Categorieën

 • Zeist
 • Woningbouw

Woningbouw Eikenstein

De voormalige justitiële inrichting Eikenstein aan de Utrechtseweg wordt herontwikkeld. De eigenaren van Eikenstein willen in dit gebouw en op het terrein woningen bouwen, onder andere voor starters en herstarters. Om dit mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Planning

2024

 • 1e kwartaal: verlening omgevingsvergunning voor het monument
 • vanaf 3e kwartaal: start bouw

2025

 • oplevering (gefaseerd)

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Het gebouw, de locatie en het terrein van Eikenstein krijgen een bijzondere invulling. Een plek waar verschillende doelgroepen 'elkaar ontmoeten'. Om te wonen, te werken en te ontspannen. Hoofdaccent vormt het ‘wonen’.

Verschillende woningen

Diverse soorten woningen krijgen een plek:

 • sociale huur;
 • vrije sector huur;
 • koopwoningen.

Verschillende doelgroepen

Ook is er ruimte voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen:

 • uitstroom vanuit GGZ;
 • vanuit Jeugdzorg;
 • vanuit Maatschappelijke Opvang.

Door het opzetten van een woongroep ontstaat juist voor de bijzondere doelgroepen een geschikte woonomgeving om (weer) zelfstandig te gaan wonen. In zo'n woongroep leeft men als buurtbewoners meer samen en deelt men voorzieningen.

Gemeenschappelijke ruimtes

Het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zowel binnen als buiten, versterkt de samenhang. Eikenstein krijgt een functie voor de omgeving als ‘eetkamer’ en als 'woonkamer voor de buurt'. Hier kan sociaal-maatschappelijk werk gecombineerd worden met een plek voor zzp´ers of kleinschalige bedrijven.

NabijWonen (voormalig RK Zeist) is eigenaar van het monumentale hoofdgebouw Eikenstein. Plegt-Vos is eigenaar van de rest van het terrein. De eigenaren willen het gebouw en het terrein Eikenstein herontwikkelen. In een overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd tussen de betrokken partijen  en de gemeente Zeist over het woningbouwplan.

Hoogwaardig woongebied

De ontwikkeling voor Eikenstein zorgt voor woningen voor onder meer starters en herstarters. Onze gemeente wil met de zogenaamde 'versnellingsopgave' meer woningen bouwen voor deze groep woningzoekenden. Daarbij letten we op:

 • duurzaam wonen,
 • meer woningen voor middeninkomens,
 • meer aanbod voor spoedzoekers en wonen,
 • zorg en welzijn verbonden in de wijk. 

In het woningbouwplan Eikenstein komen alle ambities samen voor een hoogwaardig woongebied met ruimte voor maatschappelijke doelen in een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam gebied. Met inbreng van omwonenden en belangenorganisaties is er een stedenbouwkundig- en landschapsplan gemaakt. 

Stedenbouwkundig- en landschapsplan

Het plan bestaat uit ruim 200 woningen voor verschillende doelgroepen. De woningen liggen rondom een groen park dat dienst doet als centrale ontmoetingsruimte. Een gemeenschappelijke tuinkamer in de voormalige jeugdgevangenis, een kas of buurtschuur, speelvoorzieningen en een bloemen- of kruidentuin stimuleren onderlinge ontmoeting.

Het plan behoudt de bestaande bomen en groenstructuren. Bij de inrichting van de buitenruimte is aandacht voor biodiversiteit, waterberging en ecologische verbindingen. De nieuwbouwwoningen worden minimaal energieneutraal en voor de bewoners komt er een divers aanbod van elektrische deelauto’s en fietsen.

In de voormalige jeugdgevangenis komen ruim 80 sociale appartementen voor RK Zeist. Een deel hiervan is voor mensen met een lichte zorgvraag die zelfstandig wonen; Abrona en Kwintes zijn daarbij betrokken als zorgpartners.

Meer informatie

Het plan

Wilt u het plan voor Eikenstein bekijken? Dat kan via de website van de eigenaar van Eikenstein (Plegt-Vos) over het project: www.eikensteinzeist.nl. Via deze website kunt u zich ook abonneren op hun nieuwsbrief over Eikenstein. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. De nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden.

Lees meer over de plannen in het monumentale hoofdgebouw op de website van NabijWonen.

Bestemmingsplan

Op 12 december 2023 is het bestemmingsplan Eikenstein door de gemeenteraad vastgesteld. Heeft u vragen over de vergunningprocedure of de wijziging van het bestemmingsplan? Dan kunt u contact met ons opnemen.