Inrit en uitrit

Wilt u een inrit of uitweg aanleggen? Dan moet u via het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aanvragen.

Naar het Omgevingsloket

Beoordelen vergunning

Een uitwegvergunning kan worden geweigerd in het belang van: 

 • de bruikbaarheid van de weg
 • een veilig en doelmatig gebruik van de weg
 • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
 • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente
 • het parkeren 

Kosten

Een aanvraag uitwegvergunning kost € 592,35. Dit bedrag betaalt u ook als de vergunning wordt geweigerd.

De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Aanlegkosten

De aanlegkosten (inclusief het aanbrengen en verwijderen van bestrating en bomen) van de uitweg worden bij de aanvrager in rekening gebracht. Hieronder vallen ook de kosten voor het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen en het eventueel verplaatsen of verwijderen van straatmeubilair.

Aanleg van wegen

Locatie uitweg Omschrijving Kosten 2024
Uitweg in bestaand trottoir straat- en tegelwerk met oppervlakte van 3 m2 € 482,45
Uitweg in bestaand trottoir aanvulling per m2 € 63,90
Uitweg in bestaand trottoir gelijktijdig met volledig hertegelen straat- en tegelwerk met oppervlakte van 3 m2 € 234,70
Uitweg in bestaand trottoir gelijktijdig met volledig hertegelen aanvulling per m1 of per m2 € 42,10
Uitweg in nieuw aan te leggen trottoir straat- en tegelwerk tot 3 m breed met oppervlakte van 3 m2 € 128,-
Uitweg in nieuw aan te leggen trottoir aanvulling per m1 of per m2 € 42,10
Uitweg in groenstrook in eigen beheer aanvrager per m2 voor onderhoud € 7,20
Uitweg in groenstrook in eigen beheer aanvrager toezicht/uitvoering € 40,50
- Aanleg kabelgoottegels € 96,80

Uw aanvraag behandelen wij digitaal. Alle brieven en besluiten worden per e-mail naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer via de post.

Bij een normale/reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging en publiceert de aanvraag.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover bericht.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen en als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit
 • De beslistermijn voor normale/reguliere aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn minimaal 6 maanden.
 • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn bij de normale/reguliere procedure éénmalig met 6 weken verlengen. Bij de uitgebreide procedure geldt dat als de aanvraag een heel ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, de termijn kan worden verlengd met een redelijke termijn vóór het ontwerp ter inzage wordt gelegd. Dit moet wel gebeuren binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.
 • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen 6 weken de mogelijkheid (na datum van verzending van het besluit) om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.
 • Tijdens de (ver)bouw vindt controle plaats door de gemeente.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.