Wegslepen auto

Is uw auto weggesleept omdat hij hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd stond? Dan kunt u hem ophalen bij het depot van Collewijn Berging. Bij het depot weten ze of uw auto inderdaad is weggesleept. U kunt daar ook betalen.

Meekrijgen auto

U krijgt uw auto mee als u:

  • uw geldige legitimatiebewijs toont. U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. Geef diegene ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee.
  • uw kentekenbewijs deel 1B toont:
    • Staat het kenteken op naam bedrijf of leasemaatschappij? Neem dan een verklaring mee van de kentekenhouder zoals vermeld op deel 1B (de leasemaatschappij/het bedrijf). De verklaring mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Daarin moet staan dat u de bestuurder bent van het voertuig met het opgegeven kenteken.
    • Staat het kenteken op naam van een ander persoon? Neem dan een kopie legitimatiebewijs van die persoon mee. Plus een ondertekende machtiging voor het ophalen van het voertuig.
  • een passende sleutel overlegt
  • ter plekke betaalt (pin of contant)

Het bergingsbedrijf bewaart een weggesleepte auto maximaal 13 weken. Daarna wordt hij verkocht of vernietigd.

Kosten wegslepen auto

De kosten voor het overbrengen en bewaren van uw voertuig zijn:

Voor een voertuig tot en met 3.500 kg Voor een voertuig vanaf 3.500 kg Stalling per dag
Tussen 8.00 uur en 17.00 uur: € 140 Tussen 8.00 uur en 17.00 uur: € 185 per uur € 12,50
Tussen 17.00 uur en 8.00 uur: € 165 Tussen 17.00 en 8.00 uur: € 215 per uur € 12,50
Zaterdag, zondag en feestdagen: € 165 Zaterdag, zondag en feestdagen: € 215,00 per uur € 12,50

Heeft uw auto schade na het slepen?

Neem dan direct contact op met het depot weggesleepte voertuigen Collewijn Berging. De schade afhandeling verloopt via hen.

Auto niet weggesleept

Is uw auto niet weggesleept? Dan is uw auto (waarschijnlijk) gestolen. Doe dan aangifte hiervan bij de politie: 0900 88 44 (lokaal tarief) of via politie.nl/aangifte.