Bestrijding gladheid en strooiroutes

Bij sneeuw en ijzel houdt de gemeente de wegen en straten begaanbaar conform het Gladheidsbestrijdingsplan en de opgenomen strooiroutes op onderstaande strooikaart. Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) voert de gladheidsbestrijding uit.

Als eerste worden sneeuw- of ijsvrij gemaakt:

  • hoofdwegen
  • busroutes
  • hoofd-fietspaden
  • routes voor hulpdiensten, gevaarlijke locaties, onderwijs- en zorginstellingen, winkelcentra en de algemene begraafplaats

Als de gladheid langer aanhoudt rijden strooiploegen, zo nodig een aanvullende route.

Let op: Dit betekent niet dat na het strooien het op deze routes nergens meer glad is. De gestrooide weg moet goed worden ingereden anders blijft deze glad en gevaarlijk. Blijf dus goed opletten en rij voorzichtig!

Als inwoner heeft u ook een eigen verantwoordelijkheid bij gladheid. Bijvoorbeeld bij het sneeuwvrij of ijsvrij maken van de stoep voor uw woning.

Kaart strooiroutes