Inleveren buitenlandse akten

Heeft u een document van een gebeurtenis in het buitenland? Zoals een huwelijk, geboorte, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie? Dan moet u dit document bij ons laten registreren.

Legaliseren en vertalen

Is het document in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Zorg dan voor een vertaling door een beëdigd vertaler. Wanneer een in Nederland beëdigd vertaler het document vertaalt, is legalisatie van de vertaling niet nodig. Heeft een in het buitenland beëdigde vertaler het document vertaald? Dan moet u de vertaling wel laten legaliseren. Legalisatie van alleen de vertaling is niet mogelijk zonder het gelegaliseerde originele document.

Kijk voor meer informatie op de website van Nederland Wereldwijd.

Inleveren op afspraak

Voor het inleveren van buitenlandse akten moet u een afspraak maken. U moet de originele documenten en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Wij maken een kopie van het document en het origineel krijgt u van ons terug. 

Daarna verwerken wij de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), dit duurt meestal 4 weken. De documenten die u inlevert worden beoordeeld door ons en indien nodig opgestuurd naar de IND voor verdere controle. U krijgt binnen 4 tot 6 weken bericht of u uw documenten weer kan ophalen. Is er meer onderzoek nodig? Dan kan het langer duren.

Afspraak maken

Kosten

​​​​​​​Het inleveren van buitenlandse documenten is gratis.

Omzetten buitenlandse akte naar Nederlandse akte

U kunt alleen de gemeente Den Haag vragen om uw buitenlandse akte om te zetten naar een Nederlandse akte.