Belastingen

De gemeente Zeist laat haar belastingen innen door de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). De BghU voert de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU jaarlijks de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in de gemeenten vast.

De BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Utrecht, De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Belastingzaken via BghU

Meer informatie over wat dit voor u betekent vindt u op de website van de BghU.

U kunt hier via het digitaal loket direct uw gemeentelijke of waterschapsbelastingzaken regelen. U kunt hier bijvoorbeeld:

  • uw betalingen controleren 
  • een automatische incasso regelen 
  • het WOZ-taxatieverslag inzien
  • bezwaar maken

Voor vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de BghU, via telefoonnummer 088 064 02 00.

Postadres

BghU
Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Bezoekadres

BghU
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht

Contactgegevens BghU