Vernieuwing Staatsliedenkwartier

Categorieën

  • Zeist
  • Woningbouw

Het Staatsliedenkwartier is een ruime volksbuurt uit de jaren ’50, gelegen tussen Patijnpark, de Verzetswijk en Vollenhove.

In sommige straten staan voornamelijk oude portiekwoningen. Woningcorporatie Woongroen heeft onderzoek gedaan naar deze 308 woningen. Daaruit is gebleken dat het erg duur is om ze op te knappen en klaar te maken voor de toekomst. Woongroen heeft daarom de voorkeur om de woningen op termijn te vervangen voor nieuwe woningen. We onderzoeken ook of er meer woningen terug kunnen komen.

Het plangebied zijn de straten met de 308 portiekwoningen. Het onderzoeksgebied is het gedeelte daaromheen dat we ook meenemen als we kijken naar de toekomst van de hele buurt.  

Buurt aanpak

Het maken van een plan voor de portiekwoningen is ook een kans om verder te kijken naar de toekomst van de hele buurt. De wijk is ruim opgezet waardoor we verwachten dat er meer woningen bij kunnen. Hiermee komt er financiële ruimte om andere ambities voor de buurt te verwezenlijken. Bijvoorbeeld een logischere indeling van de straten, de toevoeging van groen en aanpassingen van de buurt tegen extreme weersomstandigheden (hitte, kou en regenbuien). Maar ook meer ruimte voor nieuwe voorzieningen. 

Sociale aanpak

Voor en tijdens de herontwikkeling willen we de buurtbewoners op een goede manier begeleiden. Hiervoor maken we samen met Woongroen en de sociale partners een sociale aanpak.  

Plan maken met elkaar

Het is belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en dat we met buurtbewoners, ondernemers, sociale partners en andere betrokkenen de vernieuwing van de wijk gaan uitdenken. Hoe we dat gaan doen, komt in een plan, de startnotitie. Hierin staat straks hoe iedereen kan meedenken, welke ambities en uitdagingen er zijn voor de buurt en hoe we het college en raad bij het project betrekken. Daarna werken we met elkaar verder aan een Toekomstplan. Hierin gaat het echt over de wijk, hoe die er in de toekomst uit gaat zien en welke planning we voor de vernieuwing van de woningen gebruiken.

Planning

2024 - Samen met de buurt de startnotitie maken. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.  
Eind 2024/begin 2025 - Toekomstplan is op hoofdlijnen klaar.  
2025 - Met de buurt werken we het Toekomstplan verder uit.  

Uitvoering

De uitvoering gebeurt in fasen. We verwachten dat de eerste fase over 3 tot 5 jaar kan beginnen.       
  
De gemeente is bij dit project een partner van woningcorporatie Woongroen. Op de website van Woongroen vindt u meer informatie.