afstand van hun medewerkers te houden. Ook het recyclingstation in onze gemeente (Zandbergenlaan 2 in Huis ter Heide) blijft vooralsnog open. Het hek sluit om 15.00 uur voor nieuwe bezoekers; uitladen kan gewoon tot 16.00 uur.  Het is tijdelijk niet mogelijk om een aanhangwagen te lenen om daarmee grofvuil weg te brengen. Op de website van RMN leest u meer informatie over de maatregelen die zij nemen.

Gewijzigde openingstijden rondom feestdagen

Op tweede paasdag (13 april), Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) is RMN gesloten en vindt er geen inzameling van huishoudelijk afval plaats. Ook de recyclingstations zijn tijdens deze feestdagen gesloten. De inhaaldagen kunt u terugvinden in de gratis RMN-app of via de website. Deze inhaaldagen kunnen zowel voor als na de feestdag zijn. De container moet op de inhaaldag vóór 7.30 uur aan de weg staan.

We zijn in Zeist al goed bezig met het scheiden van afval. Nu is het tijd voor een volgende stap om de hoeveelheid restafval in de grijze kliko verder te verminderen. Als u in een laagbouwwoning woont, krijgt u daarom een extra kliko voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD).

In buurten waar woningen niet veel ruimte hebben voor een extra kliko, wordt tegelijkertijd de grijze kliko voor restafval ingenomen. De bewoners van deze buurten gaan restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer brengen, op maximaal 250 meter loopafstand. Dit geldt voor ongeveer 20% van de huishoudens in Zeist. Meer informatie op de pagina 'Afval scheiden: De Volgende Stap'.

Bij flats en appartementengebouwen worden de komende jaren extra verzamelcontainers geplaatst, zodat ook bewoners van hoogbouw beter afval kunnen scheiden. Op dit moment is de hoeveelheid restafval per persoon per jaar in de gemeente ongeveer 200 kilo. Het doel is, om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 100 kilo restafval per persoon per jaar.

Gratis ophaalronde snoeihout in april

RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) organiseert ook dit jaar ophaalrondes voor het gratis ophalen van snoeihout. De eerste ophaalronde vindt plaats in april. Als u deze ophaalronde snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor tot en met 8 april een afspraak maken. Bij het maken van de afspraak krijgt u de exacte ophaaldatum door.

Een ophaalafspraak maken

Voor het gratis laten ophalen van snoeihout tijdens deze ophaalronde, kunt u zelf een ophaalafspraak maken via de website van RMN  of via telefoonnummer 0900-6039222. Een afspraak maken kan uiterlijk tot en met 8 april.

Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout:

 • Deelname alleen mogelijk op afspraak via rmn.nl, of telefonisch via 0900-6039222.
 • Snoeihout samenbinden in bundels die gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht: maximaal 25 kilo, maximale lengte 1,5 meter).
 • Maximale dikte van de takken: polsdikte (géén stronken).
 • Géén dozen of zakken met snoeihout of ander tuinafval.
 • Totaal maximaal 3 vierkante meter per huishouden.
 • Bundels snoeihout vóór 7.30 uur aanbieden op de gebruikelijke aanbiedplek van de container.
 • Snoeihout kunt u buiten deze ophaalrondes ook inleveren bij het recyclingstation aan de Zandbergenlaan 2, 3712 BZ Huis ter Heide.

De aanbiedregels en overige aanvullende informatie is te vinden op de website van RMN.

Sommige huishoudens (bijvoorbeeld bij hoogbouw) maken gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt voor hun restafval. Met een afvalpas/mileupas kunt u de container openen.

De afvalpas is aan te vragen bij aan bij RMN. Dit kan telefonisch via 0900 603 9222 (ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur) of stuur een e-mail naar info@rmn.nl. RMN stuurt u dan een nieuwe pas toe per post.

U kunt uw grofvuil en snoeihout gratis wegbrengen naar het recyclingstation van RMN. Alles wat u gescheiden aanbiedt, verwerken zij weer als grondstof voor nieuwe producten.

Recyclingstation Zeist
Zandbergenlaan
23712 BZ Huis ter Heijde

Kijk voor actuele openingstijden op de website van RMN: www.rmn.nl.

Aanhangwagen lenen

U kunt gratis een aanhangwagen lenen (maximaal 2 uur), voor het wegbrengen van grofvuil/tuinafval naar het recyclingstation. Vul hiervoor het formulier aanhangwagen lenen in op de website van RMN.

Kringloopwinkel

Wilt u spullen wegdoen die nog goed bruikbaar zijn? Neem dan contact op met Kringloop Zeist of Kringloopcentrum de Markt Zeist.

U kunt uw grof afval laten ophalen door RMN. Houdt bij het laten ophalen onder andere rekening met het volgende:

 • Ophalen is alleen mogelijk op afspraak via www.rmn.nl of telefonisch via 0900 6039222 (op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur).
 • Grofvuil dat u laat ophalen, kan niet worden gescheiden. Het wordt grotendeels verbrand en niet hergebruikt.
 • Houdt u er rekening mee dat RMN uw grofvuil niet direct kan ophalen. Vaak is zelf wegbrengen sneller.
 • Losse materialen en snoeihout samenbinden in handzame bundels die gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht: maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter, takken/stronken niet dikker dan polsdikte).
 • Snoeihout of ander tuinafval niet in dozen doen.
 • Maximaal 3 m3 per huishouden.
 • Voor 07.30 uur aan de straat zetten op een plek die goed bereikbaar is voor de ophaalwagen.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden en meer informatie vindt u op de website van RMN.

U kunt PMD elke twee weken langs de weg zetten met behulp van de PMD-zakken. Deze bestelt u gratis bij Mooibezorgd.nl, ook te bereiken op telefoonnummer 030 850 3200. U kunt maximaal 2 pakken (met 12 plastic zakken) per keer bestellen.

