Speeltuin Van der Heijdenlaan

Categorieën

  • Zeist
  • Leefomgeving

Aan de Van der Heijdenlaan ligt een speelplek met een voetbalkooi. We gaan deze plek opnieuw inrichten. Er zijn 3 ontwerpen gemaakt voor de nieuwe inrichting. De verwachting is dat de speelplaats op zijn vroegst in 2024 kan worden aangelegd. Dit in verband met de aanvraag van de omgevingsvergunning en de daaropvolgende bezwaarperiode.

Proces en planning

Planning

  • 9 juni 2022: informatiebijeenkomst ontwerpen
  • Tot en met juli 2022: stemmen op ontwerpen
  • Eind 2022: definitief ontwerp
  • Voorjaar 2023: omgevingsvergunning aangevraagd. 

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is aangevraagd. Er zijn drie bezwaren binnengekomen. De bezwaartermijn is verstreken op 11 juli 2023 met een beslistermijn van 18 weken. Pas als deze termijn verstreken is kunnen we starten met het zoeken naar een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren.

Proces

In september 2021 hebben wij via een enquête gevraagd wat buurtbewoners vonden van de speelplek. Met die informatie hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt voor een aangepaste speelplek.

Dit voorlopige ontwerp hebben we eerst besproken met de klankbordgroep. Hierin zaten enkele direct omwonenden van de speelplaats. In februari 2022 konden alle buurtbewoners via een enquête hun mening geven over het aangepaste voorlopig ontwerp.

Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek en de enquête, heeft de gemeente gekozen voor het ontwerp 'geluidsarme voetbalkooi (pdf, 5 MB) (pdf, 5 MB) '. De voetbalkooi wordt vervangen door een geluidsarme voetbalkooi van 6 bij 10 meter. Op het middenterrein wordt het speelschip vervangen door een uitdagend klim- en glijtoestel. De schommel wordt verplaatst en er komt een draaitoestel. Het grasveldje krijgt een speeltoestel voor de allerkleinsten. Het duikelrek wordt hier naartoe verplaatst.

Uitkomst enquête 2022

Uit de enquête van februari 2022 blijkt dat de meerderheid van de omwonenden graag een voetbalkooi wil op deze locatie. Opgeteld hebben de ontwerpen 'de geluidsarme voetbalkooi’ en ‘bestaande voetbalkooi met schermen’ 23 stemmen gekregen van omwonenden. 17 omwonenden hebben gestemd op het ontwerp ‘geen voetbalkooi’.

Nieuw ontwerp naar aanleiding van inloopmiddag 9 juni 2022

Op 9 juni 2022 is er een inloopmiddag georganiseerd. Naar aanleiding van de opmerkingen zijn er wijzigingen aangebracht in het ontwerp. De langsparkeervakken worden omgezet naar haaks parkeren, zodat er een extra laadpaal kan komen. Het grasveld wordt ingericht voor de kleine kinderen, met genoeg ruimte om te spelen. Er komt ruimte om fietsen te stallen.

Resultaat extra onderzoek geluidsoverlast

In oktober 2022 is er extra onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast. De huidige voetbalkooi zorgt overdag en ‘s avonds voor te veel decibels. Voor nu is de eindtijd daarom ook verplaatst van 20.00 naar 19.00 uur. Ook het plaatsen van geluidsschermen rondom de kooi gaat niet het gewenste resultaat opleveren.. De resultaten van het onderzoek zijn op te vragen.

Geluidsmeting nieuwe voetbalkooi

Er is een geluidsmeting op basis van simulatie gedaan. Op basis van deze simulatie zal een openstelling tot 19.00 bepaald worden. Als de nieuwe voetbalkooi er staat zal er een feitelijke geluidsmeting plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst van deze meting kan de openstelling verruimd worden naar 20.00 uur. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.