Grasmat voetbalveld Sportpark Dijnselburg in Huis ter Heide
Grasmat voetbalveld Sportpark Dijnselburg in Huis ter Heide

Sportpark Dijnselburg

Sportpark Dijnselburg wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Voetbalvereniging SV Zeist speelt al op deze locatie en honk- en softbalvereniging HSV Phoenix is in 2021 naar dit sportpark verhuisd.

Voor HSV Phoenix zijn twee softbalvelden van natuurgras aangelegd. Het hoofdveld van SV Zeist is opgeknapt. Daarnaast is een deel van het aanliggende veld heringericht tot openbaar voetbalveld van natuurgras. Dit is het trainingsveld van SV Zeist dat buiten sporttijden beschikbaar is voor de buurt.

Planning

De werkzaamheden aan de velden zijn afgerond. Daarnaast worden de kleedkamers gerenoveerd en komen er 2 extra kleedkamers en ruimtes voor opslag bij. Wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden is nog niet bekend.

Wat ging vooraf

Op donderdag 12 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor het Sportpark Dijnselburg. Vertegenwoordigers van de groene groepen en de sportverenigingen zijn nauw betrokken geweest bij de planvorming. Ook de bewonersvereniging Bewoners Belangen Huis ter Heide hebben we op hoogte gehouden van het plan.

Voor het herinrichten van sportpark Dijnselburg is een uitgebreid traject doorlopen waarbij we zo veel mogelijk belangenvertegenwoordigers hebben gesproken. Het plan is op diverse punten aangepast na input van belanghebbenden en heeft vele enthousiaste reacties gehad. Maar ook werd duidelijk dat het onmogelijk is het huidige sport-/recreatieveld exclusief voor de buurt te behouden én de herinrichting van het sportpark mogelijk te maken. Dit dilemma is gedeeld met de raad waarna de raad heeft besloten akkoord te gaan met de herinrichtingsplannen.

Dit betekent dat er twee softbalvelden en twee voetbalvelden komen waarbij het tweede voetbalveld wordt opengesteld aan de buurt als SV Zeist hier geen gebruik van maakt. Dit raadsbesluit is uitgevoerd. 

Naar projectenoverzicht