Categorieën

  • Overig

Eerste Zeister Omgevingsvisie

De Eerste Zeister Omgevingsvisie is klaar.  Daar staat in hoe Zeistenaren willen dat onze gemeente er in de toekomst uitziet. En waar we als gemeente naartoe willen groeien op thema’s als wonen, economie en mobiliteit.

Zeister omgevingsvisie 2023-2026 (pdf, 7 MB)

U kunt de eerste Zeister omgevingsvisie ook lezen op de website ruimtekaartzeist.nl

Een Omgevingsvisie beschrijft hoe we de toekomst zien van onze leefomgeving, en waar inwoners, bedrijven en gemeente rekening mee moeten houden bij het maken van ruimtelijke plannen. Hoe willen Zeistenaren wonen? Wat vinden we belangrijk in en rond onze kernen en buurten? Daarop geeft de Omgevingsvisie antwoord. 

Hebt u als inwoner een plan voor uw buurt of wijk, dan weet u met de Omgevingsvisie waar u in uw plan rekening mee moet houden. 

Zie voor meer informatie over de betekenis van de visie de toelichting (infographic) (pdf, 1 MB) .

De infographic ‘Eerste Zeister Omgevingsvisie 2023 - 2026' gaat over het visiedocument met toekomstplannen voor alles in de buitenruimte.

De infographic bevat de volgende tekst:

Hallo! Ik heb een heel leuk plan voor onze buurt. Antwoord: Wat goed! Check dan ook even de Zeister Omgevingsvisie. 

Omdat jouw leefomgeving belangrijk is. Jouw directe leefomgeving is alles wat je ziet, voelt, hoort, ruikt en beleeft als je buiten bent. Het heeft een grote invloed op hoe je je leven leidt en ervaart. Hoe woon en werk je, hoe verplaats je je, welke voorzieningen zijn er, hoe ontspan je, hoe blijf je gezond en hoe leven we prettig samen met elkaar? Het is dus heel belangrijk dat er op zorgvuldige wijze plannen worden gemaakt voor jouw omgeving. Ook als je daar zelf ideeën voor hebt. En daarom is er nu de eerste Zeister Omgevingsvisie.

Wat is dat, de Zeister Omgevingsvisie? Antwoord: Een visiedocument met toekomstplannen voor alles in de buitenruimte van de gemeente Zeist. Voor de gemeente als geheel. Voor elk van de vijf kernen. En voor elke buurt in een kern. Elke buurt heeft zijn eigen waarden: dat wat bewoners belangrijk vinden in hun buurt. Bijvoorbeeld op het gebied van: wonen en bouwen, werken en bedrijven, duurzaamheid en energie, natuur en biodiversiteit, sport, spel en recreatie, veiligheid in de buurt, gezondheid en verkeer en transport.

Wat is het doel ervan? Antwoord: De omgevingsvisie biedt informatie over wat mensen belangrijk vinden in onze gemeente als het gaat over wonen, werken, zich verplaatsen, sporten recreëren. De omgevingsvisie is daarmee de rode draad bij het maken van plannen voor het inrichten van jouw omgeving. En zo kan de gemeente rekening houden met ieders wensen. Maar ook ervaring opdoen met hoe je een plan realiseert. Daar heeft de gemeente jou als inwoner ook bij nodig!

En wat moet ik er dan mee? Antwoord: In de Omgevingsvisie lees je wat jouw buurtgenoten belangrijk vinden om te koesteren en versterken in jouw buurt. Het is handig voor jou als initiatiefnemer dat je dit weet, zodat je hier rekening mee kunt houden bij jouw plan. Denk je er ook aan je plan te bespreken met je buurtgenoten.

Ok, ga ik doen! Kan ik ergens meer informatie vinden? Antwoord: Jazeker! Kijk daarvoor op www.ruimtekaartzeist.nl of stuur een mail aan zeist@zeist.nl

Procedure

Op 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad de Eerste Zeister Omgevingsvisie vastgesteld (zie agendapunt 4).

Burgeramendement

Voor de Omgevingsvisie zijn 3 burgeramendementen (wijzigingsvoorstel dat door minimaal 50 inwoners wordt gesteund) ingediend (later samengevoegd tot 2). Deze zijn beide door de gemeenteraad aangenomen.

  1. Het eerste burgeramendement vraagt een groeninventarisatie te maken en tot vaststelling van de Zeister groenambities. 
  2. Het tweede burgeramendement gaat over het Handvat Participatie.

Omgevingswet

Het opstellen van deze visie sluit aan op een nieuwe wet, de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt. Een belangrijke wet die het in Nederland vereenvoudigt om onze leefomgeving te ontwikkelen met de nadruk op meer kwaliteit, oog voor samenhang en meer samenwerking met inwoners. De Omgevingsvisie helpt ons hierbij.