Duurzaam en betrokken ondernemen

Veel bedrijven in Zeist zijn actief met duurzaamheid bezig. De gemeente stimuleert en ondersteunt deze duurzame initiatieven van bedrijven graag.

Zo subsidiëren we het Zeister initiatief Mijn Groene Bedrijf, dat ondernemers in Zeist helpt om energiebewust te ondernemen.

De gemeente kan bedrijven ook helpen om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen door partijen met elkaar in contact brengen of ontmoeting mogelijk maken via medewerkers van het Ondernemersplein.

Wij zijn partner van Samen voor Zeist. Samen voor Zeist stimuleert al meer dan 15 jaar het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de gemeente.

Het doel is om de samenwerking en sociale binding tussen het bedrijfsleven en samenleving te vergroten. De nadruk ligt op werknemers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties. Dit doen zij door inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen. Dus met hoofd, hart en handen.

Wilt u aan de slag met duurzaamheid in uw bedrijf? U kunt informatie en tips vinden op deze websites:

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? U bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

U moet voor uw bedrijf per inrichting rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen en welke u nog gaat nemen. Dit doet u in eLoket, van RVO.nl. Als u dit nog niet hebt gedaan, dan adviseren we u om dat alsnog zo snel mogelijk te doen. Sinds 1 juli 2019 controleert de gemeente – via de Odru –of u aan de informatieplicht heeft voldaan. Als u dat niet heeft gedaan, kan dat leiden tot een boete.

Voor meer informatie: wattjemoetweten.nl.

Elk jaar stelt de gemeenteraad vast hoeveel leges betaald moeten worden wanneer iemand een vergunning aanvraagt. Leges zijn de kosten van de aanvraag van een vergunning.

De raad heeft besloten om korting te geven op de leges van een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning), als het bouwproject aan bepaalde eisen van duurzaamheid voldoet.