Gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist starten gebiedsvisie rondom station Driebergen-Zeist

Categorieën

  • Leefomgeving
  • Bestuur

De gemeenteraden van Zeist en Utrechtse Heuvelrug hebben het plan van aanpak vastgesteld voor de gebiedsvisie van het stationsgebied Driebergen-Zeist.

Zij hebben op 29 juni (Zeist) en 6 juli (Utrechtse Heuvelrug) groen licht gegeven voor de volgende fase. Dit maken van de gebiedsvisie gaat na de zomer starten. Het hele proces gebeurt in samenspel met belanghebbenden. Zoals bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden. Het is de bedoeling dat de gebiedsvisie in het najaar van 2024 klaar is voor besluitvorming.

Inspraak

In de aanloop naar de besluiten hebben beide gemeenteraden geluisterd naar insprekers en naar elkaar. Dit gebeurde tijdens een gezamenlijke Ronde Tafel/Beeldvormende bijeenkomst over dit onderwerp.

Bij de besluiten hebben de gemeenteraden meegegeven dat de woningbouwcorporaties nauw betrokken moeten worden bij de ontwikkeling. En dat er nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de bescherming van natuur en water in het gebied. De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft meegegeven dat de ambitie nagestreefd moet worden dat binnen het aandeel te bouwen betaalbare woningen minimaal 40 procent sociale huur is.

Reacties wethouders

Angèle Welting (gemeente Zeist): ‘Ik ben blij dat beide gemeenteraden hebben ingestemd met het plan van aanpak. Dat geeft vertrouwen in de stappen die voor ons liggen. We betrekken vele belanghebbenden zoals inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en woningzoekenden bij het maken van de gebiedsvisie. Daar gaan we met veel energie mee aan de slag.’

Rob Jorg (gemeente Utrechtse Heuvelrug): ‘Met de vaststelling van het plan van aanpak hebben beide gemeenteraden vertrouwen uitgesproken in het proces en de ambitie van het plan van aanpak. Ik kijk er naar uit om de komende tijd samen aan de slag te gaan om tot een mooie gebiedsvisie te komen waarbij duurzaam wonen en werken en het versterken van de natuurlijke kwaliteiten aan de Stichtse Lustwarande centraal komen te staan’

Groen als basis

Het plan van aanpak geeft aan wat de uitgangspunten zijn voor de gebiedsvisie. En hoe het proces voor het opstellen van een gebiedsvisie eruitziet. Belangrijke inhoudelijke uitgangspunten zijn onder andere: groen en blauw landschap als basis, duurzame bereikbaarheid, uitwerken op basis van knooppuntontwikkeling, woningbouw met specifieke aandacht voor doelgroepen en community en hoogwaardige (ruimtelijke) kwaliteit.

Naast een ruimtelijke en programmatische visie wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid en de strategie om te komen tot ontwikkeling.

Gebiedsvisie is eerste stap

Het opstellen van de gebiedsvisie is de eerste stap naar een gebiedsontwikkeling rond het station Driebergen-Zeist. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist trekken hierin samen op en zien het als één opgave en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het beste voor het gebied te realiseren. De provincie Utrecht is ook nauw betrokken.

Duurzaam en bereikbaar

Utrechtse Heuvelrug en Zeist willen onderzoeken hoe het gebied rondom station Driebergen-Zeist ontwikkeld kan worden tot een fijne plek om te wonen, werken en recreëren. De ligging en de bereikbaarheid maken dit gebied tot een locatie waar duurzaam leven mogelijk is in een prachtige omgeving.

Vanaf dit ov-knooppunt centraal in het land zijn vele bestemmingen heel dichtbij. Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor de bescherming en versterking van het landschap, de ecologie en cultuurhistorie. Ook wordt de verbinding gemaakt met het rijke aanbod van natuur- en recreatiegebieden in de omgeving. Zoals Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied, de Stichtse Lustwarande en de Langbroekerwetering.