Nieuwe verbindingen Den Dolder

Categorieën

  • Den Dolder
  • Verkeer

De gemeenteraad heeft in 2008 besloten om de spoorwegovergang in Den Dolder te gaan afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. De overgang blijft wel open voor fietsers en voetgangers. In 2019 is dit besluit opnieuw bevestigd en heeft de raad opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het verkeer. Met het project Nieuwe Verbindingen adviseren we een oplossing voor dit verkeersvraagstuk.  De wegen worden aangepast om Den Dolder bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. 

Met het project Nieuwe Verbindingen adviseren we een oplossing voor dit verkeersvraagstuk. Het advies bevat oplossingen voor: Noord, Zuid en Centrum.

Noord 

Aanpassing van het kruispunt van de Pleineslaan met de provinciale weg. Ook wordt de WA-Hoeve aangesloten.

Zuid

Een nieuwe verbinding voor auto’s tussen de provinciale weg en het centrum. Ook de toekomstige Politieacademie moet worden ontsloten.

Centrum

De spoorwegovergang wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor het centrum is gekeken wat er nodig is om verkeer en verblijf op een prettige en veilige manier te combineren.

Ook is gekeken wat het advies betekent voor het Openbaar Vervoer en het landbouwverkeer.

Advies Nieuwe Verbindingen

Het advies over Nieuwe Verbindingen Den Dolder hebben we op 6 juni aan de inwoners van Den Dolder gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Walter van Dijk. Via de chat konden de aanwezigen vragen stellen en reageren.

Het projectteam heeft de vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomst schriftelijk beantwoord (pdf, 330 KB) .

Bewoners, ondernemers en winkeliers hebben we betrokken (participatie) bij het zoeken naar de beste oplossing.

Filmpje: advies Nieuwe Verbindingen

Inleiding online bijeenkomst 6 juni door wethouder Walter van Dijk

Reacties op advies

Bewoners van Den Dolder hebben we uitgenodigd om te reageren op het advies over de Nieuwe Verbindingen. Dat kon van 7 tot en met 21 juni op OmZeist.nl. De reacties zijn gebundeld en beantwoord in de Reactienota (pdf, 779 KB) .

Vervolg proces en inspreken

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli ingestemd met het advies. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk begin november een besluit. Houd hiervoor het vergaderschema in de gaten.

Voordat de gemeenteraadsleden een besluit nemen, laten zij zich tijdens de Ronde Tafel op 21 september informeren door onder meer inwoners, organisaties en de wethouder. Zijn er zaken waarmee volgens u de gemeenteraad rekening zou moeten houden bij het innemen van standpunten? Dan bent u van harte uitgenodigd om in te spreken. Aanmelden kan bij de griffie: raadsgriffie@zeist.nl.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Nieuwe verbinding Den Dolder' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Mieke Noordegraaf via nieuweverbindingen@zeist.nl of via een van de andere contactmogelijkheden.