Inrit en uitrit

Voor het aanleggen van een uitweg of inrit moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket.

Omgevingsloket online

Als u geen DigiD heeft, kunt u schriftelijk uw omgevingsvergunning aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website omgevingsloket, papierenformulier samenstellen.

Beoordelen vergunning

De omgevingsvergunning voor een uitweg wordt op 5 punten beoordeeld. De uitweg:

  • mag niet tot hinder zijn voor het overige gebruik van de openbare weg.
  • mag er niet toe leiden dat de verkeersveiligheid of de verkeersdoorstroming onevenredig negatief beïnvloed wordt.
  • moet passend zijn in het straatbeeld en de directe omgeving.
  • moet voldoende afstand hebben ten opzichte van bomen en perkjes.
  • mag niet ten koste gaan van parkeerplaatsen.

Uitwegenbeleid

Kosten

Een aanvraag uitwegvergunning kost € 277,10. Dit bedrag betaalt u ook als de vergunning wordt geweigerd.

De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Aanlegkosten

De aanlegkosten (inclusief het aanbrengen en verwijderen van bestrating en bomen) van de uitweg worden bij de aanvrager in rekening gebracht. Hieronder worden ook de kosten begrepen van het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen en het eventueel verplaatsen/ verwijderen van straatmeubilair.

Aanleg van wegen

Scroll de tabel om meer te zien
Locatie uitweg Omschrijving Kosten 2021
Uitweg in bestaand trottoir straat- en tegelwerk met oppervlakte van 3 m2 € 453,30
Uitweg in bestaand trottoir aanvulling per m2 € 60,05
Uitweg in bestaand trottoir gelijktijdig met volledig hertegelen straat- en tegelwerk met oppervlakte van 3 m2 € 220,55
Uitweg in bestaand trottoir gelijktijdig met volledig hertegelen aanvulling per m1 of per m2 € 39,55
Uitweg in nieuw aan te leggen trottoir straat- en tegelwerk tot 3m breed met oppervlakte van 3 m2 € 120,30
Uitweg in nieuw aan te leggen trottoir aanvulling per m1 of per m2 € 39,55
Uitweg in groenstrook in eigen beheer aanvrager per m2 voor onderhoud € 6,80
Uitweg in groenstrook in eigen beheer aanvrager toezicht/uitvoering € 38,05