Grasmat voetbalveld Sportpark Dijnselburg in Huis ter Heide

Sportpark Dijnselburg

Categorieën

  • Huis ter Heide
  • Zeist

Sportpark Dijnselburg wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Voetbalvereniging SV Zeist speelt al op deze locatie en honk- en softbalvereniging Firebirds is in 2021 naar dit sportpark verhuisd.

Voor Firebirds zijn 2 softbalvelden van natuurgras aangelegd. Het hoofdveld van SV Zeist is opgeknapt. Daarnaast is een deel van het aanliggende veld heringericht tot openbaar voetbalveld van natuurgras. Dit is het trainingsveld van SV Zeist dat buiten sporttijden beschikbaar is voor de buurt. Op de website van SV Zeiststaat wanneer het veld nodig is voor de voetbalvereniging.

Planning

De werkzaamheden aan de velden zijn afgerond. Daarnaast worden de kleedkamers gerenoveerd en komen er 2 extra kleedkamers en ruimtes voor opslag bij. Wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden is nog niet bekend.

Wat ging vooraf

Op donderdag 12 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor het Sportpark Dijnselburg. Vertegenwoordigers van de groene groepen en de sportverenigingen zijn nauw betrokken geweest bij de planvorming. Ook de bewonersvereniging Bewoners Belangen Huis ter Heide hebben we op hoogte gehouden van het plan.

Voor het herinrichten van sportpark Dijnselburg is een uitgebreid traject doorlopen waarbij we zo veel mogelijk belangenvertegenwoordigers hebben gesproken. Het plan is op diverse punten aangepast na input van belanghebbenden en heeft vele enthousiaste reacties gehad. Maar ook werd duidelijk dat het onmogelijk is het huidige sport-/recreatieveld exclusief voor de buurt te behouden én de herinrichting van het sportpark mogelijk te maken. Dit dilemma is gedeeld met de raadwaarna de raad heeft besloten akkoord te gaan met de herinrichtingsplannen.

Dit betekent dat er twee softbalvelden en twee voetbalvelden komen waarbij het tweede voetbalveld wordt opengesteld aan de buurt als SV Zeist hier geen gebruik van maakt. Dit raadsbesluit is uitgevoerd. 

Wat is de planning en welke bouwactiviteiten zijn er op veld 2 van SV Zeist?

De activiteiten op veld 2 bestaan uit het frezen van de grasmat en het verrichten van diverse grondbewerkingen om de bovengrond geschikt te maken als voetbalveld. Er komt een sproeiinstallatie, leunhekwerken en ballenvangers. Wanneer welke bouwactiviteit precies wordt uitgevoerd is aan de aannemer. De werkzaamheden worden tegelijk met de aanleg van de softbalvelden opgepakt.

Wordt er rekening gehouden met het groen?    

Bij alle werkzaamheden wordt rekening gehouden met het groen.

  • In het voortraject en tijdens de uitvoering is stichting Milieuzorg Zeist nauw betrokken.
  • Om groen te sparen is gekozen voor twee softbalvelden in plaats van een honkbalveld (is groter dan een softbalveld) en een tweede softbalveld.
  • Bij de uitvoering voert bureau Pius Floris Boomverzorging en Advies een wortelonderzoek uit om de beste positie voor veld 2 te bepalen. De werkzaamheden worden afgestemd op deze Boom Effect Analyse.
  • Bomen langs de bouwroutes worden beschermd (stamommanteling).
  • Snoeiwerkzaamheden (van de bomen die achter de ballenvanger staan aan de kant van de Huis ter Heideweg) worden door een boomdeskundige uitgevoerd.

Hoe loopt de bouwroute en waar gaat de aannemer laden en lossen?

De bouwroute is via de huidige toegangsweg. Hier rijdt het zwaar(dere) verkeer over rijplaten tot op de parkeerplaats van Achmea. Daar wordt de lading overgeladen naar kleiner materieel. Daardoor zijn rijplaten op de route vanaf de parkeerplaats tot op de velden niet nodig. De rijplaten worden aangebracht om de druk van het zwaar(der) verkeer  naar de ondergrond en beschadiging aan de verharding tot een minimum te beperken. Verder worden alle bomen langs de bouwroutes beschermd (door middel van stamommanteling.)

Kan ik de wandelroute rondom het sportpark tijdens en na de bouw maken?

Het looprondje kan tijdens en na de bouw worden gemaakt. Tijdens de bouw hoeft u niet over de rijplaten want er is een alternatieve ingang voor wandelaars en fietsers. We plaatsen borden om fietsers en wandelaars op de tweede ingang te wijzen. U mag over de rijplaten wandelen maar dit is op eigen risico. Aandachtspunt bij de alternatieve route is dat er overdag  tussen de softbalvelden en het nieuwe tweede veld grond wordt vervoerd.

Wat betekent een semi-openbaar veld?

Het sportpark krijgt een uitnodigend en open karakter. Naast sporten, is er ook ruimte voor recreatie en ontmoeting. Het tweede voetbalveld wordt straks gedeeld met en opengesteld voor de buurt. Op het natuurgras worden alleen de trainingen en wedstrijden gepland die gelijktijdig plaatsvinden met gebruik op het hoofdveld (wedstrijden en trainingen vinden primair/vooral plaats op het kunstgras hoofdveld van SV Zeist). Daarnaast gelden dezelfde (openbare) gebruiksmogelijkheden voor de softbalvelden. Ook komt er nog een beweegplein op het sportpark.  Het tweede voetbalveld komt op een stuk grasveld dat door de buurt en belangenvereniging Huis ter Heide (BBVH) en een aantal omwonenden wordt gezien als een recreatieveld en niet als een onderdeel van het sportpark. Dit is het formeel en historisch echter wel. SV Zeist heeft het de laatste jaren niet nodig gehad.

Welke regels gelden er op het semi-openbare veld?

Op het semi-openbare natuurgras worden met name de trainingen en wedstrijden gepland die gelijktijdig plaatsvinden met gebruik op het hoofdveld (wedstrijden en trainingen vinden primair/vooral plaats op het kunstgras hoofdveld van SV Zeist). Buiten deze wedstrijden en trainingen om is het veld beschikbaar voor de buurt. SV Zeist zal doordeweeks op dinsdag- en donderdagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur op het semi-openbare veld trainen. De rest hangt af van de indeling van de KNVB en het toernooischema, de verwachting is dat daar begin september meer over bekend is. Exacte invulling wordt tegen die tijd besproken in het overleg van de Kerngroep ontwikkeling sportpark Dijnselburg. In deze kerngroep zitten naast de beide clubs ook twee buurtbewoners uit Huis ter Heide. Een exacte planning voor het aankomende seizoen is nu dus nog niet gereed, de trainingstijden zijn wel bekend.