Verklaring omtrent gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen. De Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Binnen 2 tot 4 weken krijgt u te horen of u de VOG krijgt. De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u dit wel? Dan beslist het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) of dat invloed heeft op de functie die u gaat uitvoeren.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

De aanvraag via uw werkgever gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag via de gemeente.

VOG-check

U kunt ook eerst controleren of u een hoge, gemiddelde of lage kans op een VOG heeft. Doe de VOG-check.

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
VOG aanvragen Kosten
via de gemeente € 41,35
via uw werkgever € 33,85