Verklaring omtrent gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. De dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid beslist of u de VOG krijgt. Binnen 2 tot 4 weken krijgt u te horen of u de VOG krijgt. De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u dit wel? Dan beslist het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) of dat invloed heeft op de functie die u gaat uitvoeren.

Bent u niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan doet u de aanvraag bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

De aanvraag via uw werkgever gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag via de gemeente.

VOG-check

U kunt ook eerst controleren of u een hoge, gemiddelde of lage kans op een VOG heeft. Doe de VOG-check.

Kosten

VOG aanvragen Kosten
via de gemeente € 41,35
via uw werkgever € 33,85

 • Bent u zzp'er?
 • Heeft u de VOG voor een ander doel dan werk nodig?

U kunt alleen een VOG bij ons aanvragen, als u ook inwoner bent van de gemeente Zeist. U kunt uw aanvraag aan de balie doen. Maak hiervoor een afspraak.

U heeft de volgende bijlage(n) nodig:

 • Een scan van het ingevulde en ondertekende VOG aanvraagformulier van Justis of het ingevulde papieren aanvraagformulier dat u van de werkgever heeft gekregen en zelf heeft aangevuld
 • Eventueel alle gevraagde en ingescande bijlagen

Let op: zorg ervoor dat de ingescande documenten duidelijk leesbaar zijn.

Gebruik een actuele versie van het aanvraagformulier. Anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Afspraak maken

Als u een VOG aanvraagt op verzoek van uw werkgever, dan kan dit alleen online als:

 • uw werkgever over eHerkenning beschikt
 • u zelf over DigiD beschikt

Hoe het gaat

 1. Uw werkgever start de aanvraag online op de website van Justis.
 2. U ontvangt daarna een e-mail met een link en een aanvraagcode.
 3. U logt in met uw DigiD.
 4. U rondt de aanvraag af en betaalt met iDEAL.
 5. Na afhandeling van de aanvraag ontvangt u van Justis schriftelijk bericht.

Voorkom problemen

Op internet bieden diverse commerciële partijen de mogelijkheid aan om online een VOG aan te vragen. Een commerciële partij rekent altijd extra kosten voor het indienen van een VOG. Bovendien kan het voorkomen dat een organisatie een afgegeven VOG niet accepteert, omdat het gekozen profiel niet past bij de screening die de organisatie nodig heeft.

MeanderOmnium kan bij ons een gratis VOG aanvragen voor hun vrijwilligers.

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers recht hebben op een gratis digitale VOG.