Reconstructie Kwikstaartlaan

Categorieën

  • Zeist
  • Verkeer

Het wegdek van de Kwikstaartlaan (tussen de Pijlstaartlaan en de Koppelweg) is aan vernieuwing toe. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen en zorgen voor een betere opname van regenwater in de bodem.

Daarom is er een projectteam bezig met het uitwerken van een plan voor reconstructie van de Kwikstaartlaan.  

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit de Kwikstaartlaan tussen de Koppelweg en de Pijlstaartlaan.

Werkzaamheden

  • Verharding herinrichten en vervangen van rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen 
  • Waar mogelijk het regenwater van het riool afkoppelen, zodat het regenwater in de bodem komt
  • Groen uitbreiden

Impressie

De impressie laat zien hoe de Kwikstaartlaan tussen de Sniplaan en Roerdomplaan er in de toekomst uit gaat zien, nadat de geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Groen

De straat krijgt een nieuw wegdek en er komt meer ruimte voor groen. Het aantal bomen en overig groen zal toenemen, dit vergroot de biodiversiteit. Het groen bestaat momenteel uit 228 m2, in de nieuwe situatie wordt dit 745 m2.

Water

Het regenwater wordt zo veel als mogelijk afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel en komt daardoor lokaal in de bodem terecht. Het wordt daar opgenomen of afgevoerd naar open water. 

Presentatietekening Kwikstaartlaan (pdf, 1 MB)

Planning

Woensdag 16 november was er een informatiebijeenkomst. Het aanbestedingstraject is afgerond en er is een aannemer gekozen. Medio september gaan we met de aannemer in overleg over de planning. 

Zodra er meer bekend is over de planning van de werkzaamheden, informeren wij u hierover.