Gevelfonds Centrum Zeist

Het gevelfonds is een subsidie om de uitstraling van winkelpanden in het centrum van Zeist te verbeteren of te herstellen in de oude staat.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 7.500,- (exclusief btw) per adres. Het budgetplafond is € 150.000,- en aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Als de gevel bij een zelfstandige opgang vanaf de begane grond naar de bovenverdieping wordt opgeknapt, is een extra bijdrage tot € 2.500,- mogelijk. Bekijk voor meer informatie en de aanvullende voorwaarden de subsidieregeling gevelfonds.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen organisatie Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen particulier

Voorwaarden

Deze panden kunnen aanspraak maken op het gevelfonds:

 • Slotlaan: tussen de even nummers 120 en 312 en tussen de oneven nummers 119 tot en met 301
 • Voorheuvel: even nummers tot en met 42 en oneven nummers tot en met 43
 • 1e Hogeweg
 • Meester de Klerkstraat
 • Jagerlaan: nummers 1 en 2
 • Middellaan: even nummers tot en met 8 en oneven nummers tot en met 15
 • Emmaplein
 • Weeshuislaan: nummers 1 tot en met 5 en nummers 34 tot en met 48

Omgevingsvergunning

Er moet een omgevingsvergunning zijn verleend, voordat een bijdrage uit de subsidieregeling kan worden toegekend.

U vraagt een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en eventueel monument wijzigen aan via het Omgevingsloket. De afhandeltermijn van een aanvraag bedraagt maximaal 8 weken.

Aanvragen

U heeft volgende bijlagen nodig:

 • Omgevingsvergunning (kan later toegevoegd worden)
 • Offerte voor de uit te voeren werkzaamheden
 • Een visualisatie of tekening van de voorgenomen gevelverbetering inclusief reclame uitingen
 • Een visualisatie of tekening van de bestaande situatie
 • Indien aanwezig: originele bouwtekening pand
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Factuur van de uitgevoerde werkzaamheden (kan later toegevoegd worden)

Uitbetaling

Uitbetaling vindt plaats nadat de factuur van de werkzaamheden is ingediend.