deur en trap basisschool Het Spoor

Categorieën

  • Zeist
  • Onderwijs

Nieuwbouw van De Meerklank en Het Spoor

Het oude schoolgebouw van De Meerklank (Slotlaan 330) gaan we vernieuwen. Ook het gebouw van basisschool Openbare Jenaplanschool WereldKidz Het Spoor (Stationslaan 3) vernieuwen we. Daarnaast richten we de terreinen rond de gebouwen op beide plekken opnieuw in.

De plannen

Basisschool Het Spoor

Het gebouw van de Openbare Jenaplanschool WereldKidz Het Spoor is verouderd en voldoet niet meer aan de onderwijskundige eisen en de eisen voor toegankelijkheid en duurzaamheid. Wij hebben daarom geld beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de basisschool op dezelfde plek. 

Om de sloop en nieuwbouw mogelijk te maken, moet de school tijdelijk verhuizen. Om dat mogelijk te maken gaan we eerst het gebouw van De Meerklank slopen. Op die plek bouwen we een groter, tijdelijk schoolgebouw. De BSO 't Spoor krijgt hierin ook een plek. We laten nog een ontwerp maken voor dit tijdelijke schoolgebouw.

Het schoolbestuur zal het oude schoolgebouw van Het Spoor laten slopen en op dezelfde plek een nieuw schoolgebouw laten bouwen. Het schoolbestuur zal zelf een ontwerp voor deze nieuwbouw laten maken.

Samen met het schoolbestuur gaan we het terrein rond de nieuwbouw opnieuw inrichten.

De Meerklank

Het voormalige schoolgebouw van De Meerklank is verouderd. Op deze plek komt een nieuw gebouw met plek voor BSO Het Spoor en een gymzaal.

Planning

2022-2023

  • 4e kwartaal 2022 en 1e kwartaal 2023: visiedocument maken
  • 3e kwartaal 2023: start sloop Slotlaan 330 (oudbouw De Meerklank)
  • 4e kwartaal 2023: start bouw tijdelijke huisvesting basisschool Het Spoor op locatie van De Meerklank, Slotlaan 330

2024

  • 1e kwartaal 2024: start sloop Stationslaan 3 (oudbouw Het Spoor)
  • 2e kwartaal 2024: start nieuwbouw basisschool Het Spoor
  • datum nog onbekend: weghalen tijdelijke huisvesting op locatie van De Meerklank, Slotlaan 330
  • datum nog onbekend: nieuwbouw Slotlaan 330
  • datum nog onbekend: sloop oudbouw Bethaniëplein 8A

De planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Nieuwbouw De Meerklank en Het Spoor' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen voor de nieuwbouw van De Meerklank (Slotlaan 330)? Neemt u dan contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de plannen voor de nieuwbouw van basisschool Het Spoor en BSO ’t Spoor? Namens de school en de bso beantwoordt Draaijer+partners uw vragen. U kunt contact met hen opnemen via telefoonnummer 030 659 23 33 of per e-mail via info@draaijerpartners.nl.