Mobiliteit - Auto's op een weg

Mobiliteitsvisie

Mobiliteit gaat over alle verplaatsingen van locatie naar locatie, van en naar de gemeente Zeist of daarbinnen. Dit kan bijvoorbeeld met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te voet. Ook duurzame keuzes horen hierbij, zoals het gebruik van (elektrische) deelauto’s. Mobiliteit gaat niet alleen over rijdende voertuigen maar bijvoorbeeld ook over (auto- en fiets) parkeren. Het aantal inwoners in gemeente Zeist en daarbuiten neemt toe en daarmee ook het aantal verplaatsingen. De toenemende mobiliteit heeft invloed op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, milieu, klimaat en ruimte. Daarom is het belangrijk om keuzes te maken over mobiliteit.

Doel Mobiliteitsvisie

Wij willen bereikbaar en toegankelijk blijven voor alle inwoners van de gemeente Zeist, duurzame mobiliteit vergroten en de verkeersveiligheid verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat de groene kwaliteiten van onze gemeente behouden blijven. Om te komen tot goede keuzes, zijn de volgende ambities opgesteld:

 1. Veilig, leefbaar en gezond
  Wij willen zowel de verkeersongevallen als de negatieve effecten op leefbaarheid en gezondheid (denk aan geluidsoverlast, luchtvervuiling, etc.) in Zeist terugbrengen.
 2. Slim omgaan met ruimte
  Wij zetten in op het efficiënt en zuinig omgaan met de beschikbare ruimte en het meervoudig benutten hiervan. (Denk bijvoorbeeld aan deelmobiliteit of het stimuleren van ruimte-efficiënt reisgedrag, zoals lopen, fietsen en openbaar vervoer).
 3. Duurzame mobiliteit
  Wij zetten in op: het verminderen van vervuilde verplaatsingen, het stimuleren van en andere, minder milieubelastende voertuigkeuze en het verbeteren van de energie-efficiëntie.
 4. Balans in bereikbaarheid
  Wij willen de bereikbaarheid van locaties voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer verbeteren (denk aan betere ov-verbindingen en aantrekkelijke fietsroutes). En ook de automobilist moet zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.
 5. Iedereen doet mee
  Wij zetten in op het verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de mobiliteit voor alle doelgroepen. Daarbij gaat het zowel om de openbare ruimte als om de vervoersmiddelen.

Op 20 mei 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe Mobiliteitsvisie vastgesteld.

Mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsbeleid is ondergebracht in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uit 2013, het Verkeerscirculatieplan (VCP) voor Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide-noord uit 2012 en de Parkeerbeleidsnota uit 2004. Dit beleid moet aangepast worden aan nieuwe richtlijnen en nieuwe ontwikkelingen.

De mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een mobiliteitsplan, waarin concrete maatregelen worden vastgelegd voor bijvoorbeeld het vergroten van de verkeersveiligheid, het oplossen van parkeerproblemen of het verbeteren van fietsroutes. Het nieuwe mobiliteitsplan vervangt het huidige mobiliteitsbeleid.

In de periode van 20 mei tot en met 5 juli 2021 hebben inwoners en ondernemers van onze gemeente een reactie gegeven over de verkeersveiligheid, duurzame en actieve mobiliteit en parkeren in hun wijk. Op dit moment wordt het mobiliteitsplan opgesteld. Onderdeel van het participatietraject was ‘Het Zeister Mobiliteitswebinar’

Meedenken via participatietraject

Aangezien Zeist een gemeente is waar iedereen mee kan doen, hebben we van 20 mei 2021 tot en met 5 juli 2021 een participatietraject opgezet waarin we inwoners en ondernemers van Zeist vroegen om een reactie te geven over verkeersveiligheid, duurzame en actieve mobiliteit en parkeren in hun wijk.  

Wat hebben we gedaan? 

 • Het Zeister Mobiliteitswebinar: Op woensdagavond 9 juni organiseerden we het allereerste Zeister Mobiliteitswebinar.
 • Online wijkbijeenkomsten: In juni en juli zijn er vijf online wijkbijeenkomsten georganiseerd voor de wijken: Zeist-Centrum, Zeist-West, Zeist-Oost en Austerlitz, Zeist-Noord en Den Dolder, Bosch en Duin en Huist ter Heide. De wijkbijeenkomsten zijn niet opgenomen. Alle opgehaalde opmerkingen plaatsen wij eind september op OmZeist. Hierbij geven wij ook aan wat we met de input hebben gedaan. 
 • Telefonisch spreekuur: Geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn bij de online wijkbijeenkomsten hadden de mogelijkheid om telefonisch hun reacties door te geven aan een medewerker van de gemeente Zeist. Hier is meerdere malen gebruik van gemaakt. 
Lees meer over het participatietraject

Contact

Heeft u vragen over mobiliteit in de onze gemeente?  Neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch via 14 030.

Naar projectenoverzicht