Kabels en leidingen plaatsen

Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond heeft u een vergunning of een instemmingsbesluit (telecombedrijven) nodig.

Voordat u start met de graafwerkzaamheden dient u de bodemkwaliteit te onderzoeken. Veel informatie over de bodemkwaliteit vindt u terug op de volgende websites:

Voor het graven op particulier terrein heeft u toestemming nodig van de eigenaar van het perceel.

Nuts- en telecombedrijven vragen deze online aan via het MOOR-platform.

Kaart actuele graafwerkzaamheden

Aanvragen en melden graafwerkzaamheden

Een aanvraag voor een kabels- en leidingenvergunning of instemmingsbesluit en het melden van graafwerkzaamheden regelt u online via het MOOR-platform.

Beschikt u niet over een MOOR-account? Neem dan contact op met de MOOR helpdesk, bereikbaar via telefoonnummer 035 524 89 04 of via helpdesk@moorwerkt.nl.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u kosten (leges) betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Omschrijving Kosten 2024
Leges voor een tracé met een lengte tot 25 meter € 275,05
Leges voor een tracé met een lengte vanaf 25 tot 1.000 meter € 355,75
Leges voor een tracé met een lengte vanaf 1.000 meter € 1.656,95