Uitbreiding Noordweg 10

Categorieën

  • Zeist
  • Zorg en Sport

De gemeente heeft op deze locatie gewerkt aan een plan om het gymlokaal aan de Noordweg 10 in Zeist uit te breiden met een tweede gymlokaal. Hierover zijn wij de afgelopen jaren in gesprek geweest met het schoolbestuur van SO Noorderlicht, VSO Heuvelrugcollege, sportverenigingen en omwonenden. Het oorspronkelijke uitbreidingsplan bestond uit aanpassingen aan het bestaande gymlokaal en het bouwen van een tweede gymlokaal.

In 2022 zijn we op zoek gegaan naar een aannemer die het uitbreidingsplan kan realiseren. Vanwege de gebeurtenissen in Oekraïne, stijgende bouwkosten en het tekort aan materialen, duurde de aanbesteding langer dan we hadden voorzien. Alle offertes overschrijden het beschikbare budget. Wij hebben hierdoor de aanbestedingsprocedure moeten beëindigen. Het ontwerp moest veranderen zodat het binnen het beschikbare budget past.

Onderwijs  

Tijdens het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een nieuw ontwerp, is de vraag naar onderwijsruimte bij de scholen Heuvelrug College en Noorderlicht hard gegroeid. Tot nu toe zijn de leerlingen ondergebracht door aanpassingen in het gebouw. Deze situatie is echter niet langer houdbaar en gaat ten koste van het onderwijs. Onderwijshuisvesting heeft voorrang op het realiseren van ruimte voor bewegingsonderwijs. Daarom is er besloten om geen tweede gymlokaal aan de Noordweg 10 te realiseren, maar een schoolgebouw met klaslokalen. Dit gebouw staat maximaal 5 jaar.

Het ontwerp  

Uitgangspunt blijft dat het ontwerp van het tijdelijke schoolgebouw binnen het omgevingsplan Zeist-West en Utrechtseweg-Noord past. Het gebouw is 2 bouwlagen hoog. Elke verdieping heeft 5 klaslokalen, een kantoorruimte en toiletten. De entree is bereikbaar via het schoolplein en het voetpad dat tussen Noordweg 12 en de openbare speeltuin in ligt.

We gaan 2 klaslokalen hergebruiken. Deze klaslokalen zijn tijdelijk voor een andere school in Zeist gebruikt. De lokalen hebben een donkere kleur, maar zijn van hetzelfde materiaal als de rest van het gebouw gemaakt.

Vervolg

De volgende stap is het aanvragen van de omgevingsvergunning. Nadat de vergunning is verleend, start aannemer De Meeuw met de voorbereidingen om het schoolgebouw te realiseren.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Noordweg 10' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief