x

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening

Wij vragen u om 6 korte vragen over uw ervaring met de gemeentelijke dienstverlening te beantwoorden.
Met uw antwoord kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Vragenlijst dienstverlening

Hartelijk dank dat u wilt helpen.

Afvalinzameling

Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) verzorgt de inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval binnen de gemeente Zeist.

Afvalkalender

Vul op de digitale afvalkalender uw postcode en huisnummer in en u ziet direct op welke dag RMN uw container bij u in de wijk ophaalt.

RMN app

Naast de digitale kalender is er voor mobiele telefoonbezitters ook de mogelijkheid om de RMN afvalkalender app te downloaden. De app is geschikt voor iOS en Android mobiele telefoons en is gratis te downloaden via uw app store.

RMN app in de app store

Proef omgekeerd afval inzamelen

De RMN is in opdracht van gemeente Zeist op 6 juni gestart met een proef rond omgekeerd afval inzamelen in een wijk van Zeist. Het gaat grofweg om het gebied tussen Schaerweijdelaan, Oude Arnhemseweg, Jacob van Lenneplaan, Bergweg en de Voorheuvel (met uitzondering van woningen die nu geen minicontainers hebben voor restafval). De bewoners die deel uitmaken van de proefwijk, hebben hierover een brief ontvangen. In de Zeister proefwijk hebben de bewoners relatief kleine tuinen en dus beperkt ruimte voor minicontainers (ook wel: kliko’s). Bij hen wordt hun minicontainer voor restafval omgeruild voor een minicontainer voor Plastic, Metaal en Drankverpakkingen (PMD). Hun restafval kunnen ze daarna kwijt in één van de vijf ondergrondse containers die in de wijk worden geplaatst.

Het basisidee van het omgekeerd afval inzamelen is dat afval in principe opnieuw gebruikt kan worden, als we het goed scheiden. Er blijft dan maar een kleine hoeveelheid restafval over, dat verbrand moet worden. In Soest en IJsselstein zijn proeven gehouden in wijken met ruimere tuinen. Die bewoners kregen een PMD-minicontainer én behielden hun minicontainer voor restafval.

Gemeenteraad besluit

De gemeenteraad besloot in 2016 tot het houden van deze proef rond omgekeerd inzamelen. Doel: onderzoeken hoe deze manier van afval scheiden en inzamelen in de praktijk uitpakt. In de eerste maanden van 2018 wordt deze proef geëvalueerd. Op grond van de evaluatie van deze proef en de proeven uit Soest en IJsselstein, besluit de raad over het wel of niet gemeentebreed invoeren van het omgekeerd inzamelen. Naar verwachting valt dat besluit rond de zomer van 2018.

Vragen of suggesties

Tijdens de proef is een afvalcoach beschikbaar voor vragen en suggesties van bewoners. De afvalcoach denkt ook mee over oplossingen voor problemen waar bewoners tegenaan lopen. U kunt contact opnemen met de afvalcoach via RMN: telefoon 0900 6039222 of mail info@rmn.nl.

Ook houdt de gemeente tijdens de proef contact met een bewonerspanel, om te horen wat de ervaringen in de proef zijn. U kunt zich daarvoor aanmelden bij RMN. Een lijst met vragen en antwoorden kunt u vinden op www.rmn.nl. Als u inlogt met uw postcode en huisnummer, komt u bij de lijst terecht.

Plastic-, metaal- en drankenkartons (PMD) - zakken - kroonringen

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) afval mag in 1 zak worden ingezameld.

Zakken voor PMD inzameling

Bij mooibezorgd.nl bestelt u gratis plastic zakken voor inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD).

Kroonringen OP=OP

Een kroonring doe je om een lantaarnpaal en je hangt er plastic zakken aan met PMD-afval. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankkarton. Reuze handig zo’n kroonring. De zakken waaien niet meer weg, zo blijft de straat schoon. Wilt u een gratis kroonring? Dat kan. Ze zijn af te halen bij de receptie van het gemeentehuis. Maar let op, zo lang de voorraad strekt.


Kroonring aan een lantaarnpaal waar een afvalzak aan hangt

Grof tuinafval (snoeihout) ophalen

U kunt uw grof tuinafval gratis laten ophalen. Het snoeihout wordt 4 keer per jaar opgehaald door RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland).

Huishoudens in de gemeente Zeist kunnen voor de derde keer dit jaar een afspraak maken voor een aparte ophaalronde van snoeihout. Inwoners die van deze gratis ophaalronde gebruik willen maken kunnen hiervoor tot en met vrijdag vrijdag 6 oktober een afspraak maken.

Een ophaalafspraak maken

Indien u uw snoeihout gratis wilt laten ophalen, kunt u vóór vrijdag 6 oktober een ophaalafspraak maken op www.rmn.nl(na invoeren postcode en huisnummer) of via telefoonnummer 0900 6039222 op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur.

Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout

  • Deelname alleen mogelijk op afspraak via www.rmn.nl(na invoeren postcode en huisnummer), of telefonisch via 0900 6039222.
  • Snoeihout samenbinden in handzame bundels die gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht: maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter)
  • Maximale dikte van de takken: polsdikte (géén stronken)
  • Géén dozen of zakken met snoeihout of ander tuinafval
  • Totaal maximaal 3 m3 per huishouden

De aanbiedregels en overige aanvullende informatie kunt u ook vinden in het inzamelschema www.rmn.nl/inzamelschema en op www.rmn.nl.

Inzamelen taxus snoeiafval voor stichting Taxus voor Hoop

Heeft u een taxushaag of -boom(Taxus Baccata)? Doneer de jonge scheuten van uw snoeiafval in de strijd tegen kanker.

Lees verder voor meer informatie over het snoeien en over de inleverlocaties.

Tarieven

De tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten vindt u op de website van de Bghu. (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht)

Melding woonomgeving

Meldingen over de openbare ruimte geeft u door viaOnline meldenof via telefoonnummer 14 030.

Piepschuim (EPS)

Schone piepschuimverpakkingen kunnen apart ingeleverd worden in speciaal daarvoor bestemde inzamelbakken op het recyclestation van RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland).

Schone piepschuimverpakkingen zijn onder andere afkomstig van verpakkingen van consumentenproducten, zoals een nieuwe televisie of printer en zijn zeer geschikt voor recycling.

Zwerfafval

Stoort u zich aan zwerfvuil in uw woonomgeving, het park of sportvereniging en wilt u er graag iets tegen doen?  Zeist Zonder Zwerfafvalorganiseert regelmatig opschoonacties en leggen uit hoe u zelf in actie kunt komen.

'Zeist Zonder Zwerfafval, pak het op!' is een project van de Omgevingsdienst regio Utrecht en Sportservice Zeist in opdracht van de gemeente Zeist.