Afvalinzameling

Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval binnen de gemeente Zeist.

Vul uw postcode en huisnummer in en u ziet direct op welke dag de RMN uw container ophaalt. De container moet altijd voor 7.30 uur aan de weg staan.

afvalkalender

Plastic-, metaal- en drankenkartons (PMD) - zakken - kroonringen

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) afval mag in 1 zak worden ingezameld.

Zakken voor PMD inzameling

Bij mooibezorgd.nl bestelt u gratis plastic zakken voor inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD).

Kroonringen OP=OP

Een kroonring doe je om een lantaarnpaal en je hangt er plastic zakken aan met PMD-afval. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankkarton. Reuze handig zo’n kroonring. De zakken waaien niet meer weg, zo blijft de straat schoon. Wilt u een gratis kroonring? Dat kan. Ze zijn af te halen bij de receptie van het gemeentehuis. Maar let op, zo lang de voorraad strekt.


Kroonring aan een lantaarnpaal waar een afvalzak aan hangt

Grofvuil en snoeihout

Wegbrengen of laten ophalen?

Heeft u groot afval, kies dan bewust: door de RMN laten ophalen is makkelijk, maar dat afval verdwijnt grotendeels in de verbrandingsoven. Wegbrengen naar het recyclingstation is wellicht wat meer moeite, maar daar kunt u uw afval in wel 20 soorten scheiden en daardoor kan het worden hergebruikt. Bijkomend voordeel: u hoeft niet te wachten op een ophaalafspraak.

Help mee aan duurzaam verwerken van grofvuil

U kunt uw grofvuil en snoeihout gratis wegbrengen naar het recyclingstation (Zandbergenlaan 2 in Huis ter Heide). Het station is geopend op dinsdag tot en met vrijdag (8.30 - 12.00 uur en 12.30 tot 16.00 uur) en op zaterdag (9.00 tot 16.00 uur).

Aanhanger nodig? U kunt er onder voorwaarden gratis een lenen van de RMN. Log in op de website met uw postcode en huisnummer om een aanhanger te reserveren.

Wilt u spullen wegdoen die nog goed bruikbaar zijn? Dan is aanbieden aan een kringloopwinkel het overwegen waard, of maak er iemand blij mee via bijvoorbeeld Marktplaats, Nextdoor.nl of ‘gratis ophalen’-groepen op Facebook.

Ophaalafspraak maken

In plaats van zelf wegbrengen, kunt u uw groot afval ook laten ophalen door RMN. Snoeihout haalt RMN 4 keer per jaar op: in april, mei, september en november.


Houdt bij het laten ophalen onder andere rekening met:

  • Ophalen alleen mogelijk op afspraak via www.rmn.nl (na invoeren postcode en huisnummer), of telefonisch via 0900 6039222 op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur;
  •  Grofvuil dat u laat ophalen, kan niet worden gescheiden. Het wordt grotendeels verbrand en niet hergebruikt;
  • Houdt u er rekening mee, dat RMN uw grofvuil niet direct kan ophalen. Vaak is zelf wegbrengen sneller;
  • Losse materialen en snoeihout samenbinden in handzame bundels die gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht: maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter, takken/stronken niet dikker dan polsdikte);
  • Snoeihout of ander tuinafval niet in dozen doen;
  • Totaal maximaal 3 m3 per huishouden;
  • Voor 07.30 uur aan de straat zetten op een plek die goed bereikbaar is voor de ophaalwagen.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden en meer informatie vindt u op de website van de RMN (postcode en huisnummer invoeren).

Afvalkalender via app van RMN

Naast de digitale kalender is er voor mobiele telefoonbezitters ook de mogelijkheid om de RMN afvalkalender app te downloaden. De app is geschikt voor iOS en Android mobiele telefoons en is gratis te downloaden via uw app store.

RMN app in de app store

Proef omgekeerd afval inzamelen

De RMN is in opdracht van gemeente Zeist op 6 juni gestart met een proef rond omgekeerd afval inzamelen in een wijk van Zeist. Het gaat grofweg om het gebied tussen Schaerweijdelaan, Oude Arnhemseweg, Jacob van Lenneplaan, Bergweg en de Voorheuvel (met uitzondering van woningen die nu geen minicontainers hebben voor restafval). De bewoners die deel uitmaken van de proefwijk, hebben hierover een brief ontvangen. In de Zeister proefwijk hebben de bewoners relatief kleine tuinen en dus beperkt ruimte voor minicontainers (ook wel: kliko’s). Bij hen wordt hun minicontainer voor restafval omgeruild voor een minicontainer voor Plastic, Metaal en Drankverpakkingen (PMD). Hun restafval kunnen ze daarna kwijt in één van de vijf ondergrondse containers die in de wijk worden geplaatst.

Het basisidee van het omgekeerd afval inzamelen is dat afval in principe opnieuw gebruikt kan worden, als we het goed scheiden. Er blijft dan maar een kleine hoeveelheid restafval over, dat verbrand moet worden. In Soest en IJsselstein zijn proeven gehouden in wijken met ruimere tuinen. Die bewoners kregen een PMD-minicontainer én behielden hun minicontainer voor restafval.

Gemeenteraad besluit

De gemeenteraad besloot in 2016 tot het houden van deze proef rond omgekeerd inzamelen. Doel: onderzoeken hoe deze manier van afval scheiden en inzamelen in de praktijk uitpakt. In de eerste maanden van 2018 wordt deze proef geëvalueerd. Op grond van de evaluatie van deze proef en de proeven uit Soest en IJsselstein, besluit de raad over het wel of niet gemeentebreed invoeren van het omgekeerd inzamelen. Naar verwachting valt dat besluit rond de zomer van 2018.

Vragen of suggesties

Tijdens de proef is een afvalcoach beschikbaar voor vragen en suggesties van bewoners. De afvalcoach denkt ook mee over oplossingen voor problemen waar bewoners tegenaan lopen. U kunt contact opnemen met de afvalcoach via RMN: telefoon 0900 6039222 of mail info@rmn.nl.

Ook houdt de gemeente tijdens de proef contact met een bewonerspanel, om te horen wat de ervaringen in de proef zijn. U kunt zich daarvoor aanmelden bij RMN. Een lijst met vragen en antwoorden kunt u vinden op www.rmn.nl. Als u inlogt met uw postcode en huisnummer, komt u bij de lijst terecht.

Bedrijfsafval

Voor de inzameling van bedrijfsafval kunnen bedrijven geen gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameling. Bedrijven moeten hun bedrijfsafval laten ophalen door een particulier bedrijf. Meer informatie over de inzameling van bedrijfsafval kunt u vinden in de Afvalgids.

ondernemersplein

Tarieven

De tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten vindt u op de website van de Bghu. (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht)

Melding woonomgeving

Meldingen over de openbare ruimte geeft u door viaOnline meldenof via telefoonnummer 14 030.

Piepschuim (EPS)

Schone piepschuimverpakkingen kunnen apart ingeleverd worden in speciaal daarvoor bestemde inzamelbakken op het recyclestation van RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland).

Schone piepschuimverpakkingen zijn onder andere afkomstig van verpakkingen van consumentenproducten, zoals een nieuwe televisie of printer en zijn zeer geschikt voor recycling.

Zwerfafval

Stoort u zich aan zwerfvuil in uw woonomgeving, het park of sportvereniging en wilt u er graag iets tegen doen?  Zeist Zonder Zwerfafvalorganiseert regelmatig opschoonacties en leggen uit hoe u zelf in actie kunt komen.

'Zeist Zonder Zwerfafval, pak het op!' is een project van de Omgevingsdienst regio Utrecht en Sportservice Zeist in opdracht van de gemeente Zeist.