Duurzaam en betrokken ondernemen

Veel bedrijven zijn actief met duurzaamheid bezig. Wij stimuleren en ondersteunen deze duurzame initiatieven van bedrijven graag. Daarnaast hebben bedrijven te maken met landelijke regelgeving rond energiebesparing en aardgasvrij worden.

We subsidiëren het Zeister initiatief Mijn Groene Bedrijf, dat ondernemers in Zeist helpt om energiebewust te ondernemen.

We kunnen bedrijven ook helpen om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen door partijen met elkaar in contact brengen of ontmoeting mogelijk maken via medewerkers van het Ondernemersplein.

Wij zijn partner van Samen voor Zeist. Samen voor Zeist stimuleert al meer dan 15 jaar het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de gemeente.

Het doel is om de samenwerking en sociale binding tussen het bedrijfsleven en samenleving te vergroten. De nadruk ligt op werknemers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties. Dit doen zij door inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen. Dus met hoofd, hart en handen.

U bent verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruikt. Deze zijn per branche vastgesteld. Dit noemen we de energiebesparingsplicht.

U moet voor uw bedrijf per inrichting rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen en welke u nog gaat nemen. Dit doet u in eLoket, van RVO.nl. Als u dit nog niet hebt gedaan, dan adviseren we u om dat alsnog zo snel mogelijk te doen. De Odru controleert of u aan de informatieplicht heeft voldaan.

Voor meer informatie: wattjemoetweten.nl.

Sinds 1 januari 2023 moeten veel kantoorgebouwen met een oppervlakte van 100 m2 of meer, energielabel C of hoger hebben (er zijn uitzonderingen). Anders loopt u het risico dat u het kantoor niet meer als kantoor mag gebruiken. De Odru controleert of kantoren aan deze verplichting voldoen. Uw kantoor isoleren helpt uiteraard ook bij het omlaag brengen van uw energierekening én helpt om uw CO2-uitstoot te verminderen.

Elk jaar stelt de gemeenteraad vast hoeveel leges betaald moeten worden wanneer iemand een vergunning aanvraagt. Leges zijn de kosten van de aanvraag van een vergunning.

De raad heeft besloten om korting te geven op de leges van een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning), als het bouwproject aan bepaalde eisen van duurzaamheid voldoet.