Venten of flyeren

Er is sprake van venten als u aan de deuren van ingezetenen of rijdend door de straten verkoopt of diensten aanbiedt. Flyeren is het uitdelen of overhandigen van folders, affiches, gedrukt materiaal en dergelijke.

U heeft geen vergunning nodig in de gemeente Zeist om te venten of te flyeren als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • alleen venten tijdens de winkeltijden (op koopzondag van 12.00 tot 18.00 uur)
  • niet langer dan 20 minuten stilstaan
  • de openbare orde en de (verkeers)veiligheid niet verstoren
  • niets verkopen waarvan de opbrengst voor een goed doel is

Straatartiest

U wilt als artiest op straat optreden en daar ter plekke geld mee verdienen, bijvoorbeeld als muzikant, acrobaat, fotograaf, filmer of tekenaar. Het bespelen van een draaiorgel valt hier ook onder.

U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen. Voorwaarde is wel dat u voorbijgangers, winkeliers, omwonenden of bezoekers van een terras geen overlast geeft.