Eikenstein jeugdgevangenis

Aan de Utrechtseweg 37 in Zeist staat de voormalige justitiële inrichting Eikenstein. De eigenaar wil Eikenstein herontwikkelen. Om de plannen mogelijk te maken is er een omgevingsvergunning nodig en moet ook het bestemmingsplan veranderen.

Toelichting proces

EarthY en Plegt-Vos zijn sinds maart de nieuwe eigenaren van Eikenstein. Zij hebben een conceptplan gemaakt, dat gebaseerd is op de vastgestelde Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord en het Participatierapport herontwikkeling Eikenstein (pdf, 519 KB).

Op 12 september 2020 hielden de eigenaren een informatiebijeenkomst voor belangstellenden over het conceptplan. De reacties hierop èn de uitkomsten uit gesprekken met belanghebbenden en met ons, hebben zij verwerkt in een concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan.

Op 11 september 2021 hielden de eigenaren opnieuw een informatiebijeenkomst. Tot 27 september was er gelegenheid om op het concept stedenbouwkundig plan te reageren. U kunt het plan bekijken op de website van Fakton Capital en Plegt-Vos.

De RK woningbouwvereniging, Abrona en Kwintes zijn bij de plannen betrokken om te komen tot een gemend wonen-invulling. Aan de hand van het stedenbouwkundig plan werken zij samen het woningbouwprogramma verder uit.

RK Woningbouwvereniging is inmiddels eigenaar van het monumentale hoofdgebouw Eikenstein. EarthY en Plegt-Vos zijn eigenaren van de rest van het gebouw en het terrein.

Formele procedures

Na uitwerking van de plannen zullen de eigenaren aan de gemeente Zeist om een wijziging van het bestemmingsplan vragen. Daarna zullen zij een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Hierbij worden de omgeving en andere belanghebbenden opnieuw betrokken; de nieuwe eigenaren nemen hiervoor het initiatief.

Plek van ontmoeting

Begin 2019 stemde de gemeenteraad in met de invulling voor Eikenstein als 'plek van ontmoeting voor verschillende doelgroepen'. De nieuwe eigenaren zijn hiervan op de hoogte.

Naar projectenoverzicht