Pestersbos

Categorieën

  • Zeist
  • Leefomgeving

Het Pestersbos is een park tussen de Utrechtseweg, Kroostweg, Crosestein en Oirschotlaan. Het park is een rijksmonument. Voor de renovatie ervan heeft het Parelfonds een subsidie gegeven. 

Plattegrond Pestersbos

De plattegrond van de huidige situatie is afkomstig uit het tuinhistorisch onderzoek van het Pestersbos. Verklaring van de letters en pijlen:

  • A: Pestersbos
  • B: Villa Nuova
  • C: woonbuurt ‘Crosestein op de nutstuin’
  • D: boerderij De Kroost
  • E: TNO-terrein van de voormalige buitenplaats Oirschot
  • pijltjes: de 5 ingangen van het Pestersbos

Planning

Het project bestaat uit 4 fasen. Elke fase heeft zijn eigen werkzaamheden en wordt in een andere periode uitgevoerd.

Let op: deze planning kan nog veranderen.

Fase 1 is klaar. Na deze fase blijven we onderhoud uitvoeren. We maaien het grasveld en houden de paden vrij van onkruid.

Fase Periode Omschrijving
1 1e kwartaal 2023 opschonen bosplantsoen
2 1e kwartaal 2025 renovatie civiele onderdelen
3 1e kwartaal 2025 nieuwe beplanting aanplanten
4 2e kwartaal 2025 beheer gerenoveerd Pestersbos

Proces

Vergunning

Voor uitvoering van de werkzaamheden is een vergunning nodig. Deze vergunning vragen we waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2024 aan.

Fase 1 is klaar

In het eerste kwartaal is fase 1 van het plan uitgevoerd:

  • opschoning bosplantsoen
  • wegwerken achterstallig onderhoud

Hierbij hebben we rekening gehouden met het soort bomen en struiken die van origine in het bos horen, zoals beuk en hulst. En de ongewenste soorten, zoals Noorse esdoorn.

In de zomer zijn sfeerbeelden en het definitief ontwerp verder uitgewerkt door de landschapsarchitect met de inbreng van de belanghebbenden. Op basis daarvan wordt het plan opnieuw ingediend bij de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Ook zijn er onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op de uitvoering van het ontwerp. Bijvoorbeeld een waterbodemonderzoek en een landmeting.

Fasen 2, 3 en 4 in 2025

Na goedkeuring door de gemeenteraad gaan we de aanbesteding voorbereiden. Waarschijnlijk kunnen we het definitieve ontwerp begin 2025 uitvoeren en ook de beplanting aanleggen.

Terugblik

In 2020 werd het voorlopige ontwerp vastgesteld door de gemeenteraad. Dit ontwerp werd opgesteld door een werkgroep waarin verschillende partijen waren vertegenwoordigd, zoals bewoners en de Groene Groepen.

Daarna is een definitief ontwerp opgesteld en gepresenteerd. Ook was er een informatieavond. Bewoners en belanghebbenden konden schriftelijk op het ontwerp reageren. Al die reacties zijn samengevoegd en beantwoord in een zogenaamde reactienota. Eind 2021 werd het definitief ontwerp vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 

In 2022 zijn de uitvoeringsvoorbereidingen gestart. Hiervoor werken we samen met een ecologisch adviesbureau en een ingenieursbureau. De ecologie van het park is geïnventariseerd en is er een ecologisch werkplan geschreven. Ook zijn de bomen geïnventariseerd en is er een Bomen Effect Analyse uitgevoerd. Eind 2022 was er een informatiebijeenkomst voor bewoners waarin de plannen werden toegelicht.