Speeltuin Van der Heijdenlaan

Categorieën

 • Zeist
 • Leefomgeving

Aan de Van der Heijdenlaan ligt een speelplek met een voetbalkooi. We gaan deze plek opnieuw inrichten. De werkzaamheden starten op maandag 3 juni. 

Nieuwe voetbalkooi

Er komt een nieuwe, geluidsarme voetbalkooi op dezelfde locatie als de oude kooi, maar wordt 90 graden gedraaid geplaatst. WDe nieuwe voetbalkooi is kleiner en heeft een formaat van 10 meter bij 6 meter.

Eind 2023 hebben enkele omwonenden ons gevraagd om op te treden tegen geluidsoverlast of om de huidige voetbalkooi direct te sluiten. Voor dit verzoek hebben we gekeken naar de verschillende belangen. We hebben besloten dat de huidige voetbalkooi open blijft totdat de nieuwe wordt geplaatst. Na plaatsing van de nieuwe voetbalkooi zal de Omgevingsdienst geluidsmetingen uitvoeren.

Start werkzaamheden: 6 juni

Vanwege de extreme regenval de afgelopen weken starten de werkzaamheden op 6 juni. De werkzaamheden zullen ongeveer zes weken duren. De speelplek zal dan ook zes weken gesloten zijn. Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf H.V.R. Speeltotaal B.V. Het weer blijft hierbij een belangrijke rol spelen en is bepalend voor de planning. Mocht de planning afwijken van bovengenoemde, dan informeren wij u hierover op www.zeist.nl/speelplekken.

Aanpak grasmat in voetbalkooi Waterwinpark

Jongeren kunnen ook gebruik maken van de grote voetbalkooi in het Waterwinpark aan de Bergweg. Wij wilden deze voetbalkooi verbeteren door er kunstgras in aan te brengen. Vitens is de eigenaar van het Waterwinpark en zij staan dit niet toe vanwege de risico’s voor de waterkwaliteit.

Er komt dus geen kunstgras in het Waterwinpark. Wel zullen we de huidige grasmat gaan verbeteren.

Herinrichting speelplek

De hele speelplek richten we opnieuw in. Dit doen we tegelijk met de plaatsing van de nieuwe voetbalkooi.

 • de combischommel, het duikelrek en de draaischijf Supernova worden opnieuw geplaatst
 • de hinkelbaan blijft
 • het speelschip is afgekeurd en verdwijnt
 • er komen 2 nieuwe speeltoestellen (in plaats van het speelschip)
  • 1 speeltoestel voor peuters en kleuters
  • 1 speeltoestel voor alle leeftijden
 • nieuwe, veilige ondergronden 

Omgevingsvergunning

Voor de aanleg van een nieuwe voetbalkooi hebben wij in het voorjaar 2023 een omgevingsvergunning aangevraagd. Op deze aanvraag zijn een aantal bezwaren binnengekomen. De bezwaren zijn bekeken door een onafhankelijke commissie. Die heeft geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren. De vergunning is daarmee definitief verleend

Proces

In september 2021 hebben wij via een enquête gevraagd wat buurtbewoners vonden van de speelplek. Met die informatie hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt voor een aangepaste speelplek.

Dit voorlopige ontwerp hebben we eerst besproken met de klankbordgroep. Hierin zaten enkele direct omwonenden van de speelplaats. In februari 2022 konden alle buurtbewoners via een enquête hun mening geven over het aangepaste voorlopig ontwerp.

Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek en de enquête, heeft de gemeente gekozen voor het ontwerp 'geluidsarme voetbalkooi (pdf, 5 MB) (pdf, 5 MB) '. De voetbalkooi wordt vervangen door een geluidsarme voetbalkooi van 6 bij 10 meter. Op het middenterrein wordt het speelschip vervangen door een uitdagend klim- en glijtoestel. De schommel wordt verplaatst en er komt een draaitoestel. Het grasveldje krijgt een speeltoestel voor de allerkleinsten. Het duikelrek wordt hier naartoe verplaatst.

Uitkomst enquête 2022

Uit de enquête van februari 2022 blijkt dat de meerderheid van de omwonenden graag een voetbalkooi wil op deze locatie. Opgeteld hebben de ontwerpen 'de geluidsarme voetbalkooi’ en ‘bestaande voetbalkooi met schermen’ 23 stemmen gekregen van omwonenden. 17 omwonenden hebben gestemd op het ontwerp ‘geen voetbalkooi’.

Nieuw ontwerp naar aanleiding van inloopmiddag 9 juni 2022

Op 9 juni 2022 is er een inloopmiddag georganiseerd. Naar aanleiding van de opmerkingen zijn er wijzigingen aangebracht in het ontwerp. De langsparkeervakken worden omgezet naar haaks parkeren, zodat er een extra laadpaal kan komen. Het grasveld wordt ingericht voor de kleine kinderen, met genoeg ruimte om te spelen. Er komt ruimte om fietsen te stallen.

Resultaat extra onderzoek geluidsoverlast

In oktober 2022 is er extra onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast. De huidige voetbalkooi zorgt overdag en ‘s avonds voor te veel decibels. Voor nu is de eindtijd daarom ook verplaatst van 20.00 naar 19.00 uur. Ook het plaatsen van geluidsschermen rondom de kooi gaat niet het gewenste resultaat opleveren.. De resultaten van het onderzoek zijn op te vragen.

Geluidsmeting nieuwe voetbalkooi

Er is een geluidsmeting op basis van simulatie gedaan. Op basis van deze simulatie zal een openstelling tot 19.00 bepaald worden. Als de nieuwe voetbalkooi er staat zal er een feitelijke geluidsmeting plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst van deze meting kan de openstelling verruimd worden naar 20.00 uur. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.