Nieuwe verbindingen Den Dolder

Categorie├źn

  • Den Dolder
  • Verkeer

De spoorwegovergang in Den Dolder wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overgang blijft wel open voor fietsers en voetgangers. Met het project Nieuwe Verbindingen is onderzocht hoe de wegen moeten worden aangepast om Den Dolder bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. De gemeenteraad heeft op 9 november ingestemd met de uitkomst van dit onderzoek (pdf, 2 MB) .

Den Dolder Noord

Aanpassingen

Bij het kruispunt van de Pleineslaan met de provinciale weg (N238) komen verkeerslichten. Zo kan al het verkeer veilig worden afgewikkeld, ook als hier in de toekomst meer verkeer gaat rijden.

De snelheid ter hoogte van het kruispunt gaat naar 60 km/uur. Ook komt er een aansluiting voor de WA-Hoeve en verbeteren we het kruispunt Pleineslaan/ Dolderseweg.

Impressies aanpassingen

Uitvoering

De herinrichting van het kruispunt aan de noordkant neemt de provincie Utrecht mee met het groot onderhoud aan de N238. Dat staat gepland voor 2025.

Den Dolder Zuid

Aanpassingen

Er komt een kruispunt met verkeerslichten, waar 60 km/uur wordt gereden. Ook de toekomstige Politieacademie wordt aangesloten.

Vanaf het kruispunt komt er een weg naar het centrum. Hoe die weg precies gaat lopen is nog niet bekend. Dit gaan we nog verder onderzoeken in opdracht van de gemeenteraad. 

Uitvoering

Het vervolgonderzoek naar een definitieve route doen we in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, Atelier Rijksbouwmeester, ProRail en de provincie Utrecht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door OKRA landschapsarchitecten. Het onderzoek dat zij doen bestaat uit 3 fasen:

  1. Eerst wordt een toekomstbeeld geschetst voor Den Dolder.
  2. Dan wordt onderzocht hoe de varianten kunnen bijdragen aan dat beeld.
  3. En dan wordt nog naar de haalbaarheid gekeken.

Als laatste stap laten we met plaatjes zien welke mogelijkheden er zijn in elk van de oplossingen. We nodigen dan alle inwoners en de ondernemers van Den Dolder uit om hierop te reageren. Bewoners en ondernemers ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Het onderzoek, samen met de meningen van mensen uit Den Dolder en andere belangrijke partijen, zorgt voor een advies van het gemeentebestuur aan de gemeenteraad. Dit advies gaat over de keuze voor de zuidelijke ontsluitingsroute en legt uit waarom deze keuze het beste is voor de toekomst van Den Dolder. De gemeenteraad neemt naar verwachting in juli een besluit.

Den Dolder centrum

Aanpassingen

Voor het centrum van Den Dolder hebben we bekeken wat er nodig is om verkeer en verblijf op een prettige en veilige manier te combineren.

schetsontwerp centrum Den Dolder (pdf, 9 MB)

Beschrijving schetsontwerp centrum

In de toekomst rijdt er minder verkeer door het centrum van Den Dolder. Het is geen doorgaande route meer maar een prettige plek waar bezoekers en bewoners graag komen. Daarom wordt het centrum ingericht als een echt verblijfsgebied. Met dezelfde gedachte is ervoor gekozen om vrachtverkeer zoveel mogelijk buiten het centrum te houden.

Omdat de winkels wel bevoorraad moeten worden, komt er een laad- en loshaven aan de Dolderseweg, ter hoogte van het kruispunt met de Eekhoornlaan. In de nacht mag vanaf de rijbaan worden geladen en gelost.

Langs de Dolderseweg en Paduaweg komen haakse parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Wel komen er extra fietsparkeerplekken.

Alle ruimte die overblijft wordt gebruikt voor meer groen, bredere stoepen en meer zitranden.

Uitvoering

Het schetsontwerp voor de herinrichting van het centrum werken we verder uit naar een definitief ontwerp.

Ook bij het vervolg zullen bewoners en winkeliers weer betrokken worden.

Bewoners, ondernemers en winkeliers hebben we betrokken bij het zoeken naar de beste oplossing (participatie).

Het adviesrapport over Nieuwe Verbindingen is in juni online gepresenteerd aan de inwoners van Den Dolder.

Bewoners van Den Dolder konden vervolgens reageren op het advies over de Nieuwe Verbindingen.

Vervolg

Ook bij het vervolg voor de herinrichting van het centrum van Den Dolder zullen bewoners en winkeliers weer betrokken worden.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Nieuwe verbinding Den Dolder' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Mieke Noordegraaf via nieuweverbindingen@zeist.nl of via een van de andere contactmogelijkheden.