Herinrichting Kwikstaartlaan

Categorieën

  • Zeist
  • Verkeer

Het wegdek van de Kwikstaartlaan (tussen de Pijlstaartlaan en de Koppelweg) is aan vernieuwing toe. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen en zorgen voor een betere opname van regenwater in de bodem. Daarom is er een projectteam bezig met het uitwerken van een plan voor herinrichting van de Kwikstaartlaan.  

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit de Kwikstaartlaan tussen de Koppelweg en de Pijlstaartlaan.

Impressie

De impressie laat zien hoe de Kwikstaartlaan tussen de Sniplaan en Roerdomplaan er in de toekomst uit gaat zien, nadat de geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Presentatietekening Kwikstaartlaan (pdf, 1 MB)

Het aantal bomen en het type overig groen zal toenemen, dit vergroot de biodiversiteit en zorgt voor een fijne leefomgeving. Er is op dit moment 228 m2 groen. In de nieuwe situatie wordt dit aanzienlijk meer. Met de keuze voor meer groen en het vergoten van de biodiversiteit wordt met dit project bijgedragen aan de biodiversiteitsvisie van de gemeente Zeist. 

Het regenwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel. Het komt daardoor lokaal in de bodem terecht en wordt daar opgenomen. 

Met dit project wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de buitenruimte. Daarom zijn vergroenen (meer groen in de wijk), afkoppelen (regenwater wordt opgenomen in de bodem in plaats van in het riool) en ontstenen (stenen eruit, groen erin) een belangrijk onderdeel van dit project. 

Ook bewoners kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door het vergoenen van de tuin of het dak en het energiezuinig maken van de woning. Zo maken we de gemeente Zeist met elkaar klimaatklaar

Planning

Het schetsontwerp voor de inrichting is eind 2022 aan bewoners en ondernemers gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst.  Inmiddels is er een aannemer gekozen. Het ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dit project is onderdeel van een groep van projecten: Oude Arnhemseweg Zuid, Andreas Foxlaan in Den Dolder, Baarnseweg in Den Dolder en de Kroostweg.

2025, 3e kwartaal

Start werkzaamheden. Over de startdatum worden de bewoners en ondernemers van tevoren geïnformeerd.

Er komen ook 2 informatieavonden voor bewoners en ondernemers. Tijdens de eerste avond presenteren we het definitieve ontwerp aan u. Tijdens de tweede avond geven we  toelichting op de werkzaamheden. 

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.