straatbeeld centrum Den Dolder

Nieuwe verbindingen Den Dolder

Een verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar Den Dolder: dat is waar de gemeenteraad en het college graag samen met u aan werken. Om de veiligheid op de spoorwegovergang in Den Dolder te verbeteren, heeft de raad op 8 oktober 2019 besloten de overgang af te sluiten voor autoverkeer. De overgang blijft open voor fietsers en wandelaars. Afsluiting van de overgang gebeurt nádat er een nieuwe route via de N238 is gemaakt, zodat auto’s zich relatief snel tussen Den Dolder noord en zuid kunnen verplaatsen.

We starten we met de activiteiten om het raadsbesluit uit te voeren. Duidelijk is dat het gaat om een ingewikkeld project: we hebben nog niet op alle vragen een antwoord. Er zijn partners waar we van afhankelijk zijn. En we hebben te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn, zoals de woningbouw op de Willem Arntz Hoeve en de komst van de politieacademie op het Almataterrein.

Vier deelprojecten

We delen het project op in 4 deelprojecten:

 1. De aansluiting Pleineslaan op de N238;
 2. Een nieuwe route voor auto’s tussen het centrum en de N238;
 3. Verkeersafwikkeling aan de noord- en zuidkant van de spoorwegovergang, maatregelen centrum;
 4. Het afsluiten van de spoorwegovergang voor autoverkeer, (en aanpassen voor fietsers en wandelaars).

Op basis van verkeersonderzoeken en tellingen worden varianten en ontwerpen opgesteld voor de nieuw te leggen verbindingen. In klankbordgroepen wordt per deelproject meegedacht over de varianten.

Klankbordgroepen

Met de klankbordgroepen hebben we inmiddels gesproken over de nieuwe verkeersverbindingen en hoe Den Dolder verkeersveilig en bereikbaar te houden. Alle denkbare varianten en mogelijkheden zijn besproken en in een eerste ontwerp vertaald. 

Nu de varianten in kaart gebracht zijn, is de volgende stap om die te beoordelen en deze beoordeling verder te onderbouwen. Om het proces van dit complexe project zorgvuldig met de klankbordgroep en verschillende stakeholders, Prorail, Provincie en Antea Group te doorlopen, hebben we tijd nodig. In de zomerperiode werken we de ontwerpen verder uit. Deze periode gebruiken we ook om de impact van de verschillende varianten op de omgeving goed in beeld te krijgen.

Vervolgens is het aan de Antea Group om het advies aan de gemeente Zeist en aan de provincie Utrecht op te stellen over:

 • welke maatregelen er nodig zijn, en
 • welke variant voor de nieuw te leggen verbindingen de voorkeur heeft.

Dat is een zwaarwegend advies, waaraan de klankbordgroepen bijdragen.

3 klankbordgroepen denken mee

We betrekken bewoners en andere belanghebbenden bij de uitwerking van de plannen. Drie klankbordgroepen denken mee:

 1. aansluiting Pleineslaan op de N238
 2. nieuwe autoroute tussen centrum en N238
 3. verkeer spoorwegovergang noord- en zuidkant + maatregelen centrum

Aanmelden voor de klankbordgroepen kon tot en met 10 januari. Uit de aanmeldingen hebben we een selectie gemaakt op basis van (woon)locatie en motivatie. Tijdens de bijeenkomsten wordt per deelproject gekeken naar de alternatieven en knelpunten die er zijn. Daarbij is het belangrijk verder te kijken dan alleen het eigen belang. We proberen met elkaar de vraag te beantwoorden op welke manier we Den Dolder verkeersveilig en bereikbaar houden.

Planning

 • zomer: verdere uitwerking ontwerpen
 • september: presentatie adviesrapport aan klankbordgroepen
 • 4e kwartaal 2021: 
  • presentatie adviesrapport aan Den Dolder
  • presentatie proces klankbordgroepen
  • collegeadvies en besluit
 • 1e kwartaal 2022 duidelijkheid over:
  • welke maatregelen er worden getroffen in het centrum,
  • hoe het verkeer afgewikkeld gaat worden en 
  • hoe de nieuwe route tussen het centrum en de N238 gaat lopen.
  • besluit gemeenteraad

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Presentatie: Van besluit tot ontwerp

Op 15 december 2020 hebben wij aan de inwoners en ondernemers van Den Dolder gepresenteerd hoe we denken te komen van een besluit tot een ontwerp. Wilt u de inhoud nog eens rustig teruglezen of terugkijken? Dat kan.

Heeft u moeite met het bekijken of begrijpen van de presentatie, het webinar of het document met de veelgestelde vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief ‘Nieuwe verbindingen Den Dolder’. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

 1. Vul uw e-mailadres in in het onderstaande veld.
 2. Klik op de groene knop 'Aanmelden'.
 3. Ga daarna naar uw e-mailbox en bevestig uw e-mailadres:
  1. open de e-mail 'Nieuwe verbindingen Den Dolder: Graag de inschrijving bevestigen' (afzender is zeist@zeist.nl)
  2. klik op de link 'Ja, meld me aan voor deze lijst'
Naar projectenoverzicht