Wijziging betaald parkeren centrum

Categorieën

  • Verkeer

De gemeenteraad heeft nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Per 1 april worden de regels voor het betaald parkeren aangepast.

Tijden betaald parkeren in het centrum uitgebreid

Vanaf 1 april geldt betaald parkeren tot 19.00 uur in plaats van tot 18.00 uur. De tijden zijn dan:

  • Maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur en vrijdagavond tot en met 21.00 uur.
  • In rayon J (1e Hogeweg - pleintje) blijft het betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur.
  • In rayon D, M en S blijft het betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 18.00 uur en vrijdagavond tot en met 21.00 uur.

Heeft u een bezoekersregeling? Dan wordt hierin deze eindtijd automatisch aangepast.

Kort parkeren winkelstraten vervalt

U kunt vanaf 1 april ook langer dan 1,5 uur parkeren in de winkelstraten. Deze parkeerplaatsen zijn niet voor het parkeren met een vergunning.

Tarief parkeergarages en terreinen overal gelijk

  • Het uurtarief is in alle garages € 2,50 en het maximum dagtarief € 6,00.
  • Het uurtarief op alle parkeerterreinen is € 2,50 en het maximum dagtarief € 10,00.