Belastingen

De gemeente Zeist laat haar belastingen innen door de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht).

De BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Utrecht, De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU jaarlijks de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in de gemeenten vast.

Belastingzaken via BGHU

Meer informatie over wat dit voor u betekent vindt u op de website BghU.

U kunt hier direct uw gemeentelijke en/of waterschapsbelastingzaken regelen via het digitaal loket. Eenvoudig en snel, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In dit digitaal loket vindt u informatie over de producten en diensten, u kunt hier bijvoorbeeld betalingen raadplegen, een automatische incasso regelen, het WOZ-taxatieverslag inzien of bezwaar maken.

Voor vragen kunt u terecht bij de BghU van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 064 02 00.

WOZ-waarde van uw woning

De BghU stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. In 2020 zijn de meeste woningen verkocht voor hogere prijzen dan in 2019: er is sprake van een stijging in woningprijzen. Corona (Covid-19) heeft hierop geen invloed gehad. Daarom is het zeer onwaarschijnlijk dat de waarde van uw woning daalt.

Lees het hele nieuwsbericht WOZ-waarde van uw woning.

Coronamaatregelen: uitstel van betalen en de gevolgen voor dienstverlening

Sinds 1 september 2020 is het vanwege de coronamaatregelen ingestelde uitstel van betaling komen te vervallen. Alle burgers en ondernemers die in de afgelopen maanden uitstel hebben aangevraagd zijn hierover per brief ge├»nformeerd. In de brief worden mogelijkheden voorgelegd; het betalen van de aanslag, bijvoorbeeld via een automatische incasso, het treffen van een betalingsregeling (op maat) of het aanvragen van kwijtschelding. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website van de BghU.

Postadres

BghU
Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Bezoekadres

BghU
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht

Contactgegevens BghU