Gratis ophaalronde snoeihout

Categorieën

 • Leefomgeving

Ook dit jaar zijn er weer een aantal ophaalrondes voor het gratis ophalen van snoeihout. De eerste ophaalronde is op woensdag 10 april. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Dat kan tot en met vrijdag 5 april. 

Een ophaalafspraak voor uw snoeihout maakt u via het Burgerportaal of via telefoonnummer 0900-603 92 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur). Lukt dat niet voor 5 april? U kunt uw snoeihout ook altijd gratis inleveren bij het recyclingstation aan de Zandbergenlaan.

Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout

 • Alleen op afspraak
 • U biedt uw snoeihout aan in bundels van maximaal 25 kg en met een maximale lengte van 1,5 meter
 • Takken mogen maximaal de dikte van een pols hebben (géén stronken)
 • Géén dozen of zakken met snoeihout of ander tuinafval
 • Niet meer dan 3 kuub (m3) per huishouden
 • U zet het snoeihout op uw afgesproken dag vóór 7.30 uur neer op uw normale containeropstelplek

Geplande gratis ophaalrondes Snoeihout*

 • Snoeironde 1 – afspraak maken tot en met vrijdag 5 april
 • Snoeironde 2 – afspraak maken tot en met vrijdag 10 mei
 • Snoeironde 3 – afspraak maken tot en met vrijdag 20 september
 • Snoeironde 4 – afspraak maken tot en met vrijdag 11 oktober

* Tussentijdse wijzigingen voorbehouden