In de loop van 2020 en 2021 krijgen steeds meer bewoners van laagbouwwoningen in Zeist, een kliko voor PMD. Deze verandering noemen we ‘De Volgende Stap’. Deze kliko’s worden elke 2 weken geleegd door RMN. Nadat inwoners van een buurt een PMD-kliko hebben gekregen, zal RMN in die buurt geen PMD-zakken meer ophalen. U krijgt een brief van RMN, over het moment waarop u een PMD-kliko krijgt.

In onze gemeente zijn 12 'Blipverts' geplaatst. De Blipvert inzamelstations dragen bij aan het hergebruik van afgedankte spullen. Dit kleine restafval kan namelijk nog heel goed worden hergebruikt. Het wordt een grondstof voor andere dingen.

Wat kunt u inleveren?

 • inktcartridges van de printer
 • batterijen
 • lampen
 • CD's en DVD's
 • telefoons
 • adapters en snoeren
 • kleine elektrische apparaten, zoals: afstandsbedieningen, tandenborstels of fotocamera's

Locaties

Austerlitz:

 • Oude Postweg, ter hoogte van huisnummer 127

Den Dolder:

 • Paduahof, afvalstation bij huisnummers 1 en 3

Zeist:

 • Emmaplein 2
 • Hoog Kanje 110
 • Johan van Oldenbarneveltlaan, bij huisnummer 96;
 • Korte Steynlaan 2
 • Laan van Cattenbroeck, tegenover huisnummer 11
 • Laan van Vollenhove, afvalstation tegenover de flatingang van huisnummers 2785-3001;
 • Montaubanstraat, afvalstation tegenover huisnummer 106
 • Prinses Marijkelaan tegenover huisnummer 1
 • Van Reenenweg, afvalstation
 • Vrijheidsplein 2 - 20

U kunt luiers en incontinentiemateriaal apart inleveren op een inzamelpunt met luiercontainers. U kunt hier ook gratis speciale geparfumeerde zakken krijgen. Zo is de restafvalcontainer minder snel vol en kunnen we nog meer grondstoffen hergebruiken.

Inzamelpunten

 • De Geheime Tuin, Kwikstaartlaan 11 te Zeist
 • De Kroost, Crosestein1402a te Zeist
 • Kind en Co Beestenboel, De Clomp 90-02 te Zeist
 • Kind en Co Bosrijk, Hertenlaan west 38a te Den Dolder
 • Kind en Co Sam, Leendert Edelmanlaan 2 te Zeist
 • Kind en Co Tovertuin, van der Heijdenlaan 90 te Zeist
 • Kinderdagverblijf ’t Rakkertje, Kroostweg 33a te Zeist
 • Kruimeltje, Oude Arnhemseweg 234 te Zeist
 • Partou, Steynlaan 69 te Zeist
 • Recyclingstation, Zandbergenlaan 2 te Huis ter Heide
 • 't Kleine Volkje, Socrateslaan 22a te Zeist

Op het inzamelschema van RMN vindt u de meest nabije locatie van een openbare verzamelcontainer.

Recyclen van luiers en incontinentiemateriaal

Verwerkingsbedrijf ARN in Weurt verwerkt de ingezamelde luiers met een veilige methode die ook nog goed is voor het milieu. Met stoom verhitten ze de luiers en het incontinentiemateriaal samen met rioolslib tot een temperatuur van boven de 250°C. Dat doodt iedere bacterie of virus en breekt ook eventuele medicijnresten af. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit en het RIVM. Deze methode levert maar liefst 4 producten op: groen gas, biomassa voor groene stroom, kunstmest en plastic.

Kliko kwijt

Als u uw afvalcontainer kwijt bent dan kunt u een vervangende container aanvragen. U moet wel eerst aangifte doen bij de politie (vermissing container). RMN heeft deze aangifte nodig om een vervangende container te kunnen plaatsen.

 • Doe aangifte van 'vermissing container' bij de politie
 • Vul het 'formulier Vermissing container' in op de website van RMN en stuur de aangifte mee als bijlage
 • U kunt ook meteen de aangifte opsturen naar RMN, Postbus 203, 3760 AE Soest

Kliko niet geleegd

Neem contact op met RMN: 0900 6039222 (ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur) of via info@rmn.nl. RMN zal ervoor zorgen dat de verzamelcontainer zo spoedig mogelijk geleegd wordt.

Registratie container

RMN voorziet alle minicontainers (kliko's) van een speciale registratiesticker met streepjescode. Bekijk meer over de registratiestickers op de website van RMN.

Wilt u asbest gaan verwijderen? U kunt dit gratis inleveren in speciale zakken van RMN. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen en een melding hiervan maken.

Voor de inzameling van bedrijfsafval kunnen bedrijven geen gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameling. Bedrijven moeten hun bedrijfsafval laten ophalen door een particulier bedrijf. Meer informatie over de inzameling van bedrijfsafval kunt u vinden in de Afvalgids.

ondernemersplein

De tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten vindt u op de website van de Bghu. (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht)

Stoort u zich aan zwerfvuil in uw woonomgeving, het park of sportvereniging en wilt u er graag iets tegen doen? De Bermbrigade organiseert regelmatig acties om zwerfvuil te rapen. Bezoek hun Facebook-pagina of mail naar cleanupdayzeist@gmail.com. Ook 'Zeist Zonder Zwerfafval' organiseert regelmatig opschoonacties en legt uit hoe u zelf in actie kunt komen.

Help ons de website verbeteren

Wij werken continu aan de verbetering van deze website. Mist u informatie, kunt u het niet vinden of heeft u een tip? Laat het ons weten. 

Help ons de website verbeteren