Gebiedsvisie Dijnselburg

Tussen de Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28 ligt het gebied Dijnselburg. We willen de kwaliteit van van dit gebied verbeteren voor zowel wonen als recreatie. Hiervoor maken we een gebiedsvisie. Dit doen we samen met de omwonenden en andere belanghebbenden. In 2018 werd de Kadernotitie (pdf, 7,77 MB) voor dit gebied vastgesteld; daarin staat waaraan de gebiedsvisie moet voldoen.

Waarschijnlijk wordt de gebiedsvisie Dijnselburg begin 2021 vastgesteld.

Naar projectenoverzicht