Waarmerken documenten

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie bewijst dat het afschrift of de kopie gelijk is aan het origineel. Een ambtenaar zet dan een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie. Dit geldt niet voor diploma's.

Dat kan nodig zijn bij een officiële transactie zoals het kopen van een huis. U kunt dan een gewaarmerkte kopie van uw identiteitsbewijs nodig hebben.

Het waarmerken van een kopie of afschrift kost € 6,10.

Afspraak maken

Notariële akten en diploma's

U kunt geen gewaarmerkte kopie aanvragen van een notariële akte, diploma of cijferlijst. De gemeente kan de echtheid van deze documenten niet controleren.