Uitstallingen

U heeft geen vergunning nodig in de gemeente Zeist om een uitstalling te plaatsen als u voldoet aan onderstaande voorwaarden.

De uitstalling:

  • staat op het trottoir voor het eigen bedrijfspand
  • laat een minimale doorgang voor voetgangers van 1,50 meter vrij, als deze ruimte er niet is, dan mag er niets uitgestald worden
  • houdt een (eventuele) blindenstrook vrij
  • is niet hoger dan 1,50 meter
  • staat alleen tijdens de openingstijden van het bedrijf
  • brengt de openbare orde en (verkeers)veiligheid niet in gevaar

Precariobelasting

Wanneer de uitstalling op gemeentegrond staat, moet u precariobelasting betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Kosten precariobelasting 2024