Bestrijding gladheid en strooiroutes

Bij sneeuw en ijzel houdt de gemeente de wegen en straten begaanbaar conform het Gladheidsbestrijdingsplan en de opgenomen strooiroutes op onderstaande strooikaart. Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) voert de gladheidsbestrijding uit.

Als eerste worden sneeuw- of ijsvrij gemaakt:

  • hoofdwegen
  • busroutes
  • hoofd-fietspaden
  • routes voor hulpdiensten, gevaarlijke locaties, onderwijs- en zorginstellingen, winkelcentra en de algemene begraafplaats

Als de gladheid langer aanhoudt rijden strooiploegen, zo nodig een aanvullende route.

Let op: Dit betekent niet dat na het strooien het op deze routes nergens meer glad is. De gestrooide weg moet goed worden ingereden anders blijft deze glad en gevaarlijk. Blijf dus goed opletten en rij voorzichtig. Als inwoner heeft u ook een eigen verantwoordelijkheid bij gladheid. Bijvoorbeeld bij het sneeuwvrij of ijsvrij maken van de stoep voor uw woning.

Kaart strooiroutes

Gele zoutkisten

Bij hellingen en bij ingangen van belangrijke voorzieningen (verzorgingshuizen en verpleegtehuizen) staan zoutkisten. Hiermee kunnen inwoners in hun eigen wijk op moeilijk bereikbare plaatsen zelf strooien.

Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) houdt de voorraad in deze kisten in de gaten. Mocht de kist bij u in de buurt toch tussentijds leeg zijn, dan kunt u hiervan melding doen bij RMN via telefoonnummer0900 6039222(van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 8.30 tot 16.30 uur).

Locaties zoutkisten (pdf, 129 KB)