Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen (denk aan ammoniak, propaan) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de gemeenteraad een route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

De aangewezen route vindt u op de kaart op de website van de Omgevingsdienst. Op de weg is deze route aangeduid met de oranje borden met zwarte pijl (Reglement verkeersregels en verkeerstekens – bord K14).

Wilt u buiten deze route gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voert deze taak voor ons uit.

Ontheffing aanvragen

Kosten

Voor het aanvragen van een ontheffing route gevaarlijke stoffen betaalt u leges. U kunt dit navragen bij de Omgevingsdienst via telefoonnummer 088 022 50 00 of per email info@odru.nl.

Meer informatie

Wilt u de regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen nalezen, kijk dan op de website Overheid.nl. Het overzicht van de routeplichtige stoffen vindt u in bijlage 2, hoofdstuk II, artikel 4, tabel 1.