Sportpark Noordweg

In 2019 is besloten dat een uitbreiding van sportpark Noordweg naar de andere kant van het Spoorlaantje niet haalbaar is. Het sportpark kent nog steeds diverse knelpunten, die we met een herinrichting binnen de grenzen van het sportpark willen oplossen. Het plan is op donderdag 12 november goedgekeurd en is onderdeel van het masterplan buitensportaccomodaties.

De betrokken sportverenigingen zijn: SV Zeist, HSV Phoenix en Saestum.

Inrichtingsschets

Op dit moment werken wij samen met SV Saestum aan een inrichtingsschets, waarbij we rekening houden met de volgende punten:

  • Renovatie en kleine verschuiving van de velden.
  • Renovatie en verduurzaming clubgebouw.
  • Optimalisatie van de groenstructuren (in overleg met de Zeister groene groepen).
  • Verbeteren van het huidige parkeerterrein en routing vanuit daar naar het sportpark.
  • Realisatie van een sport- en beweegplein waar ook de wijk gebruik van kan maken.

Wat ging vooraf

Eind 2019 is besloten dat een uitbreiding van sportpark Noordweg naar de andere kant van het Sportlaantje niet haalbaar is. Binnen het bestaande budget van het masterplan is daarna voor sportpark Noordweg en Dijnselburg een andere oplossing ontwikkeld.

Naar projectenoverzicht