Categorieën

 • Zeist
 • Onderwijs

Nieuwbouw Slotlaan 330 en Het Spoor

Het oude schoolgebouw van De Meerklank (Slotlaan 330) gaan we vernieuwen. Ook het gebouw van basisschool Openbare Jenaplanschool WereldKidz Het Spoor (Stationslaan 3) vernieuwen we. Daarnaast richten we de terreinen rond de gebouwen op beide plekken opnieuw in.

De plannen

Basisschool Het Spoor

Het gebouw van de Openbare Jenaplanschool WereldKidz Het Spoor is verouderd en voldoet niet meer aan de onderwijskundige eisen en de eisen voor toegankelijkheid en duurzaamheid. Wij hebben daarom geld beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de basisschool op dezelfde plek. 

Om de sloop en nieuwbouw mogelijk te maken, moet de school tijdelijk verhuizen. Om dat mogelijk te maken gaan we eerst het gebouw van voormalige basisschool De Meerklank slopen. Op die plek bouwen we in de eerste instantie een tijdelijk speellokaal voor de kleuters en vervolgens een groter, tijdelijk schoolgebouw. De BSO 't Spoor krijgt hierin ook een plek.

Het schoolbestuur zal het oude schoolgebouw van Het Spoor laten slopen en op dezelfde plek een nieuw schoolgebouw laten bouwen. Het schoolbestuur zal zelf een ontwerp voor deze nieuwbouw laten maken.

Samen met het schoolbestuur gaan we het terrein rond de nieuwbouw opnieuw inrichten.

De Meerklank

Het voormalige schoolgebouw van De Meerklank is verouderd. Op deze plek komt een nieuw gebouw met plek voor BSO Het Spoor en een gymzaal.

Planning

2023

 • 3e kwartaal: sloop fase 1 voormalig schoolgebouw De Meerklank (Slotlaan 330)
 • 3e kwartaal: aanvraag omgevingsvergunning voor bouw tijdelijk speellokaal Het Spoor (Slotlaan 330)
 • 3e kwartaal: aanvraag omgevingsvergunning voor bouw tijdelijk schoolgebouw Het Spoor (Slotlaan 330) 
 • 4e kwartaal: aanleg bouwweg (Slotlaan 330)
 • 4e kwartaal: sloop fase 2 voormalig schoolgebouw De Meerklank (Slotlaan 330)
 • 4e kwartaal: bouw en oplevering tijdelijk speellokaal Het Spoor (Slotlaan 330)
 • Nog niet bekend: aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw schoolgebouw Het Spoor (Stationslaan 3)

2024

 • Bouw en oplevering tijdelijk schoolgebouw Het Spoor (Slotlaan 330)
 • Renovatie en oplevering tijdelijke BSO in voormalig kleutergebouw Het Spoor (Bethaniëplein 8a)
 • Sloop bestaand schoolgebouw Het Spoor (Stationslaan 3)
 • Start nieuwbouw schoolgebouw Het Spoor (Stationslaan 3) 

2025

 • Nieuwbouw klaar van schoolgebouw Het Spoor (Stationslaan 3)
 • Weghalen tijdelijk schoolgebouw Het Spoor (Slotlaan 330)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwbouw multifunctionele accomodatie met gymzaal en BSO (Slotlaan 330) 

2026

 • Start nieuwbouw multifunctionele accomodatie met gymzaal en BSO (Slotlaan 330)

2027

 • Nieuwbouw multifunctionele accomodatie met gymzaal en BSO klaar (Slotlaan 330)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor sloop voormalig kleutergebouw Het Spoor (Bethaniëplein 8a)
 • Sloop voormalig kleutergebouw Het Spoor (Bethaniëplein 8a)
 • Afronding project Slotlaan 330, Bethaniëplein 8a en Stationslaan 3

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Nieuwbouw Slotlaan 330 en Het Spoor' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen voor de nieuwbouw van BSO ‘t Spoor en de gymzaal (Slotlaan 330)? Neemt u dan contact op met de gemeente.

Lees ook de antwoorden op veelgestelde vragen (pdf, 620 KB) en het verslag van de bewonersbijeenkomst (pdf, 85 KB) op 26 juni.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de plannen voor de nieuwbouw van basisschool Het Spoor? Namens de school beantwoordt draaijer+partners uw vragen. U kunt contact met hen opnemen via telefoonnummer 030 659 23 33 of per e-mail via info@draaijerpartners.nl.