Herontwikkeling voormalige locatie V&D

Categorie├źn

 • Zeist
 • Woningbouw

Het pand waar tot 2016 de V&D in zat, in het centrum van Zeist, wordt gesloopt en maakt plaats voor een gebouw met  een nieuwe bestemming. Na jarenlang onderzoek naar verschillende invullingen, is er een haalbaar plan voor deze locatie aan de Eerste Hogeweg 19.

Wat gaan we doen

 • De ontwikkelaar wil hier circa 175 huurwoningen (sociaal en middelduur) realiseren, verdeeld over vier losse gebouwen.
 • De kelder onder het gebouw blijft behouden. Daar wordt een parkeergarage van gemaakt.
 • De toekomstige woningen worden eigendom van woningcorporatie Woongoed Zeist.
 • De invulling van de begane grond moet nog nader worden bepaald. Op de begane grond langs de Hogeweg kunnen winkels komen.

Planning

2023

 • De ontwikkelaar wil nog voor 2024 een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.

2024

 • Raadsbesluit over woningdifferentiatie
 • Procedure omgevingsvergunning
 • Medio 2024 volgt meer informatie over de sloop en bouw en de planning.

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Huurwoningen

Er is in de gemeente Zeist grote behoefte aan sociale en middeldure huurwoningen. De nieuwe invulling van het pand aan de Hogeweg biedt straks 175 huurwoningen in deze segmenten. Het gaat om:

 • 1/3 Sociale huur
 • 1/3 Middelduur laag
 • 1/3 Middelduur hoog

Het totaal van dit type woningen wijkt af van de Woonvisie van de gemeente Zeist. De afwijking is dat er meer sociale huurwoningen en meer middeldure huurwoningen worden gebouwd dan  noodzakelijk. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een afwijking van de Woonvisie en deze voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Meer informatie over dit project kunt u vinden via de website Eerstehogeweg19.nl. Daar kunt u zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief en contact opnemen als u vragen heeft.