Gebiedsvisie Dijnselburg

Tussen de Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28 ligt het gebied Dijnselburg. We willen de kwaliteit van van dit gebied verbeteren voor zowel wonen als recreatie. Hiervoor maken we een gebiedsvisie. Dit doen we samen met de omwonenden en andere belanghebbenden. In 2018 werd de Kadernotitie (pdf, 7,77 MB) voor dit gebied vastgesteld; daarin staat waaraan de gebiedsvisie moet voldoen.

De gebiedsvisie Dijnselburg wordt in 2021 vastgesteld.

Participatieproces

Voor het participatieproces hebben wij spelregels opgesteld.

lees de spelregels (pdf, 87 KB)

Terugblik op 2019 en 2020

Begin 2019 is het proces gestart. Toen konden belangstellenden zich aanmelden voor een participatiegroep. In april 2019 is de participatiegroep samengesteld en gestart.

Samen met de participatiegroep en stedenbouwkundig bureau BRO hebben we een toekomstbeeld voor het gebied Dijnselburg gemaakt. Na de tweede werksessie van de participatiegroep werd duidelijk dat er meer tijd nodig is. Om samen met de participatiegroep een zorgvuldig proces te doorlopen waren er meer bijeenkomsten met de participatiegroep nodig. Vanwege de coronacrisis zijn de geplande bijeenkomsten van de participatiegroep in het voorjaar van 2020 komen te vervallen. In de zomer van 2020 hebben 3 digitale sessies plaatsgevonden en een fysieke bijeenkomst.

Tijdens de fysieke bijeenkomst bleek dat verschillen in inzicht en wensen niet overbrugd konden worden. Het huidige participatieproces met de participatiegroep, kerngroep en eigenarengroep is daarom gestopt.

Tijdens het participatieproces in 2019 en 2020 is veel inhoud en standpunten gedeeld. Daarmee is een goed beeld ontstaan van alle belangen. De opbrengsten uit het proces betrekken wij bij het vervolg.

Nieuw proces in 2021

In 2021 starten we met een volgende fase. Daarin werken we toe naar een concept gebiedsvisie die voldoet aan beleid en regelgeving en die zo goed mogelijk aansluit op de eerdere resultaten van het participatieproces. In deze nieuwe fase nemen wij de regierol.

Na de kennismaking van de nieuwe procesmanager met de leden van de participatiegroep, doen we een voorstel voor het nieuwe proces. Daarna gaan we inhoudelijk verder met de gebiedsvisie en het bepalen van de bandbreedte voor woningbouw.

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen over de aanpak van het vervolgproces. De uitkomsten van de kennismakingsgesprekken spelen daarbij een rol. Waarschijnlijk is in het 2e kwartaal meer bekend over het vervolgproces.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Kadernotitie Dijnselburg of over de gebiedsvisie? Neemt u dan contact met ons op. Dan kan per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Naar projectenoverzicht