Zienswijze, bezwaar of beroep

Als u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de gemeente, kunt u daartegen zienswijzen indienen bij de gemeente.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u afhankelijk van het soort besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of een beroepschrift bij de rechtbank. Wat u moet doen staat in of onder het besluit. Voorbeelden van besluiten zijn: het verlenen of weigeren van vergunningen, Wmo-voorzieningen, subsidies of verkeersbesluiten. U kunt alleen in bezwaar of beroep gaan als u belanghebbende bent. Bij een omgevingsvergunning zijn bijvoorbeeld de omwonenden belanghebbenden.

Tegelijk met of na het indienen van bezwaar of beroep kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het besluit gedurende de behandeling van het bezwaar of beroep al wordt uitgevoerd.