Afvalinzameling

Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) verzorgt de inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval binnen de gemeente Zeist.

Afvalkalender

Vul op de digitale afvalkalender uw postcode en huisnummer in en u ziet direct op welke dag RMN uw container bij u in de wijk ophaalt.

RMN app

Naast de digitale kalender is er voor mobiele telefoonbezitters ook de mogelijkheid om de RMN afvalkalender app te downloaden. De app is geschikt voor iOS en Android mobiele telefoons en is gratis te downloaden via uw app store.

RMN app in de app store

Plastic-, metaal- en drankenkartons (PMD) - zakken - kroonringen

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) afval mag in 1 zak worden ingezameld.

Zakken voor PMD inzameling

Bij mooibezorgd.nl bestelt u gratis plastic zakken voor inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD).

Kroonringen OP=OP

Een kroonring doe je om een lantaarnpaal en je hangt er plastic zakken aan met PMD-afval. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankkarton. Reuze handig zo’n kroonring. De zakken waaien niet meer weg, zo blijft de straat schoon. Wilt u een gratis kroonring? Dat kan. Ze zijn af te halen bij de receptie van het gemeentehuis. Maar let op, zo lang de voorraad strekt.


Kroonring aan een lantaarnpaal waar een afvalzak aan hangt

Tarieven

De tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten vindt u op de website van de Bghu. (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht)

Melding woonomgeving

Meldingen over de openbare ruimte geeft u door viaOnline meldenof via telefoonnummer 14 030.

Grof tuinafval ophalen

U kunt uw grof tuinafval gratis laten ophalen. Het snoeihout wordt 4 keer per jaar opgehaald door RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland).

De gratis ophaalrondes in het voorjaar van 2017 zijn gepland in april en mei. RMN publiceert hieraan voorafgaand informatie over de ophaalronde via de lokale krant, de RMN website en deze website, waarna u een ophaalafspraak kunt maken.

Een ophaalafspraak maken

Indien u uw snoeihout gratis wilt laten ophalen, maakt u een ophaalafspraak op www.rmn.nl of via telefoonnummer 0900 6039222 op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout

  • Deelname alleen mogelijk op afspraak via www.rmn.nl, of telefonisch via 0900 6039222.
  • Snoeihout samenbinden in handzame bundels die gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht: maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter).
  • Maximale dikte van de takken: polsdikte (géén stronken).
  • Géén dozen of zakken met snoeihout of ander tuinafval.
  • Totaal maximaal 3 m3 per huishouden.
  • Bundels snoeihout vóór 7.30 uur aanbieden op de standaard aanbiedplek van de minicontainer.

De aanbiedregels en overige aanvullende informatie kunt u ook vinden in het inzamelschema www.rmn.nl/inzamelschema en op www.rmn.nl.

Piepschuim (EPS)

Schone piepschuimverpakkingen kunnen apart ingeleverd worden in speciaal daarvoor bestemde inzamelbakken op het recyclestation van RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland).

Schone piepschuimverpakkingen zijn onder andere afkomstig van verpakkingen van consumentenproducten, zoals een nieuwe televisie of printer en zijn zeer geschikt voor recycling.

Zwerfafval

Stoort u zich aan zwerfvuil in uw woonomgeving, het park of sportvereniging en wilt u er graag iets tegen doen?  Zeist Zonder Zwerfafvalorganiseert regelmatig opschoonacties en leggen uit hoe u zelf in actie kunt komen.

'Zeist Zonder Zwerfafval, pak het op!' is een project van de Omgevingsdienst regio Utrecht en Sportservice Zeist in opdracht van de gemeente Zeist.