Inzage en aanpassing persoonsgegevens

Als u staat ingeschreven in de gemeente Zeist kunt u uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) gratis inzien. 

U kunt op Mijnoverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw minderjarige kinderen ingeschreven staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD.

Aanpassing doorgeven

Een aanvraag tot aanpassing van uw persoonsgegevens in de BRP doet u via de post. U moet met bewijs kunnen laten zien dat uw persoonsgegevens verkeerd zijn.

Gegevens verwijderen

Gegevens over een geslachtsverandering of adoptie kunt u laten verwijderen uit de BRP. Adoptiekinderen van 16 jaar of ouder kunnen zelf de aanvraag indienen, anders doen de adoptieouders dat. Het gaat alleen om verwijdering van de gegevens van voor de geslachtsverandering of voor de adoptie. U vraagt het via de post aan.

Meldpunt fouten in overheidsregistraties

Veel overheidsorganisaties gebruiken uw gegevens. Staat er een fout in? Dan moet deze snel worden hersteld.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. U kunt dan terecht bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).