Eikenstein jeugdgevangenis

Aan de Utrechtseweg 37 in Zeist staat de voormalige justitiële inrichting Eikenstein. De eigenaar wil Eikenstein herontwikkelen. Om de plannen mogelijk te maken is er een omgevingsvergunning nodig en moet ook het bestemmingsplan veranderen.

Toelichting proces

Fakton Capital en Plegt-Vos zijn sinds maart de nieuwe eigenaren van Eikenstein. Zij hebben een conceptplan gemaakt, dat gebaseerd is op de vastgestelde Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord en het Participatierapport herontwikkeling Eikenstein (pdf, 519 KB).

Op 12 september hielden zij een informatiebijeenkomst voor belangstellenden over het conceptplan. Van 12 september tot 4 oktober was er reactiegelegenheid op het conceptplan via een online formulier en telefonisch. 

U kunt het plan nog steeds bekijken op de website van Fakton Capital en Plegt-Vos.

De RK woningbouwvereniging, Abrona en Kwintes zijn bij de plannen betrokken om te komen tot een gemend wonen-invulling. In december en januari 2021 wordt aan de hand van het stedenbouwkundig plan ook het woningbouwprogramma nader uitgewerkt.

RK Woningbouwvereniging is inmiddels eigenaar van het monumentale hoofdgebouw Eikenstein. Fakton Capital en Plegt-Vos zijn eigenaren van de rest van het gebouw en het terrein.

Formele procedures

Na uitwerking van de plannen zullen de eigenaren aan de gemeente Zeist om een wijziging van het bestemmingsplan vragen. Daarna zullen zij een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Hierbij worden de omgeving en andere belanghebbenden opnieuw betrokken; de nieuwe eigenaren nemen hiervoor het initiatief.

Plek van ontmoeting

Begin 2019 stemde de gemeenteraad in met de invulling voor Eikenstein als 'plek van ontmoeting voor verschillende doelgroepen'. De nieuwe eigenaren zijn hiervan op de hoogte.

Naar projectenoverzicht