Illustratie van gemeentehuis van Zeist met een deel van de Slotlaan, het Walkartpark, beeld Eden (dame met hond) en Wilhelminavijver

Eerste Zeister Omgevingsvisie

Sinds 2019 is er samen met inwoners, ondernemers en organisaties gewerkt aan de Eerste Zeister Omgevingsvisie. Hoe willen de Zeistenaren dat onze gemeente er in de toekomst uitziet? Waar willen we als gemeente naartoe groeien op thema’s als wonen, economie en mobiliteit? 

Het staat allemaal in de Omgevingsvisie.

Bekijk het ontwerp (pdf, 8.55 MB)

Een Omgevingsvisie beschrijft hoe we de toekomst zien van onze leefomgeving, en waar inwoners, bedrijven en gemeente rekening mee moeten houden bij het maken van ruimtelijke plannen. Hoe willen Zeistenaren wonen? Wat vinden we belangrijk in en rond onze kernen en buurten? Daarop geeft de Omgevingsvisie antwoord. 

Hebt u als inwoner een plan voor uw buurt of wijk, dan weet u met de Omgevingsvisie waar u in uw plan rekening mee moet houden. 

Zie voor meer informatie over de betekenis van de visie de toelichting (infographic) (pdf, 8.55 MB).

Procedure

In de periode van 17 januari 2022 tot en 28 februari 2022 kunt u reageren op het ontwerp door een zienswijze in te dienen. U geeft met een zienswijze als het ware aan wat u graag aangepast zou willen zien in het ontwerp. 

U kunt uw zienswijze op 3 manieren indienen:

  • Digitaal/online: kijk voor meer informatie op online zienswijze indienen.
  • Schriftelijk: aan het college van burgmeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Mondeling: maak een afspraak via telefoonnummer 14 030. 

De visie staat ook op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

In gesprek met college

De visie is niet niks. Het is nieuw voor ons als gemeente, en ook nieuw voor u. We moeten er samen nog mee leren werken. Daarom is het goed om te weten dat het college van burgemeester en wethouders graag de ontmoeting en het gesprek met u aan gaat als u dat helpt bij het lezen van het ontwerp, en eventueel het opstellen van een zienswijze.

Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dat tot en met 21 januari 2022 doorgeven. 

Gesprek aanvragen met college

Vervolg

Na 28 februari 2022 wordt bekeken hoe de ontvangen zienswijzen in de definitieve Eerste Zeister Omgevingsvisie kunnen worden verwerkt. Er wordt een ‘nota van beantwoording’ opgesteld, waarin iedere zienswijze van reactie wordt voorzien. De visie wordt uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Zeist.

Via een Ronde Tafel kunt u dan opnieuw uw mening geven over de visie aan de gemeenteraad. Dit zal vermoedelijk in de eerste helft van 2022 zijn.

Naar projectenoverzicht