Gemeente Zeist investeert in uitbreiding elektriciteitsnet

Categorieën

  • Milieu en Energie

De gemeente Zeist gaat ruim 3 miljoen euro investeren in Stedin, de beheerder van het elektriciteitsnet in de provincie Utrecht. Zo dragen wij bij aan het voorbereiden van het elektriciteitsnet op een duurzame toekomst. Dat besloot de gemeenteraad op 26 maart.

Stedin staat voor de uitdaging het elektriciteitsnet flink uit te breiden. Nederland neemt immers afscheid van fossiele brandstoffen zoals aardgas, in de strijd tegen klimaatopwarming. Het elektriciteitsnet wordt daardoor zwaarder belast. Enerzijds vervoert het netwerk steeds meer elektriciteit die duurzaam wordt opgewekt via windmolens en zonnepanelen. En anderzijds wordt veel elektriciteit gebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van gebouwen, elektrische voertuigen en productieprocessen die overstappen op elektriciteit.

Stedin zoekt aandeelhouders

Tot 2030 moet Stedin miljarden investeren in het elektriciteitsnetwerk. Daarvoor gaat de netbeheerder leningen aan. Hoe meer eigen vermogen Stedin heeft, hoe lager de rentes die ze moet betalen voor leningen. Om dat eigen vermogen te vergroten, zoekt Stedin nieuwe aandeelhouders. Dat mogen alleen overheden zijn, omdat het elektriciteitsnet essentieel is voor onze samenleving.

Stedin heeft daarom de provincie Utrecht en alle Utrechtse gemeenten die nog geen aandeelhouder zijn, gevraagd te investeren in aandelen van Stedin. De gemeenteraad heeft hier nu mee ingestemd en draag zo bij aan de benodigde versterking en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Besluit gemeenteraad

Walter van Dijk, wethouder financiën, is blij met het besluit van de gemeenteraad: “Een elektriciteitsnet dat is voorbereid op de toekomst is van groot belang voor inwoners en ondernemers. Door deze stap te nemen investeert Zeist in een duurzame toekomst voor onze regio.”