Sportpark Dijnselburg

Categorie├źn

  • Huis ter Heide
  • Zeist
  • Zorg en Sport

Sportpark Dijnselburg wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Voetbalvereniging SV Zeist speelt al op deze locatie en honk- en softbalvereniging Firebirds is in 2021 naar dit sportpark verhuisd.

Voor Firebirds zijn 2 softbalvelden van natuurgras aangelegd. Het hoofdveld van SV Zeist is opgeknapt. Daarnaast is een deel van het aanliggende veld heringericht tot openbaar voetbalveld van natuurgras. Dit is het trainingsveld van SV Zeist dat buiten sporttijden beschikbaar is voor de buurt. Op de website van SV Zeiststaat wanneer het veld nodig is voor de voetbalvereniging.

Planning

De werkzaamheden aan de velden zijn afgerond. De kleedkamers worden nog gerenoveerd en er komen 2 extra kleedkamers en ruimtes voor opslag bij. Wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden, is nog niet bekend.

Vergunning lichtmasten en hekken

Het plaatsen van voorzieningen (zoals lichtmasten, hekken, dug-outs en tribunes) die horen bij de vernieuwde voetbalvelden, bleek niet te passen in het bestemmingsplan. Daarom moesten we een aanvraag doen om af te wijken van dit bestemmingsplan. Dit kan op meerdere manieren. Er is in 2021 voor gekozen dit via een procedure te doen die volledig ambtelijk wordt afgedaan. Na afgifte van de vergunning zijn de voorzieningen gebouwd.

Ondertussen werd er bezwaar aangetekend tegen deze aanvraag. Tijdens de behandeling van dit bezwaar, stelde de bezwaarcommissie vast dat er een andere, zwaardere procedure gevolgd had moeten worden.

Deze zwaardere procedure betekent dat we aan de gemeenteraad vragen of zij in kunnen stemmen met de plannen, zoals wij die nu hebben gemaakt. Dit heet een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeven. De raad heeft op 24 januari de VVGB afgegeven. Binnen een paar weken wordt het ontwerp van de vergunning (inclusief VVGB) ter inzage gelegd. Tijdens die terinzagelegging kunnen belanghebbenden op het plan reageren. 

Wat ging vooraf

Op donderdag 12 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor het Sportpark Dijnselburg. Vertegenwoordigers van de groene groepen en de sportverenigingen waren nauw betrokken bij de planvorming. Ook de bewonersvereniging Bewoners Belangen Huis ter Heide hebben we op hoogte gehouden van het plan.

Voor het herinrichten van sportpark Dijnselburg is een uitgebreid traject doorlopen, waarbij we zo veel mogelijk belangenvertegenwoordigers hebben gesproken. Het plan is op diverse punten aangepast na input van belanghebbenden en heeft vele enthousiaste reacties gehad. Maar ook werd duidelijk dat het onmogelijk is het huidige sport- en recreatieveld exclusief voor de buurt te behouden en tegelijk de herinrichting van het sportpark mogelijk te maken. Dit dilemma is gedeeld met de raad, waarna de raad besloot akkoord te gaan met de herinrichtingsplannen.

Dit betekent dat er 2 softbalvelden en 2 voetbalvelden komen, waarbij het tweede voetbalveld wordt opengesteld voor de buurt als SV Zeist hier geen gebruik van maakt. Dit raadsbesluit is uitgevoerd.