Afvalinzameling

Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval binnen de gemeente Zeist.

Vul uw postcode en huisnummer in en u ziet direct op welke dag de RMN uw container ophaalt. De container moet altijd voor 7.30 uur aan de weg staan.

afvalkalender

Afvalinzameling rond de feestdagen

De RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) haalt géén afval op tijdens de algemeen erkende feestdagen:

 • dinsdag 25 december 2018 (Eerste  Kerstdag)
 • woensdag 26 december 2018 (Tweede Kerstdag)
 • dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaarsdag)

Inhaaldagen (mogelijk eerder of later) kunt u online bekijken via de afval app of op www.rmn.nl/inzamelschema (na het intypen van postcode en huisnummer). Let op: Inhaaldagen kunnen vóór of na de feestdag zijn.

Afvalbrengstation

Gesloten:

 • dinsdag 25 december 2018 (Eerste  Kerstdag)
 • woensdag 26 december 2018 (Tweede Kerstdag)
 • dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaarsdag)

Openingstijden vindt u op www.rmn.nl 

Plastic-, metaal- en drankenkartons (PMD) - zakken - kroonringen

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) afval mag in 1 zak worden ingezameld.

Zakken voor PMD inzameling

Bij mooibezorgd.nl bestelt u gratis plastic zakken voor inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD).

Kroonringen OP=OP

Een kroonring doe je om een lantaarnpaal en je hangt er plastic zakken aan met PMD-afval. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankkarton. Reuze handig zo’n kroonring. De zakken waaien niet meer weg, zo blijft de straat schoon. Wilt u een gratis kroonring? Dat kan. Ze zijn af te halen bij de receptie van het gemeentehuis. Maar let op, zo lang de voorraad strekt.


Kroonring aan een lantaarnpaal waar een afvalzak aan hangt

Grofvuil en snoeihout

Grofvuil gratis wegbrengen

U kunt uw grofvuil gratis wegbrengen naar het recyclingstation (Zandbergenlaan 2 in Huis ter Heide). Het station is geopend op dinsdag tot en met vrijdag (8.30 - 12.00 uur en 12.30 tot 16.00 uur) en op zaterdag (9.00 tot 16.00 uur). Het is mogelijk om, onder voorwaarden, bij het RMN gratis een aanhanger te lenen voor het wegbrengen van grof huishoudelijk afval.

Help mee aan duurzaam verwerken van grofvuil

Bij het ophalen van grof huishoudelijk afval door het RMN is scheiden niet mogelijk. Een deel van dat afval kan achteraf nog worden gescheiden, maar de rest moet als restafval worden verbrand. Het kan dan niet opnieuw worden gebruikt, waarmee waardevolle grondstoffen verloren gaan. Bovendien kost verbranden van restafval de gemeente – en dus de inwoners – geld, omdat betaald moet worden voor het verbranden.

Ophaalafspraak grofvuil

U kunt het grofvuil ook laten ophalen door Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), maar daarvoor betaalt u 10 euro per keer.

Vanaf 1 januari is het ophalen van grofvuil weer kostenloos. De gemeente bracht 10 euro in rekening om te stimuleren dat meer inwoners hun grofvuil zouden wegbrengen naar het recyclingstation. Hoewel we vanaf januari niet langer kosten in rekening brengen voor het ophalen, stimuleren we inwoners om hun grof huishoudelijk afval wel zoveel mogelijk weg te brengen naar het Recyclingstation (Zandbergenlaan 2 in Huis ter Heide).

Voor het  maken van een ophaalafspraak voor grofvuil verwijzen wij u door naar de website van de RMN. Als u inlogt op Mijn RMN dan vindt u onder het kopje 'Wat kan ik doen met mijn grofvuil?' de mogelijkheid om digitaal een formulier in te vullen.

Let op: U wordt verwacht zelf thuis te zijn, zodat u bij het ophalen aan de deur kunt betalen met behulp van een mobiel pinapparaat.

Ophaalafspraak snoeihout

De ophaalrondes voor het snoeihout zijn gratis. Het snoeihout wordt 4 keer per jaar opgehaald door RMN. De ophaalrondes vinden plaats in april, mei, september en november.

U kunt een ophaalafspraak maken op de website van de RMN (na invoeren postcode en huisnummer) of via telefoonnummer 0900 6039222 op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur.

Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout

 • Deelname alleen mogelijk op afspraak via www.rmn.nl(na invoeren postcode en huisnummer), of telefonisch via 0900 6039222
 • Snoeihout samenbinden in handzame bundels die gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht: maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter)
 • Maximale dikte van de takken: polsdikte (géén stronken)
 • Géén dozen of zakken met snoeihout of ander tuinafval
 • Totaal maximaal 3 m3 per huishouden

De aanbiedregels en overige aanvullende informatie kunt u ook vinden in het inzamelschema www.rmn.nl/inzamelschema en op www.rmn.nl.

Afvalkalender via app van RMN

Naast de digitale kalender is er voor mobiele telefoonbezitters ook de mogelijkheid om de RMN afvalkalender app te downloaden. De app is geschikt voor iOS en Android mobiele telefoons en is gratis te downloaden via uw app store.

RMN app in de app store

Proef omgekeerd afval inzamelen

De RMN is in opdracht van gemeente Zeist op 6 juni gestart met een proef rond omgekeerd afval inzamelen in een wijk van Zeist. Het gaat grofweg om het gebied tussen Schaerweijdelaan, Oude Arnhemseweg, Jacob van Lenneplaan, Bergweg en de Voorheuvel (met uitzondering van woningen die nu geen minicontainers hebben voor restafval). De bewoners die deel uitmaken van de proefwijk, hebben hierover een brief ontvangen. In de Zeister proefwijk hebben de bewoners relatief kleine tuinen en dus beperkt ruimte voor minicontainers (ook wel: kliko’s). Bij hen wordt hun minicontainer voor restafval omgeruild voor een minicontainer voor Plastic, Metaal en Drankverpakkingen (PMD). Hun restafval kunnen ze daarna kwijt in één van de vijf ondergrondse containers die in de wijk worden geplaatst.

Het basisidee van het omgekeerd afval inzamelen is dat afval in principe opnieuw gebruikt kan worden, als we het goed scheiden. Er blijft dan maar een kleine hoeveelheid restafval over, dat verbrand moet worden. In Soest en IJsselstein zijn proeven gehouden in wijken met ruimere tuinen. Die bewoners kregen een PMD-minicontainer én behielden hun minicontainer voor restafval.

Gemeenteraad besluit

De gemeenteraad besloot in 2016 tot het houden van deze proef rond omgekeerd inzamelen. Doel: onderzoeken hoe deze manier van afval scheiden en inzamelen in de praktijk uitpakt. In de eerste maanden van 2018 wordt deze proef geëvalueerd. Op grond van de evaluatie van deze proef en de proeven uit Soest en IJsselstein, besluit de raad over het wel of niet gemeentebreed invoeren van het omgekeerd inzamelen. Naar verwachting valt dat besluit rond de zomer van 2018.

Vragen of suggesties

Tijdens de proef is een afvalcoach beschikbaar voor vragen en suggesties van bewoners. De afvalcoach denkt ook mee over oplossingen voor problemen waar bewoners tegenaan lopen. U kunt contact opnemen met de afvalcoach via RMN: telefoon 0900 6039222 of mail info@rmn.nl.

Ook houdt de gemeente tijdens de proef contact met een bewonerspanel, om te horen wat de ervaringen in de proef zijn. U kunt zich daarvoor aanmelden bij RMN. Een lijst met vragen en antwoorden kunt u vinden op www.rmn.nl. Als u inlogt met uw postcode en huisnummer, komt u bij de lijst terecht.

Bedrijfsafval

Voor de inzameling van bedrijfsafval kunnen bedrijven geen gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameling. Bedrijven moeten hun bedrijfsafval laten ophalen door een particulier bedrijf. Meer informatie over de inzameling van bedrijfsafval kunt u vinden in de Afvalgids.

ondernemersplein

Tarieven

De tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten vindt u op de website van de Bghu. (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht)

Melding woonomgeving

Meldingen over de openbare ruimte geeft u door viaOnline meldenof via telefoonnummer 14 030.

Piepschuim (EPS)

Schone piepschuimverpakkingen kunnen apart ingeleverd worden in speciaal daarvoor bestemde inzamelbakken op het recyclestation van RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland).

Schone piepschuimverpakkingen zijn onder andere afkomstig van verpakkingen van consumentenproducten, zoals een nieuwe televisie of printer en zijn zeer geschikt voor recycling.

Zwerfafval

Stoort u zich aan zwerfvuil in uw woonomgeving, het park of sportvereniging en wilt u er graag iets tegen doen?  Zeist Zonder Zwerfafvalorganiseert regelmatig opschoonacties en leggen uit hoe u zelf in actie kunt komen.

'Zeist Zonder Zwerfafval, pak het op!' is een project van de Omgevingsdienst regio Utrecht en Sportservice Zeist in opdracht van de gemeente Zeist.