Venten of flyeren

Er is sprake van venten als u aan de deuren van ingezetenen of rijdend door de straten verkoopt of diensten aanbiedt. Flyeren is het uitdelen of overhandigen van folders, affiches, gedrukt materiaal en dergelijke. U heeft geen vergunning nodig in de gemeente Zeist om te venten of te flyeren als u voldoet aan onderstaande voorwaarden.

  • alleen venten tijdens de winkeltijden (op koopzondag van 12.00 tot 18.00 uur)
  • niet langer dan 20 minuten stilstaan
  • de openbare orde en de (verkeers)veiligheid niet verstoren
  • niets verkopen waarvan de opbrengst voor een goed doel is

Venten houdt in deze tijd een extra risico in omdat steeds op een andere plaats wordt gestaan met steeds andere klanten. Wanneer u vent, dient u de coronamaatregelen duidelijk te communiceren en er voor te zorgen dat uw bezoekers zich aan deze maatregelen houden.

Straatartiest

U wilt als artiest op straat optreden en daar ter plekke geld mee verdienen, bijvoorbeeld als muzikant, acrobaat, fotograaf, filmer of tekenaar. Het bespelen van een draaiorgel valt hier ook onder.

U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen. Voorwaarde is wel dat u voorbijgangers, winkeliers, omwonenden of bezoekers van een terras geen overlast geeft.