Pestersbos

Categorieën

  • Zeist
  • Leefomgeving

Het Pestersbos is een park tussen de Utrechtseweg, Kroostweg, Crosestein en Oirschotlaan.

Plattegrond Pestersbos

De plattegrond van de huidige situatie is afkomstig uit het tuinhistorisch onderzoek van het Pestersbos. Verklaring van de letters en pijlen:

  • A: Pestersbos
  • B: Villa Nuova
  • C: woonbuurt ‘Crosestein op de nutstuin’
  • D: boerderij De Kroost
  • E: TNO-terrein van de voormalige buitenplaats Oirschot
  • pijltjes: de 5 ingangen van het Pestersbos

Planning

  • 1e kwartaal: uitvoering onderhoudswerkzaamheden
  • 2e kwartaal: voorbereiding werkzaamheden aanpassingen Pestersbos

Let op: deze planning kan nog veranderen.

Plannen voor opknappen park

Er is een ontwerp gemaakt om het park op te knappen. Het Pestersbos is een rijksmonument. Voor uitvoering van de werkzaamheden is een vergunning nodig. Deze vergunning wordt aangevraagd. We hebben hiervoor subsidie gekregen van het Parelfonds. 

Proces

In 2020 werd het voorlopige ontwerp vastgesteld door de gemeenteraad. Dit ontwerp werd opgesteld door een werkgroep waarin verschillende partijen waren vertegenwoordigd, zoals bewoners en de Groene Groepen.

Daarna is een definitief ontwerp opgesteld en gepresenteerd. Ook was er een informatieavond. Bewoners en belanghebbenden konden schriftelijk op het ontwerp reageren. Al die reacties zijn samengevoegd en beantwoord in een zogenaamde reactienota. Eind 2021 werd het definitief ontwerp vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.