Duurzaam en betrokken ondernemen

Veel bedrijven zijn actief met duurzaamheid bezig. Wij stimuleren en ondersteunen deze duurzame initiatieven van bedrijven graag. Daarnaast hebben bedrijven te maken met landelijke regelgeving rond energiebesparing en aardgasvrij worden.

We subsidiëren het Zeister initiatief Mijn Groene Bedrijf, dat ondernemers in Zeist helpt om energiebewust te ondernemen.

We kunnen bedrijven ook helpen om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen door partijen met elkaar in contact brengen of ontmoeting mogelijk maken via medewerkers van het Ondernemersplein.

Wij zijn partner van Samen voor Zeist. Samen voor Zeist stimuleert al meer dan 15 jaar het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de gemeente.

Het doel is om de samenwerking en sociale binding tussen het bedrijfsleven en samenleving te vergroten. De nadruk ligt op werknemers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties. Dit doen zij door inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen. Dus met hoofd, hart en handen.

Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen. Deze zijn per branche vastgesteld. Lees meer over deze energiebesparingsplicht.

U moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen en welke u nog gaat nemen. Dit doet u in eLoket op rvo.nl. Als u dit nog niet hebt gedaan, doe dit dan zo snel mogelijk. De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) controleert of u aan deze informatieplicht heeft voldaan.

Ook moet uw kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. De ODRU controleert ook hierop. Voldoet het niet aan de eisen? Dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken. Lees meer: check en verbeter uw energielabel.

U kunt subsidie krijgen voor verduurzaming van uw bestaande woning of bedrijfspand en voor duurzame nieuwbouw. U moet méér doen aan duurzame maatregelen dan in het Bouwbesluit is voorgeschreven.