straatbeeld centrum Den Dolder

Nieuwe verbindingen Den Dolder

Een verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar Den Dolder: dat is waar de gemeenteraad en het college graag samen met u aan werken. Om de veiligheid op de spoorwegovergang in Den Dolder te verbeteren, heeft de raad op 8 oktober 2019 besloten de overgang af te sluiten voor autoverkeer. De overgang blijft open voor fietsers en wandelaars. Afsluiting van de overgang gebeurt nádat er een nieuwe route via de N238 is gerealiseerd, zodat auto’s zich relatief snel tussen Den Dolder noord en zuid kunnen verplaatsen.

We starten we met de activiteiten om het raadsbesluit uit te voeren. Duidelijk is dat het gaat om een ingewikkeld project: we hebben nog niet op alle vragen een antwoord. Er zijn partners waar we van afhankelijk zijn. En we hebben te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn, zoals de woningbouw op de Willem Arntz Hoeve, de snelfietsroute en de komst van de politieacademie op het Almataterrein.

Vier deelprojecten

We delen het project op in 4 deelprojecten:

 1. De aansluiting Pleineslaan op de N238;
 2. Een nieuwe route voor auto’s tussen het centrum en de N238;
 3. Verkeersafwikkeling aan de noord- en zuidkant van de spoorwegovergang, maatregelen centrum;
 4. Het afsluiten van de spoorwegovergang voor autoverkeer, (en aanpassen voor fietsers en wandelaars).

Klankbordgroepen

Klankbordgroepen begonnen

De eerste bijeenkomst voor de klankbordgroepen Noord, Zuid en Centrum zit er op. Het projectteam en de deelnemers hebben kennisgemaakt en afgesproken waar het in de klankbordgroepen over moet gaan. Bij de komende twee bijeenkomsten in maart en april kijken we naar alle ontwerpen en varianten voor de nieuwe verbindingen en de maatregelen die nodig zijn in het centrum.

Het is aan Antea Group om het advies aan de gemeente Zeist en aan de provincie Utrecht op te stellen over welke maatregelen er nodig zijn en welke variant voor de nieuw te leggen verbindingen de voorkeur heeft. Dat is een zwaarwegend advies. De ambitie is dat het een goed overwogen en onderbouwd advies moet zijn, met draagvlak in Den Dolder. De klankbordgroepen dragen daar zeer constructief aan bij.

3 klankbordgroepen denken mee

Wij willen bewoners en andere belanghebbenden betrekken bij de uitwerking van de plannen. Wij horen daarom graag uw mening over de nieuwe verkeersverbindingen. Welke optie moeten we vooral onderzoeken van u? Drie klankbordgroepen denken mee:

 1. aansluiting Pleineslaan op de N238
 2. nieuwe autoroute tussen centrum en N238
 3. verkeer spoorwegovergang noord- en zuidkant + maatregelen centrum

Aanmelden voor de klankbordgroepen kon tot en met 10 januari. Uit de aanmeldingen hebben we een selectie gemaakt op basis van (woon)locatie en motivatie. Elke klankbordgroep komt 4x online bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt per deelproject gekeken naar de alternatieven en knelpunten die er zijn. Daarbij is het belangrijk verder te kijken dan alleen het eigen belang. We proberen met elkaar de vraag te beantwoorden op welke manier we Den Dolder verkeersveilig en bereikbaar houden.

Reactieforum

Tot en met 10 januari kon u ook uw mening laten horen op het forum van het interactieve platform OmZeist.nl. Reageren op het forum kan niet meer, maar u kunt de reacties nog wel bekijken.

ga naar OmZeist

Planning

Op basis van verkeersonderzoeken en tellingen worden varianten en ontwerpen opgesteld voor de nieuw te leggen verbindingen.

Vanaf januari 2021 wordt in klankbordgroepen per deelproject meegedacht over de varianten. In het voorjaar van 2021 zijn de uitkomsten van de klankbordgroepen bekend en kunnen de ontwerpen verder worden uitgewerkt.

In het najaar van 2021 willen wij duidelijk hebben:

 • welke maatregelen er worden getroffen in het centrum,
 • hoe het verkeer afgewikkeld gaat worden en
 • hoe de nieuwe route tussen het centrum en de N238 gaat lopen.

Presentatie: Van besluit tot ontwerp

Op 15 december 2020 hebben wij aan de inwoners en ondernemers van Den Dolder gepresenteerd hoe we denken te komen van een besluit tot een ontwerp. Wilt u de inhoud nog eens rustig teruglezen of terugkijken? Dat kan.

presentatie (pdf, 1,05 MB)

mondelinge toelichting bij presentatie (video webinar)

inleiding door wethouder Jansen (video)

veel gestelde vragen (pdf, 154 KB)

Heeft u moeite met het bekijken of begrijpen van de presentatie, het webinar of het document met de veelgestelde vragen? Neemt u dan gerust contact ons op. Wij helpen u.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief ‘Nieuwe verbindingen Den Dolder’. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

 1. Vul uw e-mailadres in in het onderstaande veld.
 2. Klik op de groene knop 'Aanmelden'.
 3. Ga daarna naar uw e-mailbox en bevestig uw e-mailadres:
  1. open de e-mail 'Nieuwe verbindingen Den Dolder: Graag de inschrijving bevestigen' (afzender is zeist@zeist.nl)
  2. klik op de link 'Ja, meld me aan voor deze lijst'

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'Nieuwe verbindingen Den Dolder'.

Naar projectenoverzicht