Belastingen

De gemeente Zeist laat haar belastingen innen door BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). BghU voert namens ons de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in onze gemeente.

BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Zeist, Utrecht, De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Gemeentelijke heffingen via BghU

Meer informatie over de lokale belastingen en het bepalen van de WOZ-waarde vindt u op de website van BghU.

U kunt via het digitaal loket Mijn BghU direct uw gemeentelijke of waterschapsbelastingzaken regelen, bijvoorbeeld:

  • uw betalingen controleren
  • kwijtschelding aanvragen
  • een automatische incasso regelen
  • het WOZ-taxatieverslag inzien
  • bezwaar maken

QR-code

Uw belastingaanslag is voorzien van een persoonlijke QR-code. Door deze code met uw telefoon te scannen kunt u onder andere gemakkelijk betalen of bezwaar maken. Bent u een huiseigenaar dan kunt u met uw QR-code ook een (bel)afspraak met een taxateur maken.

Contactgegevens BghU

Voor vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met BghU, via telefoonnummer 088 064 02 00. Of vul het contactformulier in op de website.

  • Postadres BghU: Postbus 5150, 3502 JD, Utrecht
  • Bezoekadres BghU: Stadsplateau 1, 3521 AZ, Utrecht
Contactgegevens BghU