Sportpark Noordweg

Categorieën

  • Zeist
  • Zorg en Sport

Het sportpark van voetbalvereniging Saestum wordt opnieuw ingericht om diverse knelpunten op te lossen. Het plan is op 12 november 2020 goedgekeurd en is onderdeel van het Masterplan buitensportaccommodaties. In april 2022 stemde de gemeenteraad in met het voorstel dat de gemeente Zeist garant staat voor een lening van € 600.000 die Saestum aangaat voor de verbouw en nieuwbouw van het clubhuis. Door het deels verplaatsen van de accommodatie wordt er ruimte gecreëerd voor ontwikkeling van de voetbalvelden. Het herinrichten van het parkeerterrein start in 2023. De overige werkzaamheden starten in 2024.

Plannen sportpark

De gemeente en Saestum hebben een inrichtingsplan gemaakt. Hierin staan de volgende punten: 

  • Renovatie en kleine verschuiving van de velden.
  • Renovatie en verduurzaming clubgebouw.
  • Verbetering van de groenstructuren (in overleg met de Zeister groene groepen).
  • Verbeteren van het huidige parkeerterrein.
  • Realisatie van een sport- en beweegplein waarvan ook de wijk gebruik kan maken.

Herinrichting parkeerplaats

Er komen extra parkeerplaatsen. Om dit mogelijk te maken, is het nodig om 4 bomen te kappen. Er worden ook 2 bomen gekapt voor het verschuiven van de velden. Ter compensatie worden er 8 bomen teruggeplant.

Het doel is om de herinrichting van de parkeerplaats komend najaar uit te voeren.

Wat ging vooraf

Eind 2019 is besloten dat een uitbreiding van sportpark Noordweg naar de andere kant van het Sportlaantje niet haalbaar is. Binnen het bestaande budget van het masterplan is daarna voor sportpark Noordweg en Dijnselburg een andere oplossing ontwikkeld